Barnsidan - Innehåll taggat psykisk ohälsa
Meny

Taggar/etiketter

Innehåll taggat med 'psykisk ohälsa'

Ingen förhöjd risk för psykisk ohälsa för IVF-barn

2022-01-14
Det finns ingen anledning till oro för att barn som blir till med assisterad befruktning skulle ha större risk att drabbas av psykisk ohälsa senare i livet. Det menar forskarna bakom en stor observationsstudie från Karolinska Institutet.
Läs mer

"Normala reaktioner riskerar sjukförklaras"

2020-05-25
En ökad klyfta mellan elevhälsan och första linjens vård gör att en del unga som behöver stöd hamnar mittemellan. En av riskerna med det är att normala reaktioner kategoriseras i ett diagnossystem för att de unga ska kunna erbjudas hjälp, skriver debattörerna Ann Hammerlid och Anna Thom Olin.
Läs mer

Konflikter och psykisk ohälsa vanliga teman hos Bris i jul

2020-01-15
Många barn som kontaktar Bris beskriver julen som jobbig och ångestfylld.
Läs mer

GÄSTKRÖNIKA: Att bli utmattad i kampen för sitt barn

2019-12-13
Lotta Lundh skriver om hur allt förändrades med yngsta dotterns ankomst och hur skrivandet blivit en ventil som ger kraft att ta sig tillbaka från utmattningssyndrom och i kampen för en fungerande vardag.
Läs mer

En ABC-bok om hur man mår och hur det känns

2019-09-21
Det kommer rapporter om hur den psykiska ohälsan ökar bland barn och unga. Författarens önskan med boken "Det som händer inuti" är att den ska förebygga psykisk ohälsa och stärka barnet genom att förklara det som händer och känns inuti.
Läs mer

Reyhaneh Ahangaran: Allt som händer inuti

2019-09-16
Fler och yngre barn än någonsin söker sig till barn- och ungdomspsykiatrin i Sverige. Både barn och föräldrar vågar be om hjälp. Det är bra. Men innebär psykisk ohälsa att man "bara" mår dåligt eller att man faktiskt är sjuk?
Läs mer

Var tionde gravid upplever psykisk ohälsa

2019-05-27
Gravida och nyblivna mammor förväntas vara lyckliga. Det är tabu att uppleva psykisk ohälsa. Ändå upplever var tionde gravid, och lika många av de nyblivna mammorna, depressiva symptom.
Läs mer

Ökad risk för psykisk ohälsa om mamma vårdats för infektion under graviditeten

2019-03-08
Risken för autism och depression hos en person ökar om hens mamma under graviditeten vårdats på sjukhus med en infektion. Det visar en stor svensk observationsstudie på närmare 1,8 miljoner barn.
Läs mer

KRY startar psykologmottagning för barn och unga

2018-12-05
Idag startar KRY Sveriges första digitala psykologmottagning för barn och ungdomar. Den psykiska ohälsan ökar bland barn och ungdomar och...
Läs mer

Nu släpps en bok om ungas psykiska ohälsa

2018-10-26
På måndag den 29 oktober släpps boken Hej, det är jobbigt - till dig som är ung och vill prata anonymt med någon. Här samlas berättelser om att må dåligt och om att må bättre. Boken visar vägen till stödorganisationer som erbjuder chatt- och telefonstöd anonymt och gratis.
Läs mer

Trenden fortsätter: Minskad användning av alkohol och tobak bland unga

2018-09-14
Stockholmsenkäten 2018 visar på en del positiva trender, men också på några områden som försämras. Framförallt flickor mår sämre psykiskt och upplever också ökad utsatthet för sexualbrott.
Läs mer

Omfattande psykisk ohälsa bland unga som nättrakasseras

2018-08-29
Den psykiska ohälsan är omfattande bland unga som utsätts för mobbning, nättrakasserier och fysiskt våld. Det bekräftas av en ny avhandling från Lunds universitet. Resultaten visar bland annat att det finns en koppling mellan psykisk ohälsa och nättrakasserier även vid enstaka händelser.
Läs mer

P-piller knyts till ökat bruk av antidepressiva

2018-05-22
En studie visar att det finns ett samband mellan bruk av hormonella preventivmedel och ökad förskrivning av psykotropa läkemedel bland flickor och kvinnor i tonåren.
Läs mer

Intensiv familjebehandling effektiv vid självskadebeteende

2016-11-07
För ungdomar med självskadebeteende har en ny behandling framtagen av Uppsalas Akademiska sjukhus visat sig vara effektiv, särskilt effektiv för de ungdomar där tidigare insatser fungerat dåligt. Sedan starten 2008 har drygt 200 familjer varit i behandling med goda resultat.
Läs mer

Bris sommarsatsning gav resultat

2016-08-24
Bris tog under sommaren emot nästan 4000 samtal, en ökning med 9% från förra sommaren. Av dem handlade nästan hälften om psykisk ohälsa.
Läs mer

Fler barn tog kontakt med BRIS i sommar

2016-08-22
Nio procent fler barn tog kontakt med Bris, Barnens rätt i samhället, under sommaren jämfört med förra sommaren. Många om psykisk ohälsa.

- Det kan var allt ifrån att de upplever att de inte duger som de är, tvivel kring den egna självkänslan.
Läs mer

Luftföroreningar påverkar barns och ungas psykiska hälsa

2016-06-14
Allt fler studier tyder på att hjärnan och kognitiv utveckling kan påverkas av avgaser.
Läs mer

Psykisk ohälsa hotar barns betyg

2016-05-09
Var tionde elev i Burlöv mår så dåligt att de inte klarar skolan.
Läs mer

Självmord kan förhindras med rätt bemötande på nätet

2016-01-08
Många självmordsbenägna är ute på nätet och berättar om sina tankar och planer. Forskare har studerat ett uppmärksammat fall med en 21-åring som begick självmord och streamade hela händelseförloppet.
Läs mer

Ökad kunskap om kopplingen mellan PCOS och psykisk ohälsa

2015-11-03
Barn till kvinnor med PCOS har en ökad risk att utveckla symtom av oro, depression och annan psykisk ohälsa i vuxen ålder.
Läs mer

Unga ger psykisk ohälsa ett ansikte

2014-04-09
Kampanjen #psynligt vill slå hål på myter och få bort skam för unga med psykiska problem.
Läs mer

BRIS får allt fler samtal om psykisk ohälsa

2014-03-17
Allt fler ungdomar hör av sig till Barnens rätt i samhället , BRIS, om psykisk ohälsa.
Läs mer

Ungas psykiska hälsa förbryllar forskare

2013-09-04
Psykisk hälsa hos unga har inte drastiskt förbättrats de senaste 30 åren, det framstår tydligt. Däremot är det oklart om den har försämrats. Klart är dock att fler sjukhusvårdas för depression och att fler söker den öppna vården för ångest/depression.
Läs mer

Populära taggar

Vi finns på Instagram och Facebook

Följ oss på Instagram Följ oss på Facebook