Barnsidan - Innehåll taggat allergi
Meny

Taggar/etiketter

Innehåll taggat med 'allergi'

Allergiakademin - digital plattform för att minska kunskapsluckan

2021-04-14
- Med Allergiakademin vill vi genom forskningsbaserad fakta och kunskap öka tryggheten bland föräldrar till barn som är drabbade av allergier, säger Kristina Ljungros, generalsekreterare på Astma- och Allergiförbundet.
Läs mer

Kan smakportioner minska risken för allergi?

2020-12-09
Mycket tyder på att allergirisken minskar om små barn får smaka på mat tidigt. Doktoranden Mia Stråvik ska undersöka om det finns extra gynnsamma åldrar för smakportioner och om antalet födoämnen som introduceras spelar roll. Mia Stråvik är en av tre som får stipendium av Astma och Allergifonden till sin forskning.
Läs mer

Risk att utveckla astma, hösnuva och eksem syns i generna

2019-08-13
I en ny studie från Uppsala universitet har forskare funnit totalt 141 gener i vår arvsmassa som förklarar en stor del av den genetiska risken bakom astma, hösnuva och eksem.
Läs mer

De samlar in inhalatorer för att uppmärksamma behovet av mer jämlik astmavård

2019-04-09
Astma- och Allergiförbundet gör tillsammans med Unga Allergiker en insamling av gamla astmainhalatorer. Inhalatorerna kommer att lämnas över till politiker på astmadagen 7 maj tillsammans med krav på förbättringsåtgärder.
Läs mer

Förskolan minskade risk för astma och allergier

2019-02-12
Att ge barn tillgång till förskola kan öka risken för infektioner på kort sikt, men risken för att utveckla astma och allergier tycks minska, visar en rapport från IFAU om familjebakgrund och barns hälsa.
Läs mer

Förskolebarn får fler infektioner men mindre allergier

2019-02-12
Ny svensk forskning ger stöd för hygienhypotesen: barn som utsätts för mer mikroorganismer tidigt i livet har lägre risk att drabbas av astma och allergier. Priset de får betala kan vara fler infektioner under förskoletiden.
Läs mer

Koppling mellan vaccin och allergiutveckling avfärdas

2018-11-07
I en ny studie har forskare vid Karolinska Institutet följt utvecklingen av allergier hos barn som inte vaccineras enligt rekommendationerna och jämfört med barn som följt det nationella vaccinationsprogrammet.
Läs mer

Matteos allergi blev en bok

2018-10-04
I denna intervju möter vi Rebecca Byron Lohk som författardebuterar med en barnbok om allergier. Boken heter "Det är blä för mig" och är en bilderbok som bygger på egna erfarenheter av att ha ett barn med svår födoämnesallergi.
Läs mer

Småbarn undersöks för allergier

2018-03-23
En stor hälsoundersökning i Västerbotten följer barn från graviditet och födelse till sju års ålder.
Läs mer

Fet fisk och nötter kan minska allergirisken

2017-12-06
Barn som får i sig en kost med fleromättade fettsyror löper mindre risk att utveckla astma och hösnuva under uppväxten, visar en studie gjord på svenska åttaåringar.
Läs mer

Allergiproblem och astma kan inte förebyggas med amning

2017-11-13
I en ny studie från Uppsala universitet, SciLifeLab, visar forskare att amning snarare kan öka risken för hösnuva och eksem, medan amning inte verkar påverka risken att utveckla astma.
Läs mer

Jordnötter kan skydda spädbarn från allergi

2016-03-07
Att ge småbarn mindre mängder jordnötter under uppväxten har visat sig skydda mot allergi.
Läs mer

Svårtolkat om tidig introduktion förhindrar matallergi

2016-03-11
Att introducera mat med känd allergirisk extra tidigt i livet hade dubbeltydig effekt på spädbarns risk att utveckla allergi. Det visade en ny studie i New England Journal of Medicine.
Läs mer

Enkla tips underlättar för barn med eksem

2014-10-13
Barneksem växer oftast bort av sig själva, men kan vara nog så besvärliga för både de drabbade barnen och deras föräldrar när det är
Läs mer

Fårfäll skydd mot astma

2014-09-11
Nyfödda som sov på fårskinn fick astma och allergisnuva i mindre utsträckning än andra. Det visar ny forskning.
Läs mer

Bondgårdsbarn har mer sällan allergi

2014-07-01
Barn som bor på bondgård med mjölkproduktion har bara en tiondel så stor risk att utveckla allergi jämfört med landsortsbarn som inte bor på mjölkgård.
Läs mer

Kraftig ökning av astma hos barn kräver bättre skolmiljö

2013-10-14
Rapporten Allergi i skola och förskola från Socialstyrelsen visar på stora brister i skolmiljön.
Läs mer

Kejsarsnitt ger risk för allergi

2013-08-26
Barn som fötts genom kejsarsnitt blir oftare allergiska än dem som förlösts den naturliga vägen. Orsaken kan vara att de har en magrare bakterieflora i tarmen, visar en studie vid universitet i Sverige och Skottland.
Läs mer

Kejsarsnitt ökar risken för allergi, IBS och diabetes

2013-08-10
Barn som kommit till världen genom kejsarsnitt drabbas oftare av allergier än de som förlösts den naturliga vägen. Orsaken kan vara att de har en magrare bakterieflora i tarmen, visar en studie vid universitet i Sverige och Skottland.
Läs mer

Forskning om barnallergi får pengar

2007-07-19
Ett forskningsprojekt om barnallergi vid Södersjukhuset har fått 12 miljoner kronor av Vetenskapsrådet och Foskningsrådet för arbetsliv och...
Läs mer

Omega 3-tillskott ger ökad risk för allergi

2013-07-11
Omega 3-fetter ökar risken för att barn utvecklar allergi, visar en ny studie. Därför vill en av forskarna bakom studien avråda gravida från att äta kosttillskott med omega 3.
Läs mer

Hög halt omättade fettsyror i blodet ökar risken för allergi

2013-07-11
Omättat fett, framför allt omega-3-fettsyror, lyfts ofta fram som nyttigt och hälsosamt. Men ny forskning visar att omättade fettsyror kan öka risken för allergi hos barn.
Läs mer

Omega-3 ger barn allergi

2013-07-10
Kontroversiell upptäckt Ju mer omega-3, desto större är risken att barnet utvecklar allergi. Den kontroversiella upptäckten är lika tydlig som överraskande. Omega-3 har hittills ansets ge rakt motsatt effekt.
Läs mer

Tusentals elever berättar om allergi

2012-08-15
Genom att 8000 skolelever svarar på en enkät i höst ska man få bättre grepp hur unga med allergi har det och lever.
Allergi och överkänslighet hos unga ökar.
Läs mer

Stressade barn löper större risk för allergi

2012-04-17
Spädbarn med höga halter av stresshormonet kortisol löper större risk att utveckla allergier senare i livet än jämnåriga med låga stresshormoner. - Vi kan konstatera att det finns ett starkt samband, säger Fredrik Stenius, barnläkare vid Sachsska barn- och ungdomssjukhuset i Stockholm som lett stud
Läs mer

Populära taggar

Vi finns på Instagram och Facebook

Följ oss på Instagram Följ oss på Facebook