Barnsidan - Innehåll taggat MRSA
Meny

Taggar/etiketter

Innehåll taggat med 'MRSA'

Spädbarn smittade med MRSA på Sus

2016-03-07
Förra hösten smittades två nyfödda barn med MRSA på Sus i Malmö.
Läs mer

Flyktingström bakom stor ökning av MRSA

2016-01-08
Den multiresistenta bakterien MRSA ökar kraftigt i Skåne. Sedan januari har antalet fall mer än fördubblats.
Läs mer

Sju nyfödda smittades av mrsa på Falu lasarett

2015-06-22
De smittade barnen upptäcktes vid en rutinmässig screeningundersökning.
Läs mer

Minskad risk för nya MRSA-utbrott

2014-11-03
Risken för nya utbrott av den multiresistenta bakterien MRSA på neonatalavdelningen på Sundsvalls sjukhus har minskat.
Läs mer

Trängsel skapar risk för fler MRSA-fall

2014-09-18
Minst tre för tidigt födda spädbarn på neonatalavdelningen i Lund har smittats av multiresistenta MRSA-bakterier.
Läs mer

Intagningsstopp på Lunds neonatal

2014-09-22
Sedan tre barn på neonatalavdelningen i Lund har konstaterats bära på multiresistenta MRSA-bakterier införs nu intagningsstopp
Läs mer

Antalet MRSA-fall ökar bland spädbarn

2014-09-22
Enligt Folkhälsomyndigheten hade nästan varannan neonatalklinik i landet förra året ett utbrott av den resistenta bakterien MRSA.
Läs mer

Spädbarn smittade av multiresistenta bakterier

2014-06-30
I december 2013 smittades sju spädbarn av den multiresistenta bakterien MRSA vid ett utbrott på neonatalavdelningen på Sundsvalls sjukhus.
Läs mer

Personal kan ha smittat nyfödd

2014-02-10
Deras nyfödde son smittades med MRSA nu anmäler de universitetssjukhuset i Örebro till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
Läs mer

Nytt fall av MRSA på neonatal i Örebro

2014-02-10
Senast förra veckan upptäcktes ett nytt fall av MRSA på neonatalavdelningen vid Universitetssjukhuset Örebro. Hittills har åtta spädbarn smittats.
Läs mer

Neonatal öppnas igen efter MRSA-fall

2014-01-24
Efter en tidigare spridning av MRSA-bakterier på neonatalen öppnas åter vårdplatser på avdelningen på Universitetssjukhuset Örebro.
Läs mer

Multiresistent bakterie på sjukhus

2014-01-08
Multiresistenta gula stafylokocker (MRSA) har konstaterats på Östra sjukhuset i Göteborg. På kort tid har sju nyfödda på neonatalavdelningen smittats.
Läs mer

Multiresistenta bakterier ökar

2013-09-23
En intensivvårdsavdelning för nyfödda i Solna är nu öppen igen efter en veckas sanering på grund av multiresistenta bakterier. Det är en typ av bakterie som ökat rejält i samhället den senaste tiden.
Läs mer

Bakterier stänger neonatalavdelning på Karolinska

2013-09-20
Flera barn smittade Neonatalavdelningen på Karolinska universitetssjukhuset i Solna har stängts sedan sex barn smittats av multiresistenta MRSA-bakterier.
Läs mer

Kraftig ökning av MRSA under 2011

2012-05-08
Spridningen av antibiotikaresistenta bakterier fortsätter. Under 2011 anmäldes 1884 fall av meticillinresistenta gula stafylokocker (MRSA). Det är en ökning med 19 procent jämfört med 2010. Även antalet ESBL-bildande bakterier ökade. Däremot har spridningen av vankomycinresistenta enterokocker, VRE,
Läs mer

Två spädbarn MRSA-smittade i Blekinge

2007-06-05
Två fall av MRSA, multiresistenta stafylokocker, har upptäckts på neonatalavdelningen på Blekingesjukhuset i Karlskrona. Även hos en medarbetare på avdelningen och hos en anhörig vuxen har bakterien...
Läs mer

Två fall av MRSA-bakterier på Blekingesjukhusets neonatalavdelning

2007-06-05
Två fall av MRSA, multiresistenta bakterier, har konstaterats bland barnen på Blekingesjukhusets avdelning för tidigt födda barn, neonatalavdelningen, i...
Läs mer

Populära taggar