Barnsidan - Innehåll taggat kejsarsnitt
Meny

Taggar/etiketter

Innehåll taggat med 'kejsarsnitt'

Regionernas svar: Här kan gravida nekas kejsarsnitt

2020-05-25
Coronakrisen påverkar gravidas möjlighet till kejsarsnitt utan medicinsk grund. I en undersökning av Ekot svarar två regioner att de nu infört restriktioner.
– Det är att välja cancer eller onödiga kejsarsnitt, säger Agneta Romin, vid kvinnosjukvården i Dalarna, till SR.
Läs mer

Studie: Kejsarsnitt kan leda till ökad risk för övervikt i vuxen ålder

2020-04-27
Att födas via kejsarsnitt kan ge konsekvenser för hälsan på lång sikt. Det visar en ny stor studie som över 30 000 kvinnor från USA.

Studien, som publicerades på vetenskapliga sajten JAMA Network Open, visar att kvinnorna som fötts via kejsarsnitt var 11 procent mer benägna att vara överviktiga och hade 46 procent högre risk att utveckla diabetes typ 2, i jämförelse med kvinnor som fötts vaginalt, skriver CNN.
Läs mer

Detta gäller för kejsarsnitt i Region Stockholm

2020-04-28
- Hittills har alla kvinnor med planerade kejsarsnitt på Danderyds Sjukhus fått sina operationer utförda, säger överläkare Maria Sjöstrand på Kvinnokliniken. Alla förlossningskliniker i regionen agerar på samma sätt och man vill nu dementera den bild som framkom efter en intervju i SVT Nyheter.
Läs mer

Barn födda med kejsarsnitt kan löpa större risk för karies

2019-09-25
Barn som har fötts med kejsarsnitt kan löpa större risk att få hål i tänderna jämfört med barn som fötts vaginalt. Det visar ny forskning från specialisttandvården i Halland.
Läs mer

Färre kejsarsnitt på Kalmar länssjukhus: "Vaginal förlossning bäst"

2018-11-06
Nationellt jobbar sjukvården med att få ner antalet kejsarsnitt vid födslar och Kalmar ligger långt under rikssnittet.

– I Kalmar 2017 så hade vi 13,3 procent av alla födslar som är kejsarsnitt och målet är att ligga under 15 procent. I riket är det 17 procent, säger Ann-Marie Berglund som är verksamhetschef för kvinnokliniken på Kalmar länssjukhus och förlossningsläkare i grunden.
Läs mer

Koll på statistiken gav färre komplikationer på förlossningen

2018-10-12
Ett systematiskt arbete med patientdata och snabba åtgärder vid behov har minskat förekomsten av bristningar, akuta kejsarsnitt med flera komplikationer inom förlossningsvården på Akademiska.
Läs mer

Ökad risk att utveckla matallergi för barn födda med kejsarsnitt

2018-10-02
Barn födda med kejsarsnitt utvecklar oftare matallergier. Det motsatta gäller barn som föds mycket för tidigt. Detta visar en studie med över en miljon barn gjord av forskare vid Örebro universitet och Karolinska institutet publicerad i Journal of Allergy and Clinical Immunology.
Läs mer

Överviktskirurgi kopplas till säkrare förlossning

2018-10-01
Blivande mammor som förlorat vikt genom överviktskirurgi kan få en säkrare förlossning. De positiva effekterna är många: färre kejsarsnitt, infektioner, bristningar och blödningar. Färre går också över tiden eller drabbas av svaga värkar.
Läs mer

Ny forskning tittar närmare på riskerna efter kejsarsnitt

2017-10-09
Ärrbildning i livmodern eller i buken efter ett kejsarsnitt innebär ökade risker vid en efterföljande förlossning och kan försvåra nya bukoperationer. Dessa komplikationer har Susanne Hesselman som forskar vid Centrum för klinisk forskning Dalarna analyserat i en avhandling.
Läs mer

Barnmorskor utbildas i kirurgi för att rädda liv

2016-10-17
Moçambique har varit ett föregångsland i att vidareutbilda barnmorskor i kirurgi, ett initiativ som nu exporteras till flera afrikanska länder.

Mer än 90% av alla kejsarsnitt på landsbygdssjukhusen i Moçambique utförs av kirurgutbildade barnmorskor och annan sjukvårdpersonal som saknar läkarutbildning.
Läs mer

I Helsingborg är fler kejsarsnitt akuta

2016-06-20
En oproportionerligt stor del av de kejsarsnitt som utförs på Helsingborgs lasarett är akuta.
Läs mer

Färre kvinnor i Dalarna får barn med kejsarsnitt

2016-06-13
För två år sedan förlöstes nästan var femte mamma i Dalarna med kejsarsnitt, men nu är andelen mindre än fjorton procent. Anledningen är att en grupp läkare, barnmorskor och undersköterskor i Falun ansträngt sig för att få fler kvinnor att föda vaginalt.
Läs mer

Födde vaginalt trots skador - barnet dog

2016-03-11
En kvinna i länet anmäler kvinnokliniken i Umeå till Inspektionen för vård och omsorg efter att hon förlorat sitt barn i vecka 23.
Läs mer

Nyfödda fick mammans bakterier

2016-02-03
Kejsarsnitt kopplas till att barnet får en annorlunda bakterieflora än mammans.
Läs mer

Bakteriebristen hos kejsarsnittsfödda kan delvis återställas

2016-02-03
En ny metod gör det möjligt att överföra delar av mammans bakterieflora till kejsarsnittsfödda barn, strax efter födseln.
Läs mer

Nytt riktmärke för mängden kejsarsnitt

2015-12-04
En färsk genomgång av förhållandet mellan andelen kejsarsnitt och överlevnaden hos mödrar och nyfödda i världens länder tyder på att fler kejsarsnitt behövs, än vad Världshälsoorganisationen rekommenderar.
Läs mer

Kritiseras för tidigt kejsarsnitt

2015-11-23
En flicka förlöstes en månad för tidigt på Centralsjukhuset i Karlstad sedan en barnmorska noterat fel datum för födseln.
Läs mer

Racheal dog efter förlossning

2015-08-17
Familjen till den kvinna som dog efter att ha förlösts med kejsarsnitt på Akademiska sjukhuset i höstas har gjort en egen anmälan om felbehandling.
Läs mer

Barnmorska missade viktig information - barnet fick hjärnskador

2015-05-04
Patienten lovades kejsarsnitt om förlossningen drog ut på tiden.
Läs mer

Sverige har lägst andel akuta kejsarsnitt i Europa

2015-03-11
Andelen barn som föds med kejsarsnitt varierar kraftigt i Europa.
Läs mer

Kejsarsnitt tros öka cancerrisk

2015-04-07
Barn som förlösts med planerat kejsarsnitt löper ökad risk att insjukna i akut blodcancer under sina första levnadsår.
Läs mer

Akut kejsarsnitt fick ställas in - fullt på operation

2014-10-27
Det inte att göra ett kejsarsnitt eftersom belastningen på operationsavdelningen redan var mycket hög. Istället mamman föda fram sitt barn som vid födseln var medtaget och led av syrebrist. Barnet fick föras till Uppsala för specialbehandling.
Läs mer

Incident vid förlossning lex Maria-anmäls

2014-10-06
När en kvinna som skulle föda i augusti behövde akut kejsarsnitt inträffade en händelse som innebar att hennes make fördröjde själva ingreppet. Landstinget lex Maria-anmäler nu det som skett för att granska säkerhetsrutinerna vid operation.
Läs mer

Kejsarsnitt ökar risk för dödfödsel

2014-07-04
Kejsarsnitt vid den första förlossningen innebär en ökad risk för dödfödsel och utomkvedshavandeskap under den andra graviditeten.
Läs mer

Kejsarsnitt kan förändra arvsmassan

2014-07-03
Upptäckten kan vara viktig för att förstå varför personer födda med kejsarsnitt statistiskt sett har en ökad risk för immunologiska sjukdomar.
Läs mer

Förhoppningar om fler kejsarsnitt

2014-04-01
Föda vanligt eller göra kejsarsnitt. Den frågan blev högaktuell under förlossningsrättegången i Eksjö. Och det finns de som hoppas att fallet ska bidra till att fler får kejsarsnitt.
Läs mer

Gorillabebis räddades med kejsarsnitt

2014-03-17
I San Diego i USA vårdas en gorillaunge på neonatalavdelningen. Ungen föddes efter ett kejsarsnitt och hon mår bra enligt veterinärerna.
Läs mer

Kejsarsnitt dröjde - läkare får kritik

2013-12-19
En förlossningsläkare på lasarettet får kritik för ett sent beslut om ett akut kejsarsnitt. Efter händelsen, som resulterade i hjärnskador på barnet, har rutinerna kring förlossningar med sätesbjudning skärpts.
Läs mer

Kvinna tvingad till kejsarsnitt

2013-12-03
En gravid italiensk kvinna, på kortare arbetsresa i Storbritannien, som blev akut psykiskt sjuk tvingades till kejsarsnitt av socialarbetare.
Läs mer

Planerat kejsarsnitt inte bättre än vaginal förlossning vid tvillingfödsel

2013-10-31
Planerat kejsarsnitt innebär inte minskad risk för svåra komplikationer jämfört med vaginal förlossning vid tvillingfödsel.
Läs mer

Svårt få otrygg att avstå kejsarsnitt

2013-09-04
Gruppen som vill ha kejsarsnitt utan medicinsk indikation ökar. Önskan om kejsarsnitt är en djupt rotad känsla, har Anna-Karin Klint Carlander kommit fram till. Hennes forskning visar att det är svårt att rubba kvinnors beslut när de inför förlossningen begär kejsarsnitt av rädsla och oro.
Läs mer

Kejsarsnitt ger mager tarmflora och risk för autoimmun sjukdom

2013-08-26
Barn som kommit till världen genom kejsarsnitt drabbas oftare av allergier och andra autoimmuna sjukdomar, exempelvis typ 1 diabetes, än de som förlösts den naturliga vägen.
Läs mer

Kejsarsnitt ger risk för allergi

2013-08-26
Barn som fötts genom kejsarsnitt blir oftare allergiska än dem som förlösts den naturliga vägen. Orsaken kan vara att de har en magrare bakterieflora i tarmen, visar en studie vid universitet i Sverige och Skottland.
Läs mer

Kejsarsnitt ökar risken för allergi, IBS och diabetes

2013-08-10
Barn som kommit till världen genom kejsarsnitt drabbas oftare av allergier än de som förlösts den naturliga vägen. Orsaken kan vara att de har en magrare bakterieflora i tarmen, visar en studie vid universitet i Sverige och Skottland.
Läs mer

Sjukhuset frias för hustruns död

2007-12-04
Ledningen för förlossningsavdelningen på Södersjukhuset är inte ansvariga för att 32-åriga Adama Kolley dog tre dagar efter ett kejsarsnitt. Det anser hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. - Ett chockerande dåligt beslut, säger maken Lamin...
Läs mer

Sös får kritik för dödsfall efter förlossning

2007-03-15
Södersjukhuset kritiseras av Socialstyrelsen efter ett dödsfall i samband med ett kejsarsnitt förra våren. En 32-årig kvinna avled tre dagar efter förlossning på grund av en svår...
Läs mer

Kvinna förblödde efter kejsarsnitt

2007-03-15
Nu riktas hård kritik mot Södersjukhuset. Under kejsarsnittet skar läkaren av kvinnans tjocktarm. Två dygn senare avled hon, trots rop på...
Läs mer

Säkrare födslar med nytt test

2006-11-29
Södersjukhuset testar en ny teknik som tidigt visar om en förlossning kommer att bli svår och långvarig. Då gör man kejsarsnitt direkt och besparar kvinnan många timmars lidande. Förlossningskliniken sparar pengar.
Läs mer

SÖS får kritik efter kejsarsnitt

2007-03-21
Södersjukhuset i Stockholm får kritik av Socialstyrelsen för bristande vårdrutiner på BB och brister i kommunikationen mellan barnmorskor och läkare. Detta med anledning av att en kvinna förra året avled på sjukhuset av komplikationer efter ett planerat kejsarsnitt.
Läs mer

Barnmorska leder projekt som ska minska kejsarsnitten

2012-05-10
Allt fler europeiska kvinnor som fött barn med kejsarsnitt får av slentrian även sina följande barn med kejsarsnitt. Nu ger EU projektet OptiBirth tre miljoner euro för att få fler att föda vaginalt efter tidigare kejsarsnitt. I Sverige leds projektet av barnmorskan Ingela Lundgren vid Sahlgrenska akademin i Göteborg.
Läs mer

Populära taggar

Vi finns på Instagram och Facebook

Följ oss på Instagram Följ oss på Facebook