Barnsidan - Innehåll taggat gynekologiskt cellprov
Meny

Taggar/etiketter

Innehåll taggat med 'gynekologiskt cellprov'

Barnmorskan Elin spelade in en film för att motverka rykten om cellprov

2020-11-05
För att ta död på myter om hur gynekologisk cellprovtagning går till gjorde barnmorskan Elin Åberg en förklarande film och lade ut på sociala medier.

– Kvinnor ska inte behöva vara rädda inför det livsviktiga cellprovet, säger hon.
Läs mer

Ny metod ska förhindra fler fall av livmoderhalscancer

2020-11-05
400 till 500 kvinnor drabbas av livmoderhalscancer varje år i Sverige. Nu inför Region Norrbotten en ny metod för att på ett säkrare sätt upptäcka förstadier.

– Det gör att vi kommer förhindra fler fall av cancer, säger överläkare Åke Berggren.
Läs mer

Kvinnor får göra hemtest för HPV under pandemin

2020-07-01
SVT Nyheter har tidigare berättat att drygt hälften av Sveriges regioner har valt att pausa sina cellprovtagningar med anledning av pandemin. Men nu ska kvinnor ska kunna erbjudas självprovtagning för HPV-virus under coronapandemin. Det har Socialstyrelsen nu beslutat.
Läs mer

Kvinnor erbjuds självtest för HPV-virus

2020-05-28
Kvinnor i Stockholm som skulle ha blivit kallade till gynekologisk cellprovtagning under våren, men inte blev det, kommer under hösten att få ett självtest för HPV i brevlådan.
Läs mer

Fler överlever livmoderhalscancer genom säkrare metoder och kontroller högre upp i åldern

2020-05-19
Alla kvinnor upp till minst 70 år behöver HPV-testas innan de slutar gå på cellprovskontroller, screening. Det visar forskning från Universitetssjukhuset Örebro.
Läs mer

Region Stockholm återupptar screening och erbjuder självtest för HPV

2020-05-08
Sedan i mitten av mars har screening för bröstcancer och livmoderhalscancer varit pausad i Region Stockholm. Nu kommer dessa screeningprogram att successivt startas upp igen.
Läs mer

Örebro län en av regionerna i landet som stoppar cellprovtagningar

2020-05-08
Region Örebro län är en av ett tiotal regioner i Sverige som väljer att stoppa cellprovtagningar för kvinnor på grund av coronaviruset. Alla kvinnor som skulle kallas de kommande åtta veckor kommer förhoppningvis kallas i höst istället.
Läs mer

Mödrahälsovården kallar kvinnor med cellförändringar till provtagning

2020-05-04
För att hindra smittspridning och frigöra vårdpersonal till covid-19 patienter på sjukhuset i Västerås som en rad hälsokontroller ställdes in i mars. Nu återupptas provtagningarna för vissa kvinnor.

- "Cellprovet är för att vi ska hitta förstadiet till cancer och vi kommer att inledningsvis fokusera på de kvinnor som tidigare haft en förändring", säger Ylva-Li Lindahl samordnande barnmorska inom mödrahälsovården Region Västmanland.
Läs mer

Barnmorskans uppmaning: "Var inte rädd för cellprovet"

2020-01-20
Provtagningen som kan vara livsviktigt! Är du som kvinna kallad till en frivillig, gratis gynekologisk cellprovtagning så passa på att gå.
Läs mer

Självtest i stället för kallelse ska få fler att lämna cellprov

2019-09-18
15 000 kvinnor i Skåne ska få självtest för cellprov i brevlådan i stället för en kallelse till barnmorskemottagningen.
– Det här är ett sätt att utveckla screeningverksamheten, säger Gunilla Bodelsson, verksamhetschef för klinisk genetik och patologi.
Läs mer

Yngre kvinnor med HPV 16 eller 18 har ökad cancerrisk

2018-12-12
Humant papillomvirus, HPV, kan orsaka livmoderhalscancer. Enligt nya riktlinjer ska kvinnor över trettio år därför screenas för viruset i första hand, i stället för med cellprov. Men även yngre kvinnor har påtagligt ökad risk för cellförändringar om de bär på typerna HPV 16 eller 18.
Läs mer

900 kvinnor fick vänta för länge på cellprovtagning

2018-10-26
När folkbokföringen slutade att skicka ut koder till patologen i Värmland för gynekologisk cellprovtagning upphörda kallelserna att komma...
Läs mer

Dubbelt så många kvinnor med risk för livmoderhalscancer kan identifieras med självprovtagning

2018-02-16
Genom att använda självprovtagning följt av HPV-test skulle mer än dubbelt så många kvinnor med risk för livmoderhalscancer kunna identifieras och erbjudas förebyggande behandling.
Läs mer

Inkomst och utbildningsnivå avgör om kvinnor lämnar gynekologiskt cellprov

2018-01-17
Utbildningsnivå och inkomst har större betydelse för om en kvinna deltar i gynekologisk cellprovskontroll än hennes födelseland, visar en studie som nyanserar bilden att utlandsfödda kvinnor i mindre utsträckning än sina svenskfödda systrar hörsammar kallelsen till cellprovtagning.
Läs mer

Besked om cellförändringar efter gynekologiskt cellprov chockar många

2017-10-24
Många kvinnor är inte förberedda på att den rutinmässiga kontrollen för livmoderhalscancer ska visa på cellförändringar. Mer information och gärna muntlig sådan skulle minska ångesten, visar en studie vid Linnéuniversitetet.
Läs mer

Spårar kvinnor för cellprovtagning

2016-10-24
80 procent av de kvinnor som dör i livmoderhalscancer har struntat i cellprovet. Nu har en uppsökande verksamhet startat i Varberg för att kartlägga de kvinnor som uteblir från undersökningarna.
Läs mer

Rundringning ska minska livmoderhalscancer

2016-09-23
Kvinnohälsovården i Halland vill minska antalet kvinnor som uteblir från cellprovskontroll. Genom att barnmorskor ringer till personer som...
Läs mer

Gick inte på cellprovet - upptäckte cellförändringar av en slump

2016-06-28
Så många som upp till hälften av kvinnorna som blir kallade till gynekologiskt cellprov dyker inte upp till provtagningen.

Maria gick egentligen till gynekologen av helt andra orsaker än att ta ett cellprov men av rutin så gjordes det ändå. Några veckor senare fick hon reda på att hon hade måttliga förändringar och fick komma tillbaka på ett återbesök.
Läs mer

Livmoderhalscancer ökar i Värmland

2016-05-16
Antalet fall livmoderhalscancer har ökat rejält i Värmland förra året jämfört med 2014. Från 15 fall till 25 fall. Men för den som går på sina kontroller är det väldigt liten risk att få cancern.
Läs mer

Cellprovsbussen på besök i Skåne

2016-05-09
Den 12-15 maj genomförs Cellprovsveckan i Region Skåne, där vikten av att ta cellprov uppmärksammas. Med hjälp av en särskild Cellprovsbuss kommer barnmorskor att erbjuda kvinnor i åldern 23-65 år, som inte kommit när de blivit kallade, att ta provet.
Läs mer

Fel upptäckta vid granskning av ett antal gynekologiska cellprov i Norrbotten

2016-05-05
Ett antal cellprover från kvinnor i Norrbottens län har analyserats felaktigt. Vid en kontroll av 2 500 cellprover upptäcktes tjugo kvinnor som hade cellförändringar som måste behandlas.

En av dessa kvinnor har utvecklat livmoderhalscancer, vilket har lett till en lex Maria-anmälan från Norrbottens läns landsting och diagnostikföretaget Unilabs. Nu kontrolleras ytterligare 7 200 prover.
Läs mer

Landstingets svarstelefon om gynekologiska cellprover klarar belastningen

2016-05-09
Norrbottens läns landsting upprättade under måndagen den andra maj en svarstelefon för de kvinnor som vill veta om deras cellprov berörs av en eventuell omgranskning av tidigare tagna cellprover. Med undantag för en belastningstopp direkt efter att nyheten om fel vid granskningen offentliggjordes har samtalen från de kvinnor som ringt svarstelefonen kunnat hanteras på ett bra sätt och med rimliga väntetider.
Läs mer

Tusental blir utan cellprov

2015-12-08
Över 1.000 kvinnor i Blekinge kommer inte att kallas till cellprov i år, som planerat.
Läs mer

Barnmorska: "Cellprovtagning är inget cancerprov"

2015-08-17
Ängslan över att få ett cancerbesked verkar vara det största orosmolnet som tynger kvinnor inför en gynekologisk cellprovtagning.
Läs mer

Dags för cellprovsveckan

2015-05-04
Under cellprovsveckan uppmärksammar och påminner vi om vikten av att ta cellprov. Vi vänder oss till alla kvinnor i åldrarna 23-60 år, med ett särskilt fokus på de som inte tagit provet på länge.
Läs mer

Nina uppmanar alla att ta cellprov

2014-11-24
Cellprovtagning är ett effektivt sätt att förebygga livmoderhalscancer. Ändå väljer var femte kvinna att inte gå på kontrollerna.
Läs mer

Buss i kampen mot livmoderhalscancer

2014-05-12
För de kvinnor som ville ta ett snabbt cellprov före shoppingen på Elins Esplanad i Skövde fanns cancerbussen på plats. Med tre barnmorskor och cellprovsutrustning ska bussen bekämpa livmoderhalscancern i Västra Götaland, Halland och Skåne.
Läs mer

Hoppa på cellprovsbussen

2014-05-08
Den som har missat göra cellprov kan lösa det på söndag när en cellprovsbuss kommer till Skövde. - Framför allt vill vi väcka uppmärksamhet kring frågan, säger barnmorskan Mia Westlund.
Läs mer

Cellprovsbussen - friskvård på väg

2014-04-01
Den 1 april börjar cellprovsbussen, landstingets mobila enhet för cellprovtagning, rulla runt i Sörmland.
Läs mer

Screening räddar liv - men är inte självklar

2014-02-10
Att undersöka till synes friska kvinnor för att kunna upptäcka förstadier till livmoderhalscancer är Sveriges mest lyckosamma screening. Idag dör "bara" 150 svenskor per år i vad som globalt sett är är den näst vanligaste dödsorsaken bland kvinnor i barnafödande ålder.
Läs mer

Fler kvinnor tar cellprover

2013-07-08
Allt fler kvinnor tar cellprover efter att det blev gratis i Sörmland. Över 60 procent som blivit kallade har gått regelbundet ett halvår efter årsskiftet.
Läs mer

Oklara remisser försenade cancerdiagnos

2013-05-27
En lex Maria-anmälan om en kvinna som först ett år efter första besöket på gynmottagning fick besked om cancer, leder nu till krav på bättre rutiner.
Läs mer

Fler tog cellprov efter telefonsamtal

2013-01-07
Barnmorskor i Västra Götaland ringde runt för att få fler att delta i cellprovs­kontroller. Resultatet blev över förväntan.70 procent fler deltog än de som bara fått en påminnelse på posten.
Läs mer

Tvingades operera bort livmodern efter slarv

2013-02-11
Cellprovssvaret kom aldrig fram Varje år hittas 30 000 kvinnor med cellförändringar på livmoderstappen. Men tack vare tidig upptäckt har allt färre av dessa, bara en dryg procent, drabbats av cancer.
Läs mer

Cellprovskontroller räddar liv på mer än ett sätt

2012-03-02
Regelbunden gynekologisk cellprovskontroll räddar liv genom att cellförändringar upptäcks i tid innan dessa utvecklas till cancer men också genom att förbättra chansen till bot i de fall cancer utvecklats.
Läs mer

Vaccinering försenar cellprov

2009-11-12
5 000 kvinnor i Norrbotten får vänta fyra månader extra på cellprovtagning behövs för att vaccinera mot...
Läs mer

Gynekologiskt cellprov

2008-10-14
Varje år får knappt 500 svenska kvinnor livmoderhalscancer medan betydligt fler, ungefär 30 000 kvinnor, får besked om att de har ett misstänkt förstadium till sjukdomen. Att upptäcka och behandla cellförändringar i ett tidigt stadium är viktigt för att skydda kvinnor från att utveckla livmoderhalscancer.
Läs mer

Var femte kvinna uteblir från cellprovstest

2008-10-02
Var femte kvinna går inte på den cellprovskontroll hon regelbundet kallas till, trots att den avsevärt kan minska risken för livmoderhalscancer. Framför allt gäller det kvinnor i redan utsatta grupper. "Det blir en rättvisefråga, många fler cancerfall hade kunnat förebyggas", säger professor Joakim...
Läs mer

Bristande rutiner efter cellprov kan ge panik

2008-02-08
Ren panik eller kraftig oro. Så kan kvinnor reagera på besked om återkontroll efter cellprov. Hälften tror att de fått cancer. Känslor som underskattas av vården, menar forskaren Charlotte Hellsten. Kanske behöver rutinerna vid cervixscreen­ing...
Läs mer

Var femte kvinna gör inte cellprovet

2007-08-17
Var femte kvinna i Västernorrland struntar i att göra cellprovet. Många har helt enkelt inte råd. Provet kostar 150 kronor. Många avbokar tiden tills de fått lön eller bidrag, säger Berit Samuelsson-Nyberg, verksamhetschef inom mödrahälsovård och ungdomsmottagning i...
Läs mer

Stora brister i cellprovskontroller

2007-08-16
Bara fem landsting når upp till EU: s mål för gynekologisk cellprovstagning för att förhindra livmoderhalscancer. Det är definitivt landstingens ansvar att den här provtagningen fungerar som den ska, säger professor Pär...
Läs mer

Cellprovskontrollerna ökar i Östergötland

2007-06-29
Tack vare ett tydlig politiskt uppdrag och ett stort engagemang bland länets barnmorskor ökar antalet cellprovskontroller i Östergötland. Det skriver Ann Josefsson vid kvinnoklinken på Universitetssjukhuset i...
Läs mer

Fler kvinnor uppmanas ta cellprov minskar radikalt risken få cancer

2007-06-13
Under 2006 var det fler kvinnor i länet som gick på cellprovskontroller jämfört med tidigare år. Ingrid Haglund barnmorskesamordnare för Jämtlands läns landsting ser helst en 100-procentig...
Läs mer

Fler kvinnor gör cellprovtagning

2007-03-15
Sedan det blev möjligt att boka och avboka tid till gynekologisk cellprovtagning via internet, så kallade e-tjänster, så deltar 70 procent av alla kallade kvinnor i cellprovtagningar på Kungsgatans barnmorskemottagning i Eskilstuna. Tidigare deltog 40 procent av kvinnorna. Det skriver landstingets...
Läs mer

Cellprover halverar livmoderhalscancer

2007-02-24
Regelbundna cellprover har halverat fallen av livmoderhalscancer i Sverige. Nu hoppas ansvariga i landstinget nå ut även till kvinnor som struntar i att komma till...
Läs mer

Tid på kallelse ska få fler att ta cellprov

2006-05-09
Drop in-mottagning på de stora barnmorskemottagningarna ska borga för att fler kvinnor i Skåne ska ta regelbundna kostnadsfria gynekologiska cellprover. Kvinnor över 65 år får även i fortsättningen själva betala.
Läs mer

Bättre cellprovskoll ska ge färre cancerfall

2006-04-26
Bättre samordning, tydligare information om hur viktigt det är att ta regelbundna gynekologiska cellprover samt vaccin ska göra att färre skånska kvinnor drabbas av livmoderhalscancer.
Läs mer

Gatukampanj fick fler kvinnor att ta cellprov

2012-06-01
Hur får man fler kvinnor att gå på gynekologisk cellprovtagning- en enkel rutinundersökning som räddar liv? I nordöstra Göteborg blev framgångsreceptet personliga möten och muntlig information på det egna modersmålet. Ett prisbelönt projektet, med namnet "Ta med en vän", fick upp deltagandet i cellprovskontroller med 42 procent.
Läs mer

Populära taggar

Vi finns på Instagram och Facebook

Följ oss på Instagram Följ oss på Facebook