Barnsidan - Innehåll taggat prematur
Meny

Taggar/etiketter

Innehåll taggat med 'prematur'

Så påverkas skolresultaten av prematur födsel

2022-07-06
De barn som fötts extremt tidigt har generellt sämre skolbetyg. Däremot finns det inga skillnader i skolbetyg hos barn som fötts måttligt för tidigt, jämfört med fullgångna barn. För de extremt tidigt födda barnen verkar skolmiljön spela stor roll för resultaten.
Läs mer

Apgarskalan användbar hälsokontroll av för tidigt födda barn

2020-07-02
Forskare vid Karolinska Institutet har efter en stor studie kommit fram till att poängsystemet Apgar även bör användas för att bedöma hälsan hos för tidigt födda barn.
Läs mer

Koncentrerad näringslösning ökar tillväxten hos för tidigt födda

2019-11-27
En studie vid Norrlands universitetssjukhus visar att koncentrerad näringslösning som ges direkt i blodet har lett till tydliga förbättringar av för tidigt födda barns tillväxt.
Läs mer

För tidigt födda har större risk för KOL

2019-06-12
Forskningsgenombrott: En svensk studie visar att för tidigt födda har en tydligt ökad risk att drabbas av KOL. Närmare 30 procent av de studiedeltagare som föddes med skador på lungorna hade tecken på KOL redan i 20-årsåldern.
Läs mer

För tidig födsel kan ge kronisk njursjukdom senare i livet

2019-05-08
Det finns tydliga samband mellan för tidig födsel och risk att utveckla kronisk njursjukdom under barndomen eller vuxenlivet. Det har svenska och amerikanska forskare upptäckt genom en stor registerstudie.
Läs mer

Även mycket för tidigt födda har skyddande antikroppar från mamman

2019-03-18
Skydd mot virus i form av antikroppar överförda från mamman finns även hos mycket för tidigt födda. Det visar en analys av så kallade maternella antikroppar hos nyfödda barn.
Läs mer

Nu lanseras Neonatalappen

2019-01-28
Karolinska Universitetssjukhuset lanserar Neonatalappen för att stödja föräldrar med barn som behöver neonatalvård.
Läs mer

Bra hygienrutiner minskar risken för infektioner hos för tidigt födda

2018-12-05
I Sverige är överlevnaden god för de barn som föds extremt för tidigt. Men det finns en risk att dessa barn som vistas länge på sjukhus drabbas av en svår infektion, sepsis. Därför är det extra viktigt att förebygga dessa infektioner. Forskning vid Örebro universitet visar att rutinen scrub the hub minskar risken att barnen får en infektion på nyföddhetsavdelningen.
Läs mer

Agnes vägde 813 gram när hon föddes - fick hjälp av eldsjälar som syr prematurkläder: "Det var guld värt"

2018-11-21
Barn som föds för tidigt kan ofta inte ens ha den minsta storleken på kläder. Men ett nätverk av eldsjälar ägnar fritiden åt att sy...
Läs mer

Forskning visar att för tidigt födda barn ammas mindre

2016-12-16
-Minskningen av enbart ammande för tidigt födda barn är oroande, då dessa känsliga barn har stora hälsofördelar av att bli ammade, säger Jenny Ericson som är barnsjuksköterska.
Läs mer

Louise Björkman får pris för artikel om infektioner på för tidigt födda

2016-06-28
Louise Björkman, barnläkare på barn- och ungdomskliniken i Region Örebro län, har fått priset Swedish Young Investigator Award för en forskningsartikel som visar på att man kan förhindra infektioner hos för tidigt födda barn.
Läs mer

Edwin blev felmedicinerad och dog - IVO avslutar ärendet

2016-06-20
Johanna och Daniel Kedemyr anmälde förra året neonatala intensivvårdsavdelningen i Lund för felaktig läkemedelshantering sedan deras nyfödde son dött.

Nu har Inspektionen för vård och omsorg (IVO) kommit med beslutet att händelsen orsakades av brister i läkemedelshanteringen, men att det inte är möjligt att fastställa med säkerhet om barnets hjärnblödning orsakats av den felaktiga läkemedelsbehandlingen. IVO avslutar ärendet.
Läs mer

Unikt forskningsprojekt ska ge svar på varför vissa föder för tidigt

2016-05-09
Förlossningar som startar för tidigt eller för sent är förenade med ökade risker. En kombination av registerbaserade studier och DNA-studier ska ge svaret på vilka faktorer som startar en förlossning, samt på vilken roll arv respektive miljö spelar vid förtidsbörd och överburenhet.
Läs mer

Probiotika hjälpte inte för tidigt födda barn

2015-11-30
Probiotika med bifidobakterier minskade inte risken för livshotande tarmsjukdom och svår blodförgiftning efter födseln hos för tidigt födda barn, visar en ny studie.
Läs mer

Så ska de små hjärnorna räddas

2015-11-23
Allt fler barn som föds extremt tidigt överlever. I Lund försöker forskarna rädda det lilla barnets hjärna efter hjärnblödningar, genom att rena blodet från gifter.
Läs mer

Napp försenar amningen för förtidigt födda barn

2014-09-22
För tidigt födda barn som använder napp, löper dubbelt så stor risk att inte vara fullt ammande när de skrivs ut från sjukhuset jämfört med de barn som endast får använda napp minimalt.
Läs mer

Dopning bra för tidiga barn

2014-08-29
Hormonpreparatet erytropoetin (EPO), som används som dopningsmedel, minskar risken för hjärnskador hos för tidigt födda barn.
Läs mer

Stor brist på donerad mjölk i Malmöregionen

2014-03-24
Sverige. På vissa håll är det kärvt - på några direkt akut. Brist på donerad bröstmjölk gör att bara de svagaste prematurbarnen får i sig av det vita guldet. - Vi är väldigt illa ute, uppger Skånes universitetssjukhus.
Läs mer

Populära taggar

Vi finns på Instagram och Facebook

Följ oss på Instagram Följ oss på Facebook