Barnsidan - Innehåll taggat skärmtid
Meny

Taggar/etiketter

Innehåll taggat med 'skärmtid'

Forskning visar: Barn och unga blir socialt jetlaggade av nattlig skärmaktivitet

2020-05-11
Skärmtiden har ökat, och de nattliga meddelandena till vännerna gör att dygnsrytmen förskjuts osunt mycket om helgerna. Bland de barn som studerats syns också ett samband mellan mindre än sju timmars sömn per natt och övervikt såväl som sämre betyg.

Läs mer i denna artikel av Erika Svantesson
Läs mer

Diggar det digitala - men förskolebarnen lär sig inte det vi tror

2019-03-19
Nu blir det obligatoriskt med surfplattor i förskolan, för att barn ska få digital kompetens. Samtidigt finns en oro för att skärmarna ska ta över de små barnens liv.

Och vad är det egentligen förskolebarnen lär sig?
Läs mer

Speltid avgörande när unga lär sig engelska framför skärmen

2019-02-05
Tonåringar som spelar dataspel på fritiden får ett stort engelskt ordförråd och är speciellt duktiga på svåra ord jämfört med jämnåriga som inte spelar. Den tid ungdomarna lägger på spelandet visar sig dessutom ha större betydelse för ordförrådet än vilken typ av dataspel som spelas.
Läs mer

Skärmtiden väcker skuldkänslor hos småbarnsföräldrar

2018-10-26
I en lekpark i Stockholm varnar en skylt för "mobilzombies".
- Jag lägger undan den. Jag skäms, säger en mamma som vi träffar i parken.
Läs mer

Unga rör sig för lite - särskilt på fritiden

2017-05-12
För att få positiva hälsoeffekter bör unga ägna minst 60 minuter per dag åt pulshöjande motion och träning, enligt rekommendationer från den svenska läkarkåren. En nationell studie som använt rörelsemätare visar att endast 44 procent av pojkarna och 22 procent av flickorna når den rekommendationen.
Läs mer


Så undviker du att skärmtiden urartar

2016-06-28
Under sommarens långledighet riskerar reglerna kring barnens skärmtid att luckras upp. Men trots att osäkerheten är stor finns inga fastställda tidsgränser för hur mycket skärmtid som är lämpligt. Hur ska föräldrar egentligen förhålla sig: fritt fram - eller begränsningar och förbud?
Läs mer

Inga konkreta råd till föräldrar med nätsurfande barn

2016-03-24
Den tid vi tillbringar framför en skärm ökar för varje år. Framför allt bland de minsta barnen. Nu vill Statens medieråd uppmuntra till diskussion kring deras medievanor.
Läs mer

Statens medieråd har tagit fram stöd för samtal om barns medievanor

2016-03-11
De flesta treåringar har varit på nätet och 42 procent av femåringarna använder internet minst några gånger i veckan. Nu har Statens medieråd tagit fram ett pedagogiskt material för samtal med småbarnsföräldrar på barnavårdscentraler.
Läs mer

Svag koppling mellan ohälsa och stillasittande

2015-06-15
En sammanställning av det vetenskapliga stödet för samband mellan stillasittande och kardiometabol ohälsa hos barn och ungdomar visar att kopplingen är svag och man inte kan dra några långtgående slutsatser om hur barns stillasittande påverkar deras hälsa.
Läs mer

Släpp barnen fria framför skärmen

2015-04-20
Professor på KTH: Försiktighetsåtgärder får inte hejda utvecklingen som internet ger barnen.
Läs mer

Surfplattor både bra och dåligt för barn

2015-04-07
I sitt inlägg på Brännpunkt 4/2 skriver Hugo Lagercrantz att Statens medieråd inte har något existensberättigande om de inte varnar
Läs mer

Populära taggar

Vi finns på Instagram och Facebook

Följ oss på Instagram Följ oss på Facebook