Barnsidan - Innehåll taggat barnfattigdom
Meny

Taggar/etiketter

Innehåll taggat med 'barnfattigdom'

Låg socioekonomisk status riskfaktor för barns språkutveckling

2021-07-06
- Om man kommer från en svagare socioekonomisk bakgrund är man i riskzonen att ligga efter jämnåriga redan från skolstart. Det säger Signe Tonér som har lagt fram sin avhandling i lingvistik vid Stockholms Universitet.
Läs mer

Två sätt att stötta Majblommans arbete med att motverka barnfattigdom

2021-04-26
I år är det extra viktigt att stötta Majblommans arbete då det för andra året i rad inte kommer vara möjligt för barn att vara ute och sälja. I år kan du därför både köpa fysiska och digitala majblommor helt digitalt!
Läs mer

Kraftig ökning av läkemedel till barn efter gratisreformen

2019-11-08
Sedan 2016 har man inte behövt betala för förmånsklassade läkemedel till barn. Andelen barn som hämtat ut läkemedel har sedan dess ökat från 39 procent 2015 till 43 procent 2018.
Läs mer

Barnfattigdom vanligast bland invandrade

2019-09-19
Nästan 3 procent av barnen i Sverige lever i familjer som har svårt att betala det nödvändigaste. Merparten av dem har utländsk bakgrund.
Läs mer

Vart tolfte barn har föräldrar med skulder hos Kronofogden

2019-06-27
Nästan 183 000 barn lever i familjer där minst en förälder har skulder hos Kronofogden.
– Vi vill lyfta fram en osynlig grupp och visa att det finns många barn som lever i ekonomisk utsatthet, säger Tina Häggmark på Kronofogden.
Läs mer

Barnfattigdom kan ge livslånga följder

2016-01-11
Rädda Barnens fattigdomsrapport 2015 tecknar en nedslående bild av flera sörmländska kommuner.
Läs mer

Malmö har flest barn i fattigdom

2015-12-22
Rädda Barnens genomgång av barn i fattigdom visar återigen att läget är värst i Malmöområdet. Enligt deras rapport lever 30,8 av barnen i ekonomiskt utsatta hushåll.
Läs mer

Barn till ensamstående föräldrar och barn till utrikesfödda löper störst risk att leva i barnfattigdom

2015-12-14
För trettonde året i rad släpper Rädda Barnen sin Barnfattigdomsrapport. Rapporten som är baserad på siffror från 2013 visar att barnfattigdomen är oförändrad på 12,0 procent jämfört med 2012.
Läs mer

Ökad barnfattigdom i Sörmland

2015-12-14
Allt fler sörmländska barn växer upp i hushåll med knappa ekonomiska förhållanden.
Läs mer

Edholm (FP): Arbetet mot barnfattigdom har gett resultat

2015-08-12
Svenska Dagbladet rapporterar idag om att andelen fattiga familjer i Stockholm minskat de senaste åren, medan utvecklingen stått still i Göteborg och gått åt fel håll i Malmö.
Läs mer

Mindre barnfattigdom i Stockholm

2015-08-10
Enligt en granskning som Svenska Dagbladet genomfört av Rädda Barnens årsrapporter under åren 2008-2012 har barnfattigdomen sjunkit i Stockholm.

I början utav 1990-talet låg barnfattigdomen på 21 procent och i dag är den nere i strax över 13. Utvecklingen skiljer sig märkbart i Stockholm i jämförelse med övriga städer.

I Malmö har utvecklingen gått åt motsatt håll där andel fattiga barn ökat och ligger i dagsläget på 31,7 procent.
Läs mer

Politiker tvistar om barnfattigdomen

2014-08-14
Helsingborg hör enligt Rädda Barnen till de kommuner som har högst barnfattigdom i Sverige.
Läs mer

Pengarna räcker inte till barnen

2014-06-24
En genomsnittlig barnfamilj lägger 19 800 kronor på sin semesterbudget. En stor summa som många familjer har svårt att matcha. - Vi ser många familjer som har det tufft under sommaren, säger Anita Wärmelin på Rädda barnen.
Läs mer

Sigtuna kommun genomför sommarsatsning mot barnfattigdom

2014-05-12
Sommarmånaderna är en period när barn kan uppleva det som extra tungt att ha föräldrar som lever på försörjningsstöd. Familjens ekonomiska situation gör möjligheterna till olika sorters aktiviteter mer begränsad och det är barnen som drabbas i första hand.
Läs mer

Vart åttonde barn lever i fattigdom

2013-11-22
Begreppet barnfattigdom har funnits i massmedia sedan Rädda Barnen myntade det för en del år sedan efter rapporter om den ekonomiska situationen för landets barnfamiljer. I dag lever vart åttonde barn i Sverige i fattiga familjer.
Läs mer

Barnfattigdomen värre på 90-talet

2013-10-31
Andelen fattiga barn har minskat i Sverige. Den är extremt låg i ett globalt perspektiv. Men klyftorna mellan olika barnfamiljer har ökat. Ett drygt halvår efter vinterns debatt om svensk barnfattigdom presenterar två forskare en studie som ger nya svar.
Läs mer

Här vräks flest barn

2013-08-30
Hyresgästföreningen diskuterade barnfattigdom vid ett seminarium i Karlskoga på torsdagen. Karrskoga tillhör en av de orter som är hårdats drabbad.
Läs mer

Många barn fasar för att berätta om sommarlovet

2013-08-26
Barnfattigdom i Sverige handlar sällan om att barn får gå hungriga och frysa. Oftare handlar det om att inte ha samma möjligheter som de flesta barn så självklart har och att man inte kan delta på samma villkor.
Läs mer

"Folk hotade mina barn"

2013-07-18
I januari granskades de av Janne Josefsson. Nu berättar barnrätts­organisationerna om vad som hände efter "Uppdrag gransknings" program om barnfattigdom. - Jag var inte beredd på näthatet, säger Elisabeth Dahlin, generalsekreterare på Rädda barnen.
Läs mer

Fattiga barn i Sverige

2013-01-18

Läs mer

Reinfeldt ifrågasätter siffror på barnfattigdom

2012-03-16
Statsminister Fredrik Reinfeldt ifrågasätter siffrorna i Rädda Barnens rapport om barnfattigdom eftersom statistiken bygger på tal från 2009, trots att det är den senast tillgängliga statistiken från Statistiska centralbyrån (SCB).
Läs mer

Barnfattigdomen märks av i skolan

2012-03-16
Barnfattigdomen fortsätter att öka i Sverige. Nära en kvarts miljon barn är fattiga, enligt Rädda Barnens årsrapport som presenterades i dag. Och fattigdomen märks tydligt i skolans värld.
Läs mer

Populära taggar

Vi finns på Instagram och Facebook

Följ oss på Instagram Följ oss på Facebook