Barnsidan - Innehåll taggat IVO
Meny

Taggar/etiketter

Innehåll taggat med 'IVO'

Förstföderska fick föda på gräsmattan - barnmorska kritiseras

2020-04-22
En barnmorska i Växjö kritiseras av IVO efter att en gravid kvinna blev hemskickad två gånger från förlossningen i Växjö med motiveringen att det inte var dags för förlossning. Tredje gången hann kvinnan, som var förstföderska, inte fram till Växjö utan tvingades föda på gräsmattan utanför bilen.
Läs mer

BVC tog inte andningsupphåll hos spädbarn på allvar

2020-01-13
En bebis på två veckor med andningsuppehåll fick inte remiss till sjukhus förrän efter fyra veckor. Väl där flyttades barnet runt mellan olika avdelningar och föräldrarna fick informera läkarna om barnets tillstånd. BVC och sjukhuset får nu kritik av Ivo.
Läs mer

IVO-kritik efter att elektrodbit glömdes på nyfödd

2018-11-14
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar Region Jönköping efter att en bit av en elektrod lämnades kvar på ett nyfött barns huvud.
Läs mer

Barnmorska anmäld för bristande kompetens

2018-10-24
Barnmorskan stod handfallen när ett barn fastnade med axlarna och klarade inte att sy bristningar hos föderskor. Nu har ledningen för ett skånskt sjukhus anmält henne till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) enligt patientsäkerhetslagen. Hon har också blivit polisanmäld av en patient, rapporterar HD/Sydsvenskan.
Läs mer

Barn dog vid förlossning - sjukhus kritiseras

2018-10-26
Förlossningen slutade med att barnet dog. "Patienten fick inte god vård", skriver Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.
Läs mer

Barn dog vid förlossningen -Ivo kritiserar

2017-06-29
En felbedömd riskfödsel ledde till att ett barn dog vid förlossningen på ett sjukhus i Västerås.
Läs mer

Barn dog vid förlossning - flera brister i vården konstateras

2016-09-23
En frisk kvinna kom in till förlossningsavdelningen i Gävle för överburenhetskontroll. Besöket på sjukhuset slutade med att personalen hittade ett livlöst barn och en brusten livmoder när man förlöste kvinnan med kejsarsnitt. Nu har IVO hittat flera brister i ärendet.
Läs mer

Barn dog under förlossning - Gävle sjukhus får kritik

2016-09-23
Förlossningen slutade i tragedi. Kvinnans livmoder brast och hennes lilla dotter dog. Nu får Gävle sjukhus kritik av IVO på flera punkter.
Läs mer

Edwin blev felmedicinerad och dog - IVO avslutar ärendet

2016-06-20
Johanna och Daniel Kedemyr anmälde förra året neonatala intensivvårdsavdelningen i Lund för felaktig läkemedelshantering sedan deras nyfödde son dött.

Nu har Inspektionen för vård och omsorg (IVO) kommit med beslutet att händelsen orsakades av brister i läkemedelshanteringen, men att det inte är möjligt att fastställa med säkerhet om barnets hjärnblödning orsakats av den felaktiga läkemedelsbehandlingen. IVO avslutar ärendet.
Läs mer

Maja dog efter brister i vården

2016-06-20
Bara dagar efter förlossningen dog Mari Olaussons lilla dotter. Men det hade inte behövt bli så. Granskningen som Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gjort visar att förlossningen aldrig borde ha genomförts på Mölndals BB. En förlossning i vecka 42 klassas som en riskförlossning och de har Mölndals BB inte kompetens att hantera.
Läs mer

BB Stockholm till Ivo: "Vården är inte patientsäker"

2016-06-13
BB Stockholm har sänt in en riskanalys till Inspektionen för vård och omsorg, för att peka på de patientsäkerhetsrisker som det ökade trycket på kliniken innebär efter BB Sophias stängning.
Läs mer

"De har förstört hennes liv för alltid"

2016-02-15
Universitetssjukhuset förväxlade hjärtfelet med vanlig förkylning, men Tyra överlevde. Nu har sjukhuset fått skarp kritik från IVO, men föräldrarna är inte nöjda.
Läs mer

Födde vaginalt trots skador - barnet dog

2016-03-11
En kvinna i länet anmäler kvinnokliniken i Umeå till Inspektionen för vård och omsorg efter att hon förlorat sitt barn i vecka 23.
Läs mer

BB Sophia får kritik efter dödsfall

2015-12-22
BB Sophia i Stockholm får skarp kritik av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) efter fallet med en kvinna som avled vid en förlossning förra året.
Läs mer

Kritik mot barnmorska i Malmö

2015-11-23
En kvinna fick kraftiga bristingar i underlivet efter en förlossning på BB i Malmö. Hon blev sydd men fick en vecka senare akutopereras. Nu får barnmorskan kritik.
Läs mer

Kritiseras för tidigt kejsarsnitt

2015-11-23
En flicka förlöstes en månad för tidigt på Centralsjukhuset i Karlstad sedan en barnmorska noterat fel datum för födseln.
Läs mer

Landstinget kritiseras efter spädbarnsdöd

2015-11-02
Landstinget i Värmland får kritik av IVO, Inspektionen för vård och omsorg, sedan ett nyfött barn dött på Neonatalavdelningarna vid Centralsjukhuset i i Karlstad.
Läs mer

Banmorska tappade nyfödd flicka i golvet

2015-09-28
Olyckan kan ha berott på att hon försökte skydda perineum och därför inte hade båda händerna om barnet.
Läs mer

Barnmorska kritiseras för bristande omhändertagande

2015-09-02
Ivo konstaterar i sitt beslut att förlossningsfasen missbedömdes. Tiden för vattenavgången borde ha beaktats och åtgärder vidtagits, anser Ivo som kritiserar barnmorskan för att ha brustit i omhändertagandet av patienten. Spädbarnet dog efter förlossningen.
Läs mer

Racheal dog efter förlossning

2015-08-17
Familjen till den kvinna som dog efter att ha förlösts med kejsarsnitt på Akademiska sjukhuset i höstas har gjort en egen anmälan om felbehandling.
Läs mer

Svår infektion efter akut kejsarsnitt

2015-08-24
Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, riktar ingen kritik mot Skaraborgs sjukhus, efter en anmälan om komplikationer i samband med en förlossning.
Läs mer

Familj till avliden kvinna Ivo-anmäler sjukhus

2015-08-10
Det var i november förra året som en 26-årig kvinna dog efter komplikationer av en havandeförgiftning på Akademiska sjukhuset.
Läs mer

Barnmorska kritiseras efter blodmiss

2015-05-05
En barnmorska i Västerås får kritik från IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Det eftersom hon missade att ge en nyförlöst kvinna från Fagersta läkemedlet Rhesonativ.
Läs mer

IVO-kritik efter att spädbarns hjärtdöd

2015-05-11
Pojken var blågrå runt läpparna och BVC-sköterskan tyckt att han borde undersökas. Trots det fattade hjärtläkare i Lund beslut om att någon undersökning inte behövdes. En vecka senare avled pojken i ett konstaterat hjärtfel.
Läs mer

Efter dödsfallet på BB Sophia införs nya rutiner

2014-10-20
När händelseanalysen var klar i början av september förklarade chefläkaren vid BB Sophia, Harald Almström, att såväl kvinnan som barnet hade fått adekvat och professionell intensivvård. Trots det införs nu flera nya rutiner för att i framtiden undvika liknande händelser.

– Vi vill ytterligare höja vår säkerhetsberedskap, säger Harald Almström till Vårdfokus.
Läs mer

Dömda läkare jobbar kvar inom vården

2014-10-13
Över 50 läkare och psykologer har dömts för allvarliga brott - utan att tillsynsmyndigheten Inspektionen för vård och omsorg fått reda
Läs mer

Lämnades ensam under svår förlossning

2014-10-13
Barnmorskan i sitt yttrande till Ivo: Kvinnor som vill ha en mer närvarande barnmorska bör inte föda i Malmö.
Läs mer

Stark kritk efter förlossning

2014-10-06
Enligt kvinnan fick hon minimal hjälp, bristfällig smärtlindring och ingen information om sina bristningar. Varken undersköterskan eller barnmorskan tittade till henne mer än någon enstaka gång. Hon hade mycket ont och kräktes många gånger. Mannen var tvungen att springa och kalla på hjälp då barnet var på väg ut.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, finner att utredningen bekräftar detta och att en rad obligatoriska uppgifter saknas i journalen.
Läs mer

Studenter vid förlossning mot kvinnans vilja

2014-09-29
En kvinna på Växjö lasarett fick vänta länge på fungerande smärtlindring i samband med en förlossning. Hon blev också undersökt av barnmorskestudenter trots att hon uttryckligen sagt att hon inte ville det.
Läs mer

Fler kvinnor missnöjda med sin förlossning

2014-09-29
Fler kvinnor är missnöjda med sin förlossning och gör en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg.
Läs mer

Utredning av dödade barn flyttas

2014-09-29
Lex Bobby har inte lyckats med sitt syfte – att skydda utsatta barn. Nu föreslår Statskontoret i en ny rapport till regeringen att Inspektionen för vård och omsorg ska få uppdraget att utreda varje fall av dödligt våld mot barn och analysera vad som gått fel.
Läs mer

Barnmorska får kritik sedan pappan förlöst

2014-03-24
En barnmorska vid Västmanlands sjukhus i Västerås sjukhus får kritik av Inspektionen för vård och omsorg för att hon lämnat en kvinna ensam med sin man i slutskedet av en förlossning. Barnet föddes "med hjälp av pappa" som det står i patientjournalen.
Läs mer

Kvinna felbehandlad - gravid med trillingar

2014-03-11
En specialistläkare i Växjö får kritik efter att en kvinna som fertilitetsbehandlats blev gravid med trillingar. Enligt Inspektionen för vård och omsorg, IVO, följde läkaren inte de nationella riktlinjerna under behandlingen.
Läs mer

Personal smittade nyfödd med e-coli

2014-03-06
Två för tidigt födda barn på neonatalavdeningen i Lund blev sjuka i blodförgiftning med antibiotikaresistenta e-coli-bakterier. Det framgår av Region Skånes egen anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
Läs mer

Personal kan ha smittat nyfödd

2014-02-10
Deras nyfödde son smittades med MRSA nu anmäler de universitetssjukhuset i Örebro till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
Läs mer

Paus under förlossning med sugklocka inte acceptabelt

2013-12-19
Tiden för förlossning med sugklocka ska räknas från det att trycksänkningen påbörjas till extraktionen avslutas. En paus på tio minuter får inte räknas bort. Att göra en paus för att invänta kraftigare verkar är enligt IVO (Inspektionen för vård och omsorg) dessutom ett avsteg från vetenskap och beprövad erfarenhet.
Läs mer

Gravid skickades hem - barnet dog

2013-10-31
En gravid kvinna som skulle bli igångsatt på förlossningen på ett skånskt sjukhus förlorade sitt barn i somras, sedan hon fått åka hem på permission trots att hon fått antibiotika och att man tappat barnets hjärtljud. Händelsen är anmäld till IVO.
Läs mer

Mälarsjukhuset kritiseras efter nyfödd pojkes död

2013-10-16
Kvinnans tidigare två förlossningar hade varit besvärliga, men i journalanteckningarna fanns inga noteringar om detta. Den tredje förlossningen slutade i tragedi och nu kritiseras Mälarsjukhuset av IVO.
Läs mer

Populära taggar

Vi finns på Instagram och Facebook

Följ oss på Instagram Följ oss på Facebook