Barnsidan - Innehåll taggat neonatal
Meny

Taggar/etiketter

Innehåll taggat med 'neonatal'

Så påverkas skolresultaten av prematur födsel

2022-07-06
De barn som fötts extremt tidigt har generellt sämre skolbetyg. Däremot finns det inga skillnader i skolbetyg hos barn som fötts måttligt för tidigt, jämfört med fullgångna barn. För de extremt tidigt födda barnen verkar skolmiljön spela stor roll för resultaten.
Läs mer

Snart öppnas ny neonatalavdelning på SÖS

2021-09-13
I slutet av september flyttar neonatalvården inom Sachsska barn- och ungdomssjukhuset på Södersjukhuset in i nya lokaler. De små barnen kommer att vårdas tillsammans med sina vårdnadshavare i lokaler anpassade för modern neonatalvård.
Läs mer

Koncentrerad näringslösning ökar tillväxten hos för tidigt födda

2019-11-27
En studie vid Norrlands universitetssjukhus visar att koncentrerad näringslösning som ges direkt i blodet har lett till tydliga förbättringar av för tidigt födda barns tillväxt.
Läs mer

Sex nyfödda barn smittade med resistenta bakterier

2019-08-20
Sex barn och tre mödrar på neonatalavdelningen i Malmö smittades med resistenta e-colibakterier, dock utan att drabbas av någon infektion.
Läs mer

Fler för tidigt födda kan bli hjälpta av kortison

2017-05-16
För tidigt födda barn har större chans att överleva om deras mammor får kortisonbehandling så sent som några timmar före förlossningen, visar forskning från bland annat Karolinska Institutet. Förhoppningen är att fler födande kvinnor än idag, tack vare upptäckten, ska få den viktiga behandlingen.
Läs mer

Mera bröstmjölk behövs

2015-11-30
Skaraborgs sjukhus söker fler bröstmjölksdonatorer. Efterlysningen kom i dag i pressmeddelande.
Läs mer

Nyfödd misstänks ha dött av ovanlig bakterie

2015-08-17
Ett för tidigt fött barn misstänks ha dött på grund av multiresistenta bakterier på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.
Läs mer

Giftiga plastgolv på neonatalen i Sundsvall

2015-05-21
I Landstinget Västernorrland finns omkring 190 000 kvadratmeter vårdgolv behandlade med ämnen som kan orsaka cancer, sterilitet och
Läs mer

Mammor till för tidigt födda bildar egen förening

2014-11-11
Nu får Västerbotten en egen lokalförening till för tidigt födda barn. Initiativtagare är Agnes Grape Nutti, mamma till tvillingar som föddes tre månader för tidigt. Första arragnemanget blir ett seminarium på Världsprematurdagen den 17 november.
Läs mer

Minskad risk för nya MRSA-utbrott

2014-11-03
Risken för nya utbrott av den multiresistenta bakterien MRSA på neonatalavdelningen på Sundsvalls sjukhus har minskat.
Läs mer

Neonatalteam fördröjdes när gravid skulle föda

2014-10-27
En gravid kvinna i Falun, som var i vecka 24, var på väg att föda sitt barn. Uppsalas neonatala transportteam kontaktades för att optimera det primära omhändertagandet av barnet. Men på grund av ett missförstånd vid beställningen av en ambulans så försenades teamet som skulle resa till Falun och barnet hann födas.
Läs mer

Trängsel skapar risk för fler MRSA-fall

2014-09-18
Minst tre för tidigt födda spädbarn på neonatalavdelningen i Lund har smittats av multiresistenta MRSA-bakterier.
Läs mer

Intagningsstopp på Lunds neonatal

2014-09-22
Sedan tre barn på neonatalavdelningen i Lund har konstaterats bära på multiresistenta MRSA-bakterier införs nu intagningsstopp
Läs mer

Neonatal omvårdnad viktigt forskningsområde

2014-09-22
För att kunna förbättra omhändertagandet av våra mest sårbara barn och deras familjer är det av stor vikt att stötta och utveckla den neonatala omvårdnadsforskningen.
Läs mer

Antalet MRSA-fall ökar bland spädbarn

2014-09-22
Enligt Folkhälsomyndigheten hade nästan varannan neonatalklinik i landet förra året ett utbrott av den resistenta bakterien MRSA.
Läs mer

Vården av extremt tidigt födda bör förbättras

2014-09-22
En svensk studie har visat att vården av de extremt tidigt födda (före vecka 27) inte är likvärdig mellan kliniker.
Läs mer

För lite personal på neonatalavdelning

2014-06-23
Arbetsmiljöverket ska nu utreda hur situationen ser ut på Neonatal, avdelningen för för tidigt födda på Östra sjukhuset i Göteborg.
Läs mer

Kaos på neonatalavdelningen riskerar patientsäkerhet

2014-06-02
På avdelningen för förtidigt födda barn på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg råder stor oro bland personalen. Avdelningen lider av konstanta överbeläggningar och stora bemanningsproblem.
Läs mer

Barn kan ha dött av tarmsmitta

2014-05-08
Ett barn har avlidit på avdelningen för för tidigt födda på Östra sjukhuset inom Sahlgrenska universitetssjukhuset (SU) i Göteborg. Dödsfallet kan vara en följd av en tarmsmitta som drabbat avdelningen, skriver lokala medier.
Läs mer

Risk för smitta trots noggranna hygienrutiner

2014-05-08
En neonatalavdelning på Östra sjukhuset har drabbats av ett utbrott av tarmbakterien serratia marcesens.
Läs mer

Tidigt födda skickas vidare

2014-05-08
Sjukhuset i Skövde kommer inte att ta hand om de minsta barnen som föds för tidigt. En ny utredning permanentar den ordning som råder nu, och som innebär att barn födda före vecka 32 vårdas på andra håll i regionen.
Läs mer

Trängsel sprider smittan

2014-03-17
Nyligen blev två nyfödda i Lund svårt sjuka av resistenta bakterier - trots att personalen lyckats minska smittspridningen på neonatal. För trånga lokaler pekas än en gång ut som möjlig orsak. Politiker lovar nya lokaler inom fem år.
Läs mer

Två barn sjuka av resistenta bakterier i Lund

2014-03-06
Trots ombyggnationer för 30 miljoner kronor och förstärkt personalstyrka för att förhindra smittspridning av resistenta bakterier så insjuknade två barn i blodförgiftning på neonatalavdelningen i Lund i höstas.
Läs mer

Personal smittade nyfödd med e-coli

2014-03-06
Två för tidigt födda barn på neonatalavdeningen i Lund blev sjuka i blodförgiftning med antibiotikaresistenta e-coli-bakterier. Det framgår av Region Skånes egen anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
Läs mer

Personal kan ha smittat nyfödd

2014-02-10
Deras nyfödde son smittades med MRSA nu anmäler de universitetssjukhuset i Örebro till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
Läs mer

Nytt fall av MRSA på neonatal i Örebro

2014-02-10
Senast förra veckan upptäcktes ett nytt fall av MRSA på neonatalavdelningen vid Universitetssjukhuset Örebro. Hittills har åtta spädbarn smittats.
Läs mer

Neonatal öppnas igen efter MRSA-fall

2014-01-24
Efter en tidigare spridning av MRSA-bakterier på neonatalen öppnas åter vårdplatser på avdelningen på Universitetssjukhuset Örebro.
Läs mer

Bäst neonatalvård i Umeå och Uppsala

2013-10-14
Barn som föds extremt tidigt, mellan 22:a och 24:e graviditetsveckan, har nästan dubbelt så stor chans att överleva om de vårdats i Uppsala eller Umeå, som i övriga Sverige.
Läs mer

Neonatalavdelningen på Karolinska öppnar igen

2013-09-23
Neonatalavdelningen på Karolinska universitetssjukhuset i Solna, som vårdar för tidigt födda barn, stängdes förra veckan efter att man hittat multiresistenta bakterier vid en rutinkontroll på sex barn.
Läs mer

Bakterier stänger neonatalavdelning på Karolinska

2013-09-20
Flera barn smittade Neonatalavdelningen på Karolinska universitetssjukhuset i Solna har stängts sedan sex barn smittats av multiresistenta MRSA-bakterier.
Läs mer

För tidigt födda kan få fler platser

2010-01-22
Trots fler intensivvårdsplatser riskerar barn på neonatalen i Lund att smittas av resistenta bakterier. Nu ska fler isoleringsplatser skapas och blir...
Läs mer

Nyfödda smittades av resistent bakterie

2009-07-30
Karolinska universitetssjukhuset får skarp kritik från Socialstyrelsen efter att resistenta bakterier förra hösten spridits bland nyfödda. Femton barn smittades och tre för tidigt födda...
Läs mer

Två spädbarn MRSA-smittade i Blekinge

2007-06-05
Två fall av MRSA, multiresistenta stafylokocker, har upptäckts på neonatalavdelningen på Blekingesjukhuset i Karlskrona. Även hos en medarbetare på avdelningen och hos en anhörig vuxen har bakterien...
Läs mer

Två fall av MRSA-bakterier på Blekingesjukhusets neonatalavdelning

2007-06-05
Två fall av MRSA, multiresistenta bakterier, har konstaterats bland barnen på Blekingesjukhusets avdelning för tidigt födda barn, neonatalavdelningen, i...
Läs mer

Resistenta bakterier upptäckta på neonatal i Helsingborg

2011-09-26
Har Lex Maria-anmälts
Läs mer

Nyförlöst spred resistenta bakterier på neonatalavdelning

2011-09-26
Fem barn som bar på resistenta bakterier upptäcktes i våras vid en rutinkontroll på neonatalavdelningen vid Helsingborgs lasarett. De hade smittats av en mamma på avdelningen. Nu har sjukhuset lex Maria-anmält händelsen.
Läs mer

Extra andningshjälp gav ingen fördel

2013-08-26
En metod som ofta används för att ventilera förtidigt födda barn ledde inte till högre överlevnad och färre lungskador, enligt en ny studie.
Läs mer

Blekinge fortsätter med virkade bläckfiskar

2013-08-26
Landets neonatalavdelningar blir överösta med virkade bläckfiskar från privatpersoner. Den danska trenden som spridit sig till Sverige stoppas i Skåne, eftersom gosedjuren kan innebära infektionsrisk för de för tidigt födda barnen. Men i Blekinge fortsätter man använda bläckfiskarna.
Läs mer

Inget stopp för bläckfiskar på neonatalen i Örebro

2013-08-26
Neonatalavdelningen på Universitetssjukhuset i Örebro kommer att fortsätta att ta emot de små virkade bläckfiskarna, trots att andra sjukhus i landet har stoppat dem på grund av bakterierisken.
Läs mer

Sjukhus inför bläckfiskförbud

2013-08-23
Landets neonatalavdelningar blir överösta med virkade bläckfiskar från privatpersoner. Den danska trenden som spridit sig till Sverige handlar om att gosedjuren har en lugnande effekt på för tidig födda bebisar. Nu har Skånes universitetssjukhus infört ett bläckfiskförbud.
Läs mer

Virkad bläckfisk lugnar för tidigt födda

2013-08-16
Små virkade bläckfiskar hjälper för tidigt födda barn att må bättre, för bläckfiskens ben påminner barnen om navelsträngen i mammas mage! Det kom en pappa i Danmark på för inte så länge sedan och nu har konceptet spridit till Sverige.
Läs mer

Familjerum för förtidigt födda

2010-03-15
På måndag öppnar Astrid Lindgrens barnsjukhus sin nya intensivvårdsavdelning för nyfödda i Huddinge. På den nyöppnade avdelningen ska föräldrar och de för tidigt födda barnen kunna bo ihop, vilket dom inte gjort tidigare. Malin Andersson, med sin två månader gamla son Emil ligger på den gamla...
Läs mer

Avdelning för för tidigt födda läggs ned

2009-11-03
En avdelning för familjer med långtidssjuka barn som är för tidigt födda läggs ned på Sachsska barnsjukhuset vid Södersjukhuset. På avdelningen kunde hela familjer bo i en lugnare miljö än den inom i...
Läs mer

Hjälp en neonatal - virka en bläckfisk

2013-07-17
Virka en bläckfisk till ett för tidigt fött barn, det är en ny form av lokal välgörenhet som nu välkomnas vid 16 av Sveriges sjukhus - bland annat av US i Linköping.
Läs mer

Allt fler delar med sig av bröstmjölken

2013-07-11
För några år sedan fick Centralsjukhuset i Kristianstad köpa bröstmjölk för dyra pengar till de för tidigt födda barnen. Nu har neonatalavdelningen all bröstmjölk som behövs, tack vare givmilda mammor.
Läs mer

Populära taggar

Vi finns på Instagram och Facebook

Följ oss på Instagram Följ oss på Facebook