Barnsidan - Innehåll taggat autism
Meny

Taggar/etiketter

Innehåll taggat med 'autism'

I UR:s tv-serie Superungar träffar Måns Möller barnfamiljer som lever med diagnoser

2018-10-04
I den nya tv-serien Superungar tar sig Måns Möller an utmaningen att hjälpa barnfamiljer som lever med diagnoser som adhd och autism. Med hjälp av Sveriges främsta experter ska han få vardagen att fungera lite smidigare för barnen och deras föräldrar.
Läs mer

Känslighet för ljus hos spädbarn kopplas till autism

2018-05-09
Spädbarn som senare får en autismdiagnos reagerar kraftigare på ljusförändringar än andra barn, visar en svensk studie. På sikt hoppas forskarna att det ska leda till tidigare diagnos än idag, och därmed möjlighet till tidigare insatser.
Läs mer

Studie har ringat in riskfaktor för autism

2018-01-29
Spädbarn som inte samordnar sinnesintryck löper större risk att få autism, enligt studie ledd från Uppsala Universitet.
Läs mer

Mer än vart tredje barn med Downs syndrom har autism eller ADHD

2017-01-30
Drygt vart tredje barn med Downs syndrom har autism eller ADHD. Det framgår av en studie vid bland annat Akademiska sjukhuset. Enligt forskarna är många av dessa barn otillräckligt utredda och saknar rätt diagnos. De efterlyser screening i 3-5 årsåldern för autism och tidigt i grundskolan för ADHD. Detta för att tidigt kunna ge rätt stöd till familjen och rätt anpassning i förskola/skola.
Läs mer

Barn med autism behöver stödinsatser under lång tid

2016-03-24
En majoritet av föräldrarna till barn som fått autismspektrumdiagnos i förskoleåldern anser att barnen inte får tillräckliga stödinsatser i skolan.
Läs mer

Hjärnförändringar avslöjar autism hos nyfödda

2016-01-08
Redan när barn är nyfödda går det att urskilja förändringar i hjärnan som kan tyda på autism.
Läs mer

Barn med ADHD och autism får tydligare hjälp

2015-08-24
Den specialistenhet på Sunderby sjukhus som utreder barn med till ex ADHD och autism kommer fördubbla sin verksamhet från och med i höst.
Läs mer

Hösten 2015 startar allmän screening av autism hos barn

2014-06-09
Screeningen kommer att genomföras samtidigt som småbarn går igenom det generella hälsobesöket på barnavårdcentralen.
Läs mer

Autism hos normalbegåvade kan ses som naturligt

2014-04-11
Autism uppfattas ofta som ett handikapp, men kan hos normalbegåvade personer ses som en naturlig variation. Det visar en avhandling vid Linköpings universitet om autism och etik.
Läs mer

Screening för autism riskerar missa flickor

2013-12-03
I Göteborg screenas alla barn för autism vid 2,5 års ålder. Men det finns en risk att screeningen inte fångar upp flickor med autism. Det visar en avhandling vid Sahlgrenska akademin. Dessutom föreslås att observationer i förskolan ges en större betydelse i utredningar.
Läs mer

ISCI-behandling ökar risk för utvecklingsstörning hos barnet

2013-07-03
Den IVF-behandling som används vid manlig infertilitet, sk ISCI, där spermien injiceras direkt i ägget ökar risken för autism och psykisk utvecklingsstörning hos barnet.
Läs mer

Miljögift knyts till autism och ADHD

2006-11-08
Gravida kvinnor och små barn måste skyddas bättre mot miljögifter. Två av världens ledande miljögiftforskare publicerar i dag oroväckande fakta om hur gifterna påverkar hjärnans utveckling. De kräver omfattande insatser och talar om en tyst epidemi som redan kan ha drabbat miljontals barn.
Läs mer

Tidig språkstörning kan vara tecken på autism

2007-01-30
Barn som vid två och ett halvt års ålder har försenad språkutveckling riskerar att senare få diagnoser som autism, Aspergers syndrom, ADHD eller utvecklingsstörning. Av 21 undersökta barn hade mer än hälften en neuropsykiatrisk diagnos i tidig skolålder. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.
Läs mer


Autister kan bli grannar med barn

2007-06-11
En planerad förskola för 60 barn kan bli granne med en verksamhet för ett tjugotal vuxna med autism på Pilängen. Samtidigt utökas andra förskolor i närheten. Jag är orolig, säger biträdande rektor Anne-Louise...
Läs mer

Autism upptäcks mer sällan hos flickor

2008-09-18
Färre flickor än pojkar får diagnosen autism. Är det för att fler pojkar drabbas, eller för att färre flickor diagnostiseras? En ny engelsk studie tyder på att vården missar många flickor med mild...
Läs mer

Genförändringar ger ledtrådar om autism

2009-10-27
En internationell studie ger nu nya ledtrådar till hur autism kan uppstå. Forskare i USA, Storbritannien och Italien har upptäckt förändringar i arvsmassan hos autistiska personer, som gör att de inte svarar lika starkt på hormonet...
Läs mer

Nytt kunskapscentrum för autism och ADHD invigs

2010-08-17
Fokus ligger på neuropsykiatriska eller neurologiska tillstånd som till exempel autismspektrumstörningar och ADHD
Läs mer

Autismkontroll redan vid två år

2011-11-11
Sverige. Kan man behandla barn med autism bättre om man ställer diagnosen tidigt? Screening av 10 000 Malmöbarn kan ge svaret på den frågan.
Läs mer

Autism sätts mer i fokus

2006-06-21
Sedan ett år tillbaka används en ny metod för att behandla svårt autistiska småbarn i norra delen av Kalmar län. Metoden kallas BTI, beteendeterapeutisk intensivträning och resultaten hittills är goda.
Läs mer

Ökad risk för autism i vissa invandrargrupper

2012-02-24
Resultatet talar enligt forskarna för att autism inte enbart beror på ärftlighet.
Läs mer

Tidiga tecken på autism är synliga i hjärnan hos halvårsgamla bebisar

2012-02-24
Om en behandling sätts in när barnet är mellan 1 och 2 år kan det ge stora effekter.
Läs mer

Fler barn med autism upptäcks om två metoder kombineras

2012-03-23
Med en kombination av två screeningmetoder för autism kan bvc-personalen upptäcka drabbade barn betydligt tidigare än hittills, visar forskning från Sahlgrenska akademin i Göteborg. Kombinationsmetoden ger en känslighet på 96 procent.
Läs mer

Fler tvååringar diagnostiseras med autism

2012-03-21
Med nya metoder kan personal på BVC upptäcka barn med autism betydligt tidigare. Det visar en avhandling vid Sahlgrenska akademin.
Läs mer

Populära taggar