Barnsidan - Innehåll taggat övervikt
Meny

Taggar/etiketter

Innehåll taggat med 'övervikt'

Studie ska reda ut hur moderns bukfetma påverkar barnet

2020-09-08
Tidigare studier har visat att gravida kvinnor med bukfetma föder stora barn. Nu vill forskare på Akademiska sjukhuset ta reda på om barnets hälsa även påverkas på andra sätt.
Läs mer

Övervikt hos unga ger ökad risk för hjärtmuskelsjukdom

2019-06-10
Redan vid mycket lätt ökad vikt, under gränsen till övervikt, ökar risken för den ovanliga hjärtmuskelsjukdomen kardiomyopati. Det framgår av en studie som omfattar drygt 1,6 miljoner värnpliktiga män i Sverige.
Läs mer

Tonåringar med fetma har stelare blodkärl

2019-06-03
Barn och unga med ihållande fetma har ökad stelhet i artärerna när de når övre tonåren. Det framgår av en studie på drygt 3 000 barn som följts från 9 till 17 års ålder. Men med rätt insatser går det att minska fetma hos tonåringar, enligt forskarna.
Läs mer

Socialstyrelsen har utrett riskerna för dödfödsel

2019-01-30
Socialstyrelsens utredning ringar i de främsta riskfaktorerna för dödfödsel men har även hittat stora regionala skillnader vilket kan innebära att det går att minska dödföddhetsfrekvensen.
Läs mer

Dubbel risk för övervikt hos femåringar som druckit välling som små

2018-12-04
Risken för övervikt hos femåriga barn är nästan dubbelt så stor om de vid tolv månaders ålder drack välling varje dag.
Läs mer

Överviktskirurgi kopplas till säkrare förlossning

2018-10-01
Blivande mammor som förlorat vikt genom överviktskirurgi kan få en säkrare förlossning. De positiva effekterna är många: färre kejsarsnitt, infektioner, bristningar och blödningar. Färre går också över tiden eller drabbas av svaga värkar.
Läs mer

Diet och livsstilsråd hjälper gravida behålla vikten

2018-09-11
Kost och träning kan hjälpa gravida kvinnor med övervikt och fetma att begränsa sin viktökning under graviditeten. Det visar den hittills största amerikanska studien i sitt slag som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Obesity.
Läs mer

Viktökning mellan graviditeter kan påverka barnets möjlighet till överlevnad

2015-12-03
Ny forskning från Karolinska Institutet och University of Michigan visar att mammans viktökning mellan graviditeter kan öka risken för dödföddhet och spädbarnsdöd för det andra barnet.
Läs mer

Fetma under graviditet ökar risken för både kvinna och barn

2015-11-30
Kompetent omhändertagande kan minska riskökningen.
Läs mer

Bättre möjlighet att förutsäga gulsot hos nyfödda

2015-11-19
Nyfödda får ofta en mild form av gulsot som inte kräver behandling. Vissa utvecklar dock svår gulsot och nu har forskare hittat faktorer som ökar riskerna och förhoppningen är att man ska kunna riskbedöma mer effektivt och därmed förebygga skador.
Läs mer

Ökad spädbarnsdödlighet bland barn till överviktiga kvinnor

2014-12-03
Barn löper en ökad risk att dö under det första levnadsåret om mamman är överviktig. Den slutsatsen dras i en studie från Karolinska Institutet som nu publiceras i vetenskapstidskriften BMJ.
Läs mer

Skillnader i fetma hos barn med olika socioekonomiska villkor

2014-11-03
Förekomsten av fetma och övervikt är stabil hos barn i Västra Götaland men tecken finns på att de socioekonomiska skillnaderna ökar.
Läs mer

Viktigt att bryta stillasittandet

2014-09-22
Var femte 14-åring i skolan i Kristianstad är överviktig. Nu satsar regionen på en utbildningsinsats, för att i sin tur informera föräldrarna.

Receptet för att minska övervikten hos barn och ungdomar är bra kost, motion, max två timmar framför datorn/tv:n och minst en timmes motion om dagen.
Läs mer

Fler föder stora barn i Sverige

2014-08-29
Den norska trenden att banta för att föda små barn syns inte i Sverige. Här är problemet i stället det omvända.
Läs mer

Övervikt kan leda till astma hos barn

2014-07-04
Överviktiga barn har större risk att drabbas av astma. I en stor registerstudie på sjuåringar har brittiska forskare nu för första gången genetiska bevis på att övervikt kan leda till astma.
Läs mer

Risk för syrebrist ökar om mamman är överviktig eller fet

2014-05-21
Risken att drabbas av akut syrebrist vid födseln ökar för barn till kvinnor som är överviktiga eller feta.
Läs mer

Populära taggar

Vi finns på Instagram och Facebook

Följ oss på Instagram Följ oss på Facebook