Barnsidan - Innehåll taggat antibiotikaresistenta bakterier
Meny

Taggar/etiketter

Innehåll taggat med 'antibiotikaresistenta bakterier'

Vems är ansvaret? Om resistenta bakterier i media

2014-06-24
Svenska dagstidningar lägger ansvaret för att bekämpa antibiotikaresistens på samhället, snarare än på enskilda individer. Det visar en studie vid Linköpings universitet av hur dagstidningar kommunicerar risker med resistenta bakterier.
Läs mer

Trängsel sprider smittan

2014-03-17
Nyligen blev två nyfödda i Lund svårt sjuka av resistenta bakterier - trots att personalen lyckats minska smittspridningen på neonatal. För trånga lokaler pekas än en gång ut som möjlig orsak. Politiker lovar nya lokaler inom fem år.
Läs mer

Två barn sjuka av resistenta bakterier i Lund

2014-03-06
Trots ombyggnationer för 30 miljoner kronor och förstärkt personalstyrka för att förhindra smittspridning av resistenta bakterier så insjuknade två barn i blodförgiftning på neonatalavdelningen i Lund i höstas.
Läs mer

Personal smittade nyfödd med e-coli

2014-03-06
Två för tidigt födda barn på neonatalavdeningen i Lund blev sjuka i blodförgiftning med antibiotikaresistenta e-coli-bakterier. Det framgår av Region Skånes egen anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
Läs mer

Bakterier stänger neonatalavdelning på Karolinska

2013-09-20
Flera barn smittade Neonatalavdelningen på Karolinska universitetssjukhuset i Solna har stängts sedan sex barn smittats av multiresistenta MRSA-bakterier.
Läs mer

Odlad matfisk full med antibiotika

2011-02-08
Den intensiva uppfödningen av den numera populära matfisken pangasius, vietnamesisk hajmal, kräver stora mängder antibiotika för att hålla fiskarna levande i dammarna där fisken föds upp. Det har lett till att bakterier blivit resistenta.
Läs mer

Stora barngrupper ger antibiotikaresistens

2011-01-11
Minska storleken på förskolors barngrupper och du kommer också att minska spridningen av antibiotikaresistenta pneumokockbakterier i hela samhället. Det visar Diana Karlsson vid Högskolan i Skövde i sin doktorsavhandling.
Läs mer

Hälsoskäl motiverar tidig hemgång efter förlossning

2010-06-22
Kvinnoklinikens beslut om tidig hemgång efter en förlossning bygger på en analys av riskerna med multiresistenta...
Läs mer

För tidigt födda kan få fler platser

2010-01-22
Trots fler intensivvårdsplatser riskerar barn på neonatalen i Lund att smittas av resistenta bakterier. Nu ska fler isoleringsplatser skapas och blir...
Läs mer

Intagningsstopp efter nytt utbrott i Växjö

2010-01-18
Centrallasarettet i Västmanland minskar antalet vårdplatser för nyfödda. Detta som svar på tre spädbarns död i augusti 2009. De avled efter att ha smittats av multiresistenta bakterier. Ny smittspridning vid neonatalavdelningen i Växjö har lett till intagningsstopp där.
Läs mer

Antikroppar kan bli vapen i kamp mot resistens

2009-11-26
Drickbara antikroppar från hönsägg kan minska antalet livshotande infektioner hos patienter med cystisk fibros. Nu hoppas forskare att behandlingen kan bli ett alternativ i kampen mot resistenta...
Läs mer

Stor brist på ny antibiotika

2009-09-18
Faran med multiresistenta bakterier är till och med värre än vad som tidigare framkommit. Det visar den första kartläggningen av utvecklingen i hela EU-området. Bristen på nya antibiotika pekas ut som mest alarmerande.
Läs mer

Karolinska kritiseras för ESBL-smitta bland nyfödda

2009-07-30
Karolinska universitetssjukhuset i Solna /Huddinge får kritik sedan tre för tidigt födda barn avlidit efter att ha smittats av resistenta...
Läs mer

Nyfödda smittades av resistent bakterie

2009-07-30
Karolinska universitetssjukhuset får skarp kritik från Socialstyrelsen efter att resistenta bakterier förra hösten spridits bland nyfödda. Femton barn smittades och tre för tidigt födda...
Läs mer

Regionen vill inte betala för pneumokockvaccin

2008-05-09
Pneumkockbakterier kan i allvarliga fall leda till döden. Trots att Skåne är hårdast drabbat i landet av penicillinresistenta pneumokocker och trots att vissa landsting valt att vaccinera alla barn mot bakterierna avvaktar Region...
Läs mer

Två fall av MRSA-bakterier på Blekingesjukhusets neonatalavdelning

2007-06-05
Två fall av MRSA, multiresistenta bakterier, har konstaterats bland barnen på Blekingesjukhusets avdelning för tidigt födda barn, neonatalavdelningen, i...
Läs mer

Resistenta bakterier upptäckta på neonatal i Helsingborg

2011-09-26
Har Lex Maria-anmälts
Läs mer

Nyförlöst spred resistenta bakterier på neonatalavdelning

2011-09-26
Fem barn som bar på resistenta bakterier upptäcktes i våras vid en rutinkontroll på neonatalavdelningen vid Helsingborgs lasarett. De hade smittats av en mamma på avdelningen. Nu har sjukhuset lex Maria-anmält händelsen.
Läs mer

Kraftig ökning av MRSA under 2011

2012-05-08
Spridningen av antibiotikaresistenta bakterier fortsätter. Under 2011 anmäldes 1884 fall av meticillinresistenta gula stafylokocker (MRSA). Det är en ökning med 19 procent jämfört med 2010. Även antalet ESBL-bildande bakterier ökade. Däremot har spridningen av vankomycinresistenta enterokocker, VRE,
Läs mer

Populära taggar

Vi finns på Instagram och Facebook

Följ oss på Instagram Följ oss på Facebook