Barnsidan - Studie ska reda ut hur moderns bukfetma påverkar barnet
Meny

Nyheter > Studie ska reda ut hur moderns bukfetma påverkar barnet

Studie ska reda ut hur moderns bukfetma påverkar barnet

Övervikt och fetma är ett ökande hälsoproblem bland gravida. Tidigare studier har visat att gravida kvinnor med bukfetma föder stora barn. Nu vill forskare på Akademiska sjukhuset ta reda på om barnets hälsa även påverkas på andra sätt. I förlängningen kan det behövas mer riktade förebyggande insatser, exempelvis att man mäter fettfördelningen hos överviktiga kvinnor i samband med ultraljudsundersökningar.

- Fettet i kroppen kan lagras på olika sätt, till exempel under huden eller inuti bukhålan.Vi tror att gravida kvinnor som lagrar fett inuti bukhålan löper större risk att föda barn som drabbas av komplikationer under nyföddhetsperioden jämfört med kvinnor som lagrar fett kring lår och höfter. Området är ännu relativt outforskat, säger Emelie Lindberger, ST-läkare i pediatrik på Akademiska barnsjukhuset och doktorand vid Uppsala universitet.

I studien, som delvis finansieras av Region Uppsalas riktade forskningsmedel för 2021 och 2022, studerar forskarna drygt 3000 kvinnor som gjort rutinultraljud i mitten av graviditeten på Akademiska sjukhuset mellan 2015 och 2017 då även mätning av bukfett och underhudsfett gjordes.

Nästa steg i studien är att jämföra mängden bukfett och underhudsfett hos den gravida kvinnan med eventuella komplikationer hos de nyfödda barnen.

Forskarna undersöker ifall de nyfödda barnens haft avvikande blodsockernivåer, eller ifall barnen varit allvarligt sjuka. Då utgår forskarna från så kallade Apgar-poäng, ett poängsystem som används för att avgöra vårdbehov för ett nyfött barn. Även pH-värdet i navelsträngsblodet samlas in, ett lågt pH-värde kan vara ett tecken på att barnet mått dåligt under förlossningen. Eventuellt behov av inläggning på intensivvårdsavdelningen för nyfödda kartläggs också bland barnen. Studierna beräknas vara klara under 2022.

- Vår förhoppning är att kunna identifiera vilka överviktiga gravida som kan vara mest hjälpta av förebyggande åtgärder i syfte att minska riskerna för deras barn, fortsätter Emelie Lindberger. Att mäta fettfördelningen hos den gravida kvinnan i samband med rutinultraljudet skulle i framtiden kunna vara ett komplement till att mäta BMI för att bedöma risken för komplikationer hos barnet i nyföddhetsperioden.

Källa: Akademiska sjukhuset

Studien steg för steg

  • Drygt 3 000 gravida kvinnor fick under perioden 2015-2017 genomgå ultraljudsmätningar av bukfett och underhudsfett i samband med rutinultraljud på Akademiska sjukhuset.
  • Mätningarna gjordes av barnmorskor som fått särskild utbildning i att ta dessa mått i samband med rutinultraljudet.
  • Fettmåtten samlades i en databas dit övrig information om mödrar och barn sedan länkas.
  • För mödrarna länkas information om ålder, BMI vid inskrivning i mödravården, rökvanor, om kvinnan var förstföderska eller omföderska samt eventuella kroniska sjukdomar från elektroniska patientjournaler.
  • För barnen samlas information om graviditetslängd, barnens kön, födelsevikt, Apgar-poäng, navelsträngs-pH och blodsocker från elektroniska barnjournaler. Eventuell inläggning på neonatalavdelning länkas från svenskt neonatalt kvalitetsregister (SNQ).

Artikeln har visats: 1440 gånger
Publicerad: 2020-09-08 09:29:45
Inlagd: 2020-09-08 09:16:18
Uppdaterad: 2020-09-08 09:31:16Lämna gärna en kommentar!

Vad tyckte du om det du läste? Det är jättekul om du vill lämna ett litet avtryck här.(visas ej)

För att vi skall slippa få in skräpkommentarer och spam av olika slag
från 'robotar' på Internet måste du skriva in en kontrollkod nedan
« skriv talet åttiofem med siffror i fältet här

Fler nyheter

Capio / mynewsdesk 2022-09-06 14:56
BB S:t Göran öppnar för föderskor 1 april 2023
Göteborgs Universitet / Forskning.se 2022-09-05 11:49
Gifter i gamla plastleksaker innebär hälsorisk för barn
 2022-07-18 18:16
Ny terapiform online för att behandla tonårsdepression
Umeå Universitet / Forskning.nu 2022-07-06 08:56
Så påverkas skolresultaten av prematur födsel
Karolinska Institutet 2022-06-27 16:06
Forskare: Minska matallergi med tidiga smakportioner
 2022-06-01 09:59
Bilbarnstol från Cybex i topp i stort test
Karolinska Institutet 2022-03-28 09:48
Vaccination mot covid-19 under graviditeten ger ingen ökad risk
Alla nyheter

Vi finns på Instagram och Facebook

Följ oss på Instagram Följ oss på Facebook