Barnsidan - Innehåll taggat livmoderhalscancer
Meny

Taggar/etiketter

Innehåll taggat med 'livmoderhalscancer'

Barnmorskans uppmaning: "Var inte rädd för cellprovet"

2020-01-20
Provtagningen som kan vara livsviktigt! Är du som kvinna kallad till en frivillig, gratis gynekologisk cellprovtagning så passa på att gå.
Läs mer

Större chans överleva livmoderhalscancer med HPV av högrisktyp

2018-10-04
Forskare har upptäckt att kvinnor med spridd livmoderhalscancer har större chans att överleva om tumören innehåller en högrisktyp av humant papillomvirus. Just den typen av humant papillomvirus är den vanligaste orsaken till livmoderhalscancer.
Läs mer

Dubbelt så många kvinnor med risk för livmoderhalscancer kan identifieras med självprovtagning

2018-02-16
Genom att använda självprovtagning följt av HPV-test skulle mer än dubbelt så många kvinnor med risk för livmoderhalscancer kunna identifieras och erbjudas förebyggande behandling.
Läs mer

Spårar kvinnor för cellprovtagning

2016-10-24
80 procent av de kvinnor som dör i livmoderhalscancer har struntat i cellprovet. Nu har en uppsökande verksamhet startat i Varberg för att kartlägga de kvinnor som uteblir från undersökningarna.
Läs mer

Rundringning ska minska livmoderhalscancer

2016-09-23
Kvinnohälsovården i Halland vill minska antalet kvinnor som uteblir från cellprovskontroll. Genom att barnmorskor ringer till personer som...
Läs mer

Livmoderhalscancer ökar i Värmland

2016-05-16
Antalet fall livmoderhalscancer har ökat rejält i Värmland förra året jämfört med 2014. Från 15 fall till 25 fall. Men för den som går på sina kontroller är det väldigt liten risk att få cancern.
Läs mer

HPV-vaccination före 17 års ålder ger bäst skydd

2016-03-09
– Vår slutsats är att vaccinet skyddar mot allvarliga förstadier till livmoderhalscancer. Skyddseffekten är störst om man vaccinerar sig vid unga år, tidigare än 16 år, säger Lisen Arnheim Dahlström.
Läs mer

Barnmorska: "Cellprovtagning är inget cancerprov"

2015-08-17
Ängslan över att få ett cancerbesked verkar vara det största orosmolnet som tynger kvinnor inför en gynekologisk cellprovtagning.
Läs mer

Nina uppmanar alla att ta cellprov

2014-11-24
Cellprovtagning är ett effektivt sätt att förebygga livmoderhalscancer. Ändå väljer var femte kvinna att inte gå på kontrollerna.
Läs mer

Hon uppmanar unga kvinnor att vaccinera sig

2014-09-22
Fortfarande är det få som vaccinerar sig mot HPV, ett virus som kan orsaka livmoderhalscancer. Nathalie Blomqvist, 24, är en av de som drabbats. Nu skickar hon brev till 90 000 kvinnor. Budskapet: Vaccinera er!
Läs mer

Buss i kampen mot livmoderhalscancer

2014-05-12
För de kvinnor som ville ta ett snabbt cellprov före shoppingen på Elins Esplanad i Skövde fanns cancerbussen på plats. Med tre barnmorskor och cellprovsutrustning ska bussen bekämpa livmoderhalscancern i Västra Götaland, Halland och Skåne.
Läs mer

Hoppa på cellprovsbussen

2014-05-08
Den som har missat göra cellprov kan lösa det på söndag när en cellprovsbuss kommer till Skövde. - Framför allt vill vi väcka uppmärksamhet kring frågan, säger barnmorskan Mia Westlund.
Läs mer

Screening räddar liv - men är inte självklar

2014-02-10
Att undersöka till synes friska kvinnor för att kunna upptäcka förstadier till livmoderhalscancer är Sveriges mest lyckosamma screening. Idag dör "bara" 150 svenskor per år i vad som globalt sett är är den näst vanligaste dödsorsaken bland kvinnor i barnafödande ålder.
Läs mer

Invandrarkvinnor har ökad risk att drabbas av livmoderhalscancer

2013-09-04
I dag lägger barnmorskan Fatima Azerkan fram sin avhandling som visar på stora skillnader när det gäller förekomsten av livmoderhalscancer.
Läs mer

Oklara remisser försenade cancerdiagnos

2013-05-27
En lex Maria-anmälan om en kvinna som först ett år efter första besöket på gynmottagning fick besked om cancer, leder nu till krav på bättre rutiner.
Läs mer

Tvingades operera bort livmodern efter slarv

2013-02-11
Cellprovssvaret kom aldrig fram Varje år hittas 30 000 kvinnor med cellförändringar på livmoderstappen. Men tack vare tidig upptäckt har allt färre av dessa, bara en dryg procent, drabbats av cancer.
Läs mer

Cellprovskontroller räddar liv på mer än ett sätt

2012-03-02
Regelbunden gynekologisk cellprovskontroll räddar liv genom att cellförändringar upptäcks i tid innan dessa utvecklas till cancer men också genom att förbättra chansen till bot i de fall cancer utvecklats.
Läs mer

Vaccinering försenar cellprov

2009-11-12
5 000 kvinnor i Norrbotten får vänta fyra månader extra på cellprovtagning behövs för att vaccinera mot...
Läs mer

Gynekologiskt cellprov

2008-10-14
Varje år får knappt 500 svenska kvinnor livmoderhalscancer medan betydligt fler, ungefär 30 000 kvinnor, får besked om att de har ett misstänkt förstadium till sjukdomen. Att upptäcka och behandla cellförändringar i ett tidigt stadium är viktigt för att skydda kvinnor från att utveckla livmoderhalscancer.
Läs mer

Var femte kvinna uteblir från cellprovstest

2008-10-02
Var femte kvinna går inte på den cellprovskontroll hon regelbundet kallas till, trots att den avsevärt kan minska risken för livmoderhalscancer. Framför allt gäller det kvinnor i redan utsatta grupper. "Det blir en rättvisefråga, många fler cancerfall hade kunnat förebyggas", säger professor Joakim...
Läs mer

Bristande rutiner efter cellprov kan ge panik

2008-02-08
Ren panik eller kraftig oro. Så kan kvinnor reagera på besked om återkontroll efter cellprov. Hälften tror att de fått cancer. Känslor som underskattas av vården, menar forskaren Charlotte Hellsten. Kanske behöver rutinerna vid cervixscreen­ing...
Läs mer

Var femte kvinna gör inte cellprovet

2007-08-17
Var femte kvinna i Västernorrland struntar i att göra cellprovet. Många har helt enkelt inte råd. Provet kostar 150 kronor. Många avbokar tiden tills de fått lön eller bidrag, säger Berit Samuelsson-Nyberg, verksamhetschef inom mödrahälsovård och ungdomsmottagning i...
Läs mer

Stora brister i cellprovskontroller

2007-08-16
Bara fem landsting når upp till EU: s mål för gynekologisk cellprovstagning för att förhindra livmoderhalscancer. Det är definitivt landstingens ansvar att den här provtagningen fungerar som den ska, säger professor Pär...
Läs mer

Cellprovskontrollerna ökar i Östergötland

2007-06-29
Tack vare ett tydlig politiskt uppdrag och ett stort engagemang bland länets barnmorskor ökar antalet cellprovskontroller i Östergötland. Det skriver Ann Josefsson vid kvinnoklinken på Universitetssjukhuset i...
Läs mer

Fler kvinnor uppmanas ta cellprov minskar radikalt risken få cancer

2007-06-13
Under 2006 var det fler kvinnor i länet som gick på cellprovskontroller jämfört med tidigare år. Ingrid Haglund barnmorskesamordnare för Jämtlands läns landsting ser helst en 100-procentig...
Läs mer

Fler kvinnor gör cellprovtagning

2007-03-15
Sedan det blev möjligt att boka och avboka tid till gynekologisk cellprovtagning via internet, så kallade e-tjänster, så deltar 70 procent av alla kallade kvinnor i cellprovtagningar på Kungsgatans barnmorskemottagning i Eskilstuna. Tidigare deltog 40 procent av kvinnorna. Det skriver landstingets...
Läs mer

Cellprover halverar livmoderhalscancer

2007-02-24
Regelbundna cellprover har halverat fallen av livmoderhalscancer i Sverige. Nu hoppas ansvariga i landstinget nå ut även till kvinnor som struntar i att komma till...
Läs mer

Tid på kallelse ska få fler att ta cellprov

2006-05-09
Drop in-mottagning på de stora barnmorskemottagningarna ska borga för att fler kvinnor i Skåne ska ta regelbundna kostnadsfria gynekologiska cellprover. Kvinnor över 65 år får även i fortsättningen själva betala.
Läs mer

Bättre cellprovskoll ska ge färre cancerfall

2006-04-26
Bättre samordning, tydligare information om hur viktigt det är att ta regelbundna gynekologiska cellprover samt vaccin ska göra att färre skånska kvinnor drabbas av livmoderhalscancer.
Läs mer

Gatukampanj fick fler kvinnor att ta cellprov

2012-06-01
Hur får man fler kvinnor att gå på gynekologisk cellprovtagning- en enkel rutinundersökning som räddar liv? I nordöstra Göteborg blev framgångsreceptet personliga möten och muntlig information på det egna modersmålet. Ett prisbelönt projektet, med namnet "Ta med en vän", fick upp deltagandet i cellprovskontroller med 42 procent.
Läs mer

Populära taggar

Vi finns på Instagram och Facebook

Följ oss på Instagram Följ oss på Facebook