Barnsidan - Innehåll taggat diabetes
Meny

Taggar/etiketter

Innehåll taggat med 'diabetes'

"Fetma hos förskolebarn går att vända"

2021-11-09
Sveriges fyraåringar har ökat i vikt de senaste två åren, enligt en ny nationell undersökning. Men viktökning hos småbarn går att minska och förhindra. SvD talar med experter om vardagsnära lösningar. Särskilt en faktor anses vara avgörande.
Läs mer

Amning kopplas till minskad risk för typ 1-diabetes

2021-10-20
Det finns välgjorda studier som talar för att långvarig amning och senare introduktion av gluten kan minska risken att drabbas av diabetes typ 1.
Läs mer

Gravida med typ 1-diabetes och högt blodsocker har ökad risk att föda för tidigt

2019-04-23
Gravida med typ 1-diabetes löper en högre risk att barnet föds för tidigt. Risken ökar när blodsockernivån stiger, men även kvinnor som håller en rekommenderad nivå löper risk att föda för tidigt.
Läs mer

Mjölkpulver misstänks öka risken för typ-1 diabetes

2019-01-25
Mjölk i pulverform som ges till barn i amningsåldern kan öka risken för att utveckla typ-1-diabetes, om den lagrats i fukt och värme. Det visar inledande studier från en grupp forskare vid Lunds universitet.
Läs mer

Barn som äter osunt dricker oftare alkohol i tonåren

2018-11-01
Barn som äter osunt löper ökad risk för att redan i yngre tonåren skaffa sig regelbundna alkoholvanor. Osund kost verkar vara en större riskfaktor för tidiga alkoholovanor än till exempel föräldrarnas utbildning och inkomst.
Läs mer

Nya rön om tarmflorans utveckling hos spädbarn

2018-10-26
I den hittills största kliniska studien av mikrobiomets, dvs tarmflorans, utveckling hos spädbarn har forskare vid Baylor College of Medicine funnit att utvecklingen sker i olika stadier som kan associeras med förändringar i livsstilen under den första tiden i livet.
Läs mer

Ökad risk för hjärtmissbildningar hos barn till mammor med typ 1-diabetes

2018-07-12
Gravida med typ 1-diabetes löper en högre risk att få barn med hjärtmissbildning. Risken är störst för kvinnor med en hög blodsockernivå under den tidiga graviditeten. Det visar en ny studie av forskare från Karolinska Institutet och Sahlgrenska Akademin som publiceras i BMJ.
Läs mer

Tufft för nyförlösta mammor med diabetes typ 1

2018-03-19
För vissa nyförlösta kvinnor med diabetes typ 1 blir situationen övermäktig, och mer stöd måste till, visar forskning vid Sahlgrenska akademin.
Läs mer

Sömnbrist hos gravida kvinnor kan öka risken för graviditetsdiabetes

2017-11-20
En ny studie visar att brist på sömn bland gravida kvinnor kan vara en bidragande faktor till utvecklingen av graviditetsdiabetes.
Läs mer

LCHF-diet farlig för barn

2016-04-11
En diet med för lite kolhydrater kan vara farlig för barn med typ 1 diabetes.
Läs mer

Fetma ökar risken för mamma och barn

2016-03-07
Fetma utgör ett problem vid en graviditet. Dels ökar risken för bland annat typ 2-diabetes, högt blodtryck och blodproppar, dels försvåras de fysiska kontrollerna på mödrahälsovården. Vid ultraljudsundersökningen blir det också svårare att få en bra bild.
Läs mer

Ny app har utvecklats för barn och ungdomar med diabetes

2016-01-08
En ny app har utvecklats tillsammans med barndiabetespatienter och vårdpersonal på Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset.
Läs mer

Färre stick i fingret för diabetessjuka Oliver

2015-12-22
Nu blir det lättare och billigare att kolla blodsockret även i Region Kronoberg. Fingersticken ersätts av en tunn nål som sätts in under huden och som sedan mäter blodsockerhalten kontinuerligt. I Kalmar har tekniken varit tillgänglig och kostnadsfri sedan länge.
Läs mer

Vanligt virus kan trigga diabetessjukdom

2015-12-22
Ett vanligt virus kan vara en utlösare till typ 1-diabetes. I Malmö försöker forskarna förstå varför vissa barn drabbas och andra inte.
Läs mer

Rökning under graviditet ger hälsorisker för barnet

2015-12-04
Det är välkänt att rökning är skadligt för fostret och medför ökad risk för graviditetskomplikationer, däremot vet man väldigt lite om hur det kan påverka hälsan på längre sikt. I en registerstudie baserad på Medicinska födelseregistret har man kunnat följa barn som utsatts för tobakrök upp i vuxen och barnalstrande ålder och hittat ökad risk för bland annat övervikt och diabetes.

Studiens resultat tyder på att exponering för tobaksrökning under fosterlivet kan medföra hälsoproblem för barnet både på kort och lång sikt.
Läs mer

Ny app har utvecklats för barn och ungdomar med diabetes

2015-11-30
En ny app har utvecklats tillsammans med barndiabetespatienter och vårdpersonal på Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset.
Läs mer

Svag koppling mellan ohälsa och stillasittande

2015-06-15
En sammanställning av det vetenskapliga stödet för samband mellan stillasittande och kardiometabol ohälsa hos barn och ungdomar visar att kopplingen är svag och man inte kan dra några långtgående slutsatser om hur barns stillasittande påverkar deras hälsa.
Läs mer

Ökning av barndiabetes i Sverige förbryllar

2015-03-24
Kurvan har planat ut men Sverige är fortfarande ett av de länder i världen där flest barn drabbas av typ 1-diabetes.
Läs mer

Autoantikroppar överförs till fostret under graviditeten

2014-10-13
Kan en virusinfektion hos den gravida mamman leda till att barnet får typ 1 diabetes?
Läs mer

Diabetes vanligare efter dödfödda barn

2014-09-22
I en italiensk observationsstudie verkar det som att traumat att få ett dödfött barn ökar risken för att få typ 2-diabetes hos en redan utsatt grupp kvinnor.
Läs mer

Tillskott hjälper mot graviddiabetes

2014-06-24
Kvinnor som lider av graviditetsdiabetes förbättrar sina blodsockernivåer om de får tillskott av kalcium och vitamin D.
Läs mer

Ökad diabetesrisk om invandrarbarn föds i Sverige

2014-04-09
Bara i Finland och på Sardinien är det vanligare att barn drabbas av diabetes än i Sverige. Barn till invandrade föräldrar behåller sin lägre risk, men om barnen föds i Sverige ändras bilden och risken att drabbas av diabetes blir högre. Dessutom blir de barnen sjukare än svenska barn.
Läs mer

Gravidkilon bör bort inom ett år

2014-04-01
Kvinnor som inte gått ner sina gravidkilon tre månader efter förlossning bör börja motionera bort extrakilona. Annars riskerar kvinnorna framtida ohälsa, visar en ny studie i Diabetes Care.
Läs mer

Rekordstort intresse för konferens om barndiabetes

2013-10-16
Från neonatal diabetes till långtidskomplikationer när barnen blivit vuxna. I morgon startar ISPAD:s barndiabeteskonferens i Göteborg med tema diabetes ur ett livslångt perspektiv.
Läs mer

Kejsarsnitt ökar risken för allergi, IBS och diabetes

2013-08-10
Barn som kommit till världen genom kejsarsnitt drabbas oftare av allergier än de som förlösts den naturliga vägen. Orsaken kan vara att de har en magrare bakterieflora i tarmen, visar en studie vid universitet i Sverige och Skottland.
Läs mer

Barn med diabetes som motionerar minskar risken för komplikationer som vuxen

2010-04-12
Regelbunden motion hos barn med diabetes, kan minska risken för framtida komplikationer av sjukdomen. Barn som aldrig motionerar har ett värde för sitt medelblodsocker, så kallat HbA1c, som ligger mer än en enhet över medelvärdet hos de barn som dagligen ägnar sig åt fysisk...
Läs mer

Graviditetsdiabetes - framtida risker för mamma och barn

2013-05-06
Graviditetsdiabetes är diabetes som uppkommer eller först upptäcks under en graviditet. Mellan 1-14 procent av alla gravida kvinnor runt om i världen drabbas av graviditetsdiabetes och i Sverige är det ungefär två procent.
Läs mer

Amning minskar risken för diabetes

2010-08-31
Mammor som aldrig ammat sina barn löper nästan dubbelt så stor risk att drabbas av typ 2 diabetes senare i livet, det jämfört mammor som har ammat eller kvinnor som aldrig fött barn. Resultaten rapporteras idag i American Journal of...
Läs mer

Tabletter överlägsna sprutorna vid nyföddhetsdiabetes

2009-06-04
Får patienterna med PND-diabetes rätt diagnos slipper de insulinsprutorna. En del av de barn som föds med diabetes behöver inte ta dagliga insulininjektioner för att hålla blodsockret i...
Läs mer

Kraftig ökning av barndiabetes

2009-05-28
I Sverige och Finland har utvecklingen länge sett skrämmande ut. Antalet barn som får diabetes typ 1 har mer än fördubblats de senaste tjugo åren. I dag drabbas även spädbarn vilket knappast hände...
Läs mer

Ökat hopp om diabetesvaccin

2009-04-29
Injektioner med proteinet GAD kan påverka sjukdomsförloppet vid typ 1-diabetes. Nu ökar förhoppningarna om ett verksamt vaccin mot typ 1-diabetes, och flera parallella patientstudier har inletts i bland annat...
Läs mer

Klartecken för diabetesvaccin till friska högriskbarn

2009-03-06
Om några veckor börjar de första barnen vaccineras med GAD. Förhoppningen är att GAD ska hejda den sjukdomsprocess som leder till typ 1 diabetes. Det är första gången GAD-vaccinet testas på barn som har hög risk att insjukna men ännu inte gjort...
Läs mer

Vaccin mot diabetes testas på barn

2009-03-06
Barn med hög risk att utveckla diabetes ska på försök få ett vaccin mot sjukdomen. Studien ska pågå i fem år och kan i bästa fall leda till ett historiskt framsteg i kampen mot en allvarlig och livslång...
Läs mer

Långvarig inflammation bakom typ 2 diabetes

2009-04-07
Vuxna som var underviktiga som spädbarn har ökad risk för diabetes som vuxna. De har också oftare en pågående inflammation i kroppen. Fyndet är ytterligare ett i raden som länkar samman diabetes och lågintensiv...
Läs mer

Skolbarn missköter sin diabetes

2008-09-09
Sex av tio barn med diabetes klarar inte att sköta sin sjukdom i skolan och mer än hälften missar ofta lektioner på grund av sin...
Läs mer

Diabetesvaccin testas i Skåne

2008-12-22
Forskare vid Lunds universitets diabetescentrum i Malmö planerar att vaccinera friska barn med risk för diabetes. Ingen annan har försökt det...
Läs mer

Kejsarsnitt ökar diabetesrisk

2008-08-27
Barn som föds med kejsarsnitt har upp till 20 procents högre risk att drabbas av typ 1-diabetes senare i livet, visar en...
Läs mer

Vitamin D till spädbarn - skydd mot typ 1 diabetes

2008-08-18
Spädbarn som får tillskott av vitamin D under första levnadsåret löper mindre risk att senare få typ 1 diabetes. Slutsatsen bygger på en sammanställning av flera undersökningar där nästan 6 500 barn...
Läs mer

Kunskap om diabetes ger bättre liv för barn

2008-08-06
En bra diabetesvård kräver bra kunskaper om sjukdomen hos barnet självt och hos de andra familjemedlemmarna. I den nya och reviderade boken Diabetes hos barn och ungdomar - frågor och svar har författarna och barnläkarna Gisela Dahlquist, Jonny Ludvigsson och Sture Sjöblad samlat de vanligaste frågorna de...
Läs mer

Allt fler barn får diabetes

2008-05-23
Barndiabetes har fördubblats i Finland under de senaste 25 åren, visar en studie i medicintidskriften The Lancet. Lika illa är det i...
Läs mer

Faktorer bakom barndiabetes kartlagda

2005-12-05

Läs mer

Satsning på kunskap om diabetes hos barn och unga

2004-11-26
Ny nationell satsning med syfte att öka kunskapen om diabetes bland barn och ungdomar.
Läs mer

Stress kan orsaka barndiabetes

2004-02-27

Läs mer

Ungdomsdiabetes ger ökad cancerrisk

2003-12-03

Läs mer

Allt om diabetes

2003-06-25

Läs mer

Barn med diabetes får dåligt stöd

2008-11-10
Svenska skolor brister i stödet till barndiabetiker. Mer än vartannat barn med dia­betes saknar någon huvud­ansvarig vuxen att vända sig till i skolan med frågor om hur de ska sköta sin...
Läs mer

Barn med fetma är sjukare i Sverige än i Tyskland

2013-07-19
Mer än vart sjätte barn i Sverige med fetma har också ett förstadium till diabetes.
Läs mer

Populära taggar

Vi finns på Instagram och Facebook

Följ oss på Instagram Följ oss på Facebook