Barnsidan - Innehåll taggat MRSA
Meny

Taggar/etiketter

Innehåll taggat med 'MRSA'

Spädbarn smittade med MRSA på Sus

2016-03-07
Förra hösten smittades två nyfödda barn med MRSA på Sus i Malmö.
Läs mer

Flyktingström bakom stor ökning av MRSA

2016-01-08
Den multiresistenta bakterien MRSA ökar kraftigt i Skåne. Sedan januari har antalet fall mer än fördubblats.
Läs mer

Sju nyfödda smittades av mrsa på Falu lasarett

2015-06-22
De smittade barnen upptäcktes vid en rutinmässig screeningundersökning.
Läs mer

Minskad risk för nya MRSA-utbrott

2014-11-03
Risken för nya utbrott av den multiresistenta bakterien MRSA på neonatalavdelningen på Sundsvalls sjukhus har minskat.
Läs mer

Trängsel skapar risk för fler MRSA-fall

2014-09-18
Minst tre för tidigt födda spädbarn på neonatalavdelningen i Lund har smittats av multiresistenta MRSA-bakterier.
Läs mer

Intagningsstopp på Lunds neonatal

2014-09-22
Sedan tre barn på neonatalavdelningen i Lund har konstaterats bära på multiresistenta MRSA-bakterier införs nu intagningsstopp
Läs mer

Antalet MRSA-fall ökar bland spädbarn

2014-09-22
Enligt Folkhälsomyndigheten hade nästan varannan neonatalklinik i landet förra året ett utbrott av den resistenta bakterien MRSA.
Läs mer

Spädbarn smittade av multiresistenta bakterier

2014-06-30
I december 2013 smittades sju spädbarn av den multiresistenta bakterien MRSA vid ett utbrott på neonatalavdelningen på Sundsvalls sjukhus.
Läs mer

Personal kan ha smittat nyfödd

2014-02-10
Deras nyfödde son smittades med MRSA nu anmäler de universitetssjukhuset i Örebro till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
Läs mer

Nytt fall av MRSA på neonatal i Örebro

2014-02-10
Senast förra veckan upptäcktes ett nytt fall av MRSA på neonatalavdelningen vid Universitetssjukhuset Örebro. Hittills har åtta spädbarn smittats.
Läs mer

Neonatal öppnas igen efter MRSA-fall

2014-01-24
Efter en tidigare spridning av MRSA-bakterier på neonatalen öppnas åter vårdplatser på avdelningen på Universitetssjukhuset Örebro.
Läs mer

Multiresistent bakterie på sjukhus

2014-01-08
Multiresistenta gula stafylokocker (MRSA) har konstaterats på Östra sjukhuset i Göteborg. På kort tid har sju nyfödda på neonatalavdelningen smittats.
Läs mer

Multiresistenta bakterier ökar

2013-09-23
En intensivvårdsavdelning för nyfödda i Solna är nu öppen igen efter en veckas sanering på grund av multiresistenta bakterier. Det är en typ av bakterie som ökat rejält i samhället den senaste tiden.
Läs mer

Bakterier stänger neonatalavdelning på Karolinska

2013-09-20
Flera barn smittade Neonatalavdelningen på Karolinska universitetssjukhuset i Solna har stängts sedan sex barn smittats av multiresistenta MRSA-bakterier.
Läs mer

Kraftig ökning av MRSA under 2011

2012-05-08
Spridningen av antibiotikaresistenta bakterier fortsätter. Under 2011 anmäldes 1884 fall av meticillinresistenta gula stafylokocker (MRSA). Det är en ökning med 19 procent jämfört med 2010. Även antalet ESBL-bildande bakterier ökade. Däremot har spridningen av vankomycinresistenta enterokocker, VRE,
Läs mer

Två spädbarn MRSA-smittade i Blekinge

2007-06-05
Två fall av MRSA, multiresistenta stafylokocker, har upptäckts på neonatalavdelningen på Blekingesjukhuset i Karlskrona. Även hos en medarbetare på avdelningen och hos en anhörig vuxen har bakterien...
Läs mer

Två fall av MRSA-bakterier på Blekingesjukhusets neonatalavdelning

2007-06-05
Två fall av MRSA, multiresistenta bakterier, har konstaterats bland barnen på Blekingesjukhusets avdelning för tidigt födda barn, neonatalavdelningen, i...
Läs mer

Populära taggar

Vi finns på Instagram och Facebook

Följ oss på Instagram Följ oss på Facebook