Barnsidan - Större chans överleva livmoderhalscancer med HPV av högrisktyp
Meny

Nyheter > Större chans överleva livmoderhalscancer med HPV av högrisktyp

Större chans överleva livmoderhalscancer med HPV av högrisktyp

Forskare har upptäckt att kvinnor med spridd livmoderhalscancer har större chans att överleva om tumören innehåller en högrisktyp av humant papillomvirus. Just den typen av humant papillomvirus är den vanligaste orsaken till livmoderhalscancer.

Förekomst av humant papillomvirus (HPV) av högrisktyp vid diagnos av invasiv livmoderhalscancer är kopplat till väsentligt förbättrad prognos jämfört med om högrisk-HPV inte kan påvisas i tumören, rapporterar forskare vid Karolinska Institutet i den vetenskapliga tidskriften PLOS Medicine.

Kan ge stöd vid val av behandling

Forskarna tror att förekomst av högrisk-HPV kan bli ytterligare en viktig prognostisk markör som kan ge vägledning om val av behandlingsstrategi. Humant papillomvirus av högrisktyp (hrHPV) är den främsta orsaken till livmoderhalscancer. Om förekomst av hrHPV i tumörvävnaden har betydelse för prognosen har dock varit oklart.

I den aktuella studien har forskare vid Karolinska Institutet därför undersökt om det finns ett samband mellan förekomst av hrHPV i tumören och överlevnad vid invasiv livmoderhalscancer, det vill säga livmoderhalscancer som spridit sig till närliggande vävnader.

Forskarna samlade in information om alla fall av invasiv livmoderhalscancer i Sverige under åren 2002-2011, totalt 4 254 bekräftade fall. De fick sedan in HPV-data från landets biobanker för 2 845 av dessa kvinnor och jämförde med överlevnadsdata från nationella register.

Lägre risk att dö

Resultaten visar att den femåriga relativa överlevnaden för kvinnor med hrHPV-positiva tumörer var 74 procent jämfört med den kvinnliga befolkningen i samma ålder och under motsvarande kalenderår, medan den endast var 54 procent för kvinnor med hrHPV-negativa tumörer.

HrHPV kunde påvisas i drygt 80 procent av tumörerna. Kvinnor med hrHPV-positiva tumörer var oftare screeningupptäckta, var yngre och hade högre socioekonomisk status. De var också upptäckta i ett tidigare kliniskt stadium jämfört med kvinnor med hrHPV-negativa tumörer. Efter att ha kontrollerat för ålder, tumörtyp, tumörstadium vid diagnos och utbildningsnivå hade dock kvinnorna med hrHPV-positiva tumörer fortfarande betydligt lägre risk att dö jämfört med kvinnorna med hrHPV-negativa tumörer.

Ett bra komplement till dagens prognosverktyg

– Förekomst av hrHPV i invasiv tumörvävnad är således en stark och samtidigt rutinmässigt tillgänglig prognostisk biomarkör för prognosen av invasiv livmoderhalscancer och skulle kunna vara ett bra komplement till de etablerade prognostiska instrumenten som används i dag, säger Pär Sparén, professor vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik på Karolinska Institutet och en av artikelförfattarna.

De underliggande biologiska mekanismerna till att avsaknad av detekterbart hrHPV i tumören ger avsevärt sämre prognos är inte kända och behöver undersökas ytterligare.

Källa: Karolinska Institutet


Artikeln har visats: 757 gånger
Publicerad: 2018-10-04 13:22:08
Inlagd: 2018-10-04 13:12:26
Uppdaterad: 2018-10-04 13:22:08

taggar
hpv  livmoderhalscancer  


Lämna gärna en kommentar!

Vad tyckte du om det du läste? Det är jättekul om du vill lämna ett litet avtryck här.(visas ej)

För att vi skall slippa få in skräpkommentarer och spam av olika slag
från 'robotar' på Internet måste du skriva in en kontrollkod nedan
« skriv talet trettiosju med siffror i fältet här

Vi finns på Instagram och Facebook

Följ oss på Instagram Följ oss på Facebook