Barnsidan - Innehåll taggat BVC
Meny

Taggar/etiketter

Innehåll taggat med 'BVC'

BVC-personalen: Barns övervikt särskilt känsligt

2020-05-04
Övervikt och fetma hos barn kan vara svårt att hantera, även för vården. I ny studie från Karolinska institutet svarade alla 17 tillfrågade sjuksköterskor på BVC att de tycker att övervikt är ett särskilt känsligt ämne att ta upp.
Läs mer

BVC tog inte andningsupphåll hos spädbarn på allvar

2020-01-13
En bebis på två veckor med andningsuppehåll fick inte remiss till sjukhus förrän efter fyra veckor. Väl där flyttades barnet runt mellan olika avdelningar och föräldrarna fick informera läkarna om barnets tillstånd. BVC och sjukhuset får nu kritik av Ivo.
Läs mer

Vaccination mot rotavirus införs i vaccinationsprogrammet i höst

2019-07-04
Rotavirus är en vanlig orsak till magsjuka hos barn, och vissa landsting och regioner erbjuder redan vaccin. Från och med i höst kommer vaccin mot det smittsamma rotaviruset ingå i det nationella barnvaccinationsprogrammet.
Läs mer

Fler BVC satsar på samtal med pappor

2018-11-14
För att även papporna ska få större möjlighet att prata om den första tiden som förälder erbjuds enskilda föräldrasamtal på allt fler BVC i Västsverige. Familjecentralen Fyren i Ytterby var tidigt ute och har redan infört det.
Läs mer

Pappor får egna samtal på bvc

2018-11-21
Lilla Karl Wiman är bara tre veckor. Redan på dagens besök bjuds hans pappa in av bvc-sjuksköterskan för ett eget samtal. "Det verkar jättebra, risken är ju att man känner sig lite som ett bihang", säger han.
Läs mer

"Huvudfotingar visar barnets jag-uppfattning"

2018-10-31
Huvudfotingar är ett av många redskap som barnhälsovården använder för att undersöka fyraåringars utveckling. Men att en fyraåring vägrar eller inte kan rita en "godkänd" huvudfoting behöver inte betyda så mycket, menar Ylva Thor som arbetar med barnhälsovård.
Läs mer

BVC-personal oroar sig för surrogatbarns framtida hälsa

2017-09-01
Bvc-personal hyser en viss oro för att barn som kommit till genom surrogatmödraskap är i riskzonen för social stigmatisering och sämre hälsa, enligt en studie ledd av forskare vid Linköpings universitet.
Läs mer

Partnervåld ökar under graviditeten

2016-11-10
I början av graviditeten, när den fortfarande inte syns, utsätts cirka 1 procent av de gravida kvinnorna för våld. I vecka 34, när kvinnan är höggravid, utsätts 2 procent av de gravida kvinnorna, våldet fortsätter sedan att accelerera fram till förlossningen.
Läs mer

Mamma ammade sin tvååring - fick hot om anmälan från BVC

2016-08-30
En barnavårdscentral i Luleå hotade att anmäla Jenny Larsson till socialen om hon inte slutade amma sin tvååring. ”Läkaren sa att amningen kunde vara barnmisshandel”, säger Jenny Larsson, som nu anmält barnavårdscentralen till IVO.

DN har följt upp fallet och bett tre oberoende BVC-sköterskor titta på barnets tillväxtkurvor och annat för att se om det finns tecken på vanvård vilket skulle kunna rättfärdiga en orosanmälan från BVC.
Läs mer

Projekt med fler BVC-hembesök kan permanentas

2016-08-24
Rinkebyprojektet som ger förstagångsföräldrar fler hembesök av BVC kan bli permanent. Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår utredning för...
Läs mer

Även barn från 1 år ska vaccineras för TBE

2016-06-20
Trots landstingets rekommendation att vaccinera barn från ett års ålder mot TBE, informerar inte BVC om vaccinet.
Läs mer

BVC-sköterskor gör allt fler hembesök hos nyfödda

2016-08-15
Barnhälsovården i länet gör allt fler hembesök i samband med ett barns födelse, men det är stora skillander inom länet.
Läs mer

BVC får kritik - ettåring vaccinerades inte

2016-05-16
Västerås Läkargruppens BVC missade att kalla en flicka till kontroller och vaccinationer vid ett och ett och halvt års ålder.
Läs mer

Inga konkreta råd till föräldrar med nätsurfande barn

2016-03-24
Den tid vi tillbringar framför en skärm ökar för varje år. Framför allt bland de minsta barnen. Nu vill Statens medieråd uppmuntra till diskussion kring deras medievanor.
Läs mer

Statens medieråd har tagit fram stöd för samtal om barns medievanor

2016-03-11
De flesta treåringar har varit på nätet och 42 procent av femåringarna använder internet minst några gånger i veckan. Nu har Statens medieråd tagit fram ett pedagogiskt material för samtal med småbarnsföräldrar på barnavårdscentraler.
Läs mer

Amanda är Sveriges första sovcoach

2015-12-07
Amanda Berglund ger aldrig BVC-svaret "det går över" när slutkörda småbarnsföräldrar hör av sig.
Som Sveriges första sovcoach försöker hon ge varje förälder individuell hjälp.
- Jag har kunder i hela landet, berättar hon stolt.
Läs mer

Läkare varnar: Vaccin mot kikhosta tar slut

2015-08-10
På BVC-mottagningarna i Jönköpings län kan man inte längre ge barnen alla de vaccinationer som de ska ha, där får man istället be föräldrarna komma tillbaka med barnen...
Läs mer

BVC-information utmärkt solskydd

2015-05-04
Två av tre föräldrar anser att de blev bättre på att skydda sina barn från solen när informationen om riskerna kom redan på
Läs mer

Pappor behandlas ojämlikt i vården av barn

2015-05-11
Från politiskt håll strävar man efter mer jämställdhet mellan könen – men arbetet kan motverkas av barnhälsovårdens attityder till pappor. ”Samhället sänder fortfarande en mängd signaler till pappor som kan skapa ett bristande engagemang”, säger forskaren Michael Wells.
Läs mer

IVO-kritik efter att spädbarns hjärtdöd

2015-05-11
Pojken var blågrå runt läpparna och BVC-sköterskan tyckt att han borde undersökas. Trots det fattade hjärtläkare i Lund beslut om att någon undersökning inte behövdes. En vecka senare avled pojken i ett konstaterat hjärtfel.
Läs mer

Stress orsakade dubbel vaccindos på 1-åring

2014-10-13
En ettårig flicka fick dubbel vaccindos vid BVC Centrum i Sundsvall. Vården förklarar misstaget med alltför hög stress.
Läs mer

Intensivt arbete för att öka amning

2014-10-06
Att färre ammar i Jönköping är ingen nyhet för personal i vården. Därför finns sedan 1,5-2 år mer resurser och insatser för att förbereda, informera och uppmuntra föräldrar. Även BVC har involverats i den nya satsningen.

Barnmorskan Madeleine Ekelyck hoppas nu att det ska synas i nästa statistikrapport.
Läs mer

Lilly fick dubbla doser vaccin

2014-08-29
Sex månader gamla Lilly fick dubbel dos när hon skulle vaccineras på barnavårdscentralen.
Läs mer

Treåringars psykiska hälsa undersöks

2014-08-14
I Västerbotten har den obligatoriska treårskontrollen på BVC utökats med frågor om barnens psykosociala hälsa.
Läs mer

Hösten 2015 startar allmän screening av autism hos barn

2014-06-09
Screeningen kommer att genomföras samtidigt som småbarn går igenom det generella hälsobesöket på barnavårdcentralen.
Läs mer

Fortsatta problem med BVC-journaler i Stockholms län

2014-01-28
Nära 50 barnavårdscentraler inom Stockholms läns sjukvårdsområde har problem med att nå patientjournalerna.
Läs mer

BVC missade gulsot - spädbarn avled

2014-01-08
Ett spädbarn avled efter att en barnavårdscentral i Stockholmsområdet inte upptäckt att det hade gulsot vid fyra veckors ålder.
Läs mer

Populära taggar

Vi finns på Instagram och Facebook

Följ oss på Instagram Följ oss på Facebook