Barnsidan - Innehåll taggat graviditetsdiabetes
Meny

Taggar/etiketter

Innehåll taggat med 'graviditetsdiabetes'

Äldre kvinnor löper högre risker vid graviditet och förlossning

2019-08-13
Kvinnor som är äldre än 40 år löper en ökad risk att drabbas av komplikationer i samband med graviditet och förlossning, och det finns också en ökad risk för ohälsa hos deras barn.
Läs mer

18,2 miljoner i forskningsanslag om graviditetsdiabetes

2019-01-24
Läkaren och forskaren Helena Fadl på Universitetssjukhuset i Örebro har fått 18,2 miljoner kronor för sin forskning om graviditetsdiabetes...
Läs mer

Viktigt med uppföljning efter graviditetsdiabetes

2018-12-14
"Jag har kunnat visa i min avhandling att risken för komplikation hos barnet är förhöjd hos både kvinnor med graviditetsdiabetes och övervikt", säger Karin Hildén, specialistläkare.
Läs mer

Historiskt när forskare på USÖ får pengar av Vetenskapsrådet

2018-12-12
För första gången någonsin har forskare från Örebro fått flera miljoner från Vetenskapsrådet för klinisk behandlingsforskning. 18,2 miljoner går till Helena Fadls forskning om graviditetsdiabetes.
Läs mer

Sömnbrist hos gravida kvinnor kan öka risken för graviditetsdiabetes

2017-11-20
En ny studie visar att brist på sömn bland gravida kvinnor kan vara en bidragande faktor till utvecklingen av graviditetsdiabetes.
Läs mer

Gravida fick bättre glukoskontroll med automatiserat system

2016-08-24
Insulinpumpar med ett självstyrande system ger gravida med typ 1-diabetes en effektiv blodglukoskontroll, enligt en ny randomiserad studie.
Läs mer

Forskare: Färre förlossningsskador om gravidas blodsocker sänks

2016-06-20
Rutinerna för att upptäcka så kallad graviditetsdiabetes varierar stort i landet. Nu pågår ett arbete för att införa stramare och mer enhetliga rutiner. Blir detta verklighet kommer förlossningsskadorna i Sverige "med stor sannolikhet"
Läs mer

Vården varierar stort vid graviditetsdiabetes

2016-06-20
Högt blodsocker under en graviditet för med sig en lång rad hälsorisker. Men var du bor påverkar om du får hjälp eller inte.
Läs mer

Fler diagnostiseras med graviddiabetes efter nya riktlinjer

2016-08-11
1-2 procent diagnostiseras med graviddiabetes - men efter nya riktlinjer från Socialstyrelsen sänks kraven och upp till 15 procent kan få en diagnos.
Läs mer

Fetma under graviditet ökar risken för både kvinna och barn

2015-11-30
Kompetent omhändertagande kan minska riskökningen.
Läs mer

Tillskott hjälper mot graviddiabetes

2014-06-24
Kvinnor som lider av graviditetsdiabetes förbättrar sina blodsockernivåer om de får tillskott av kalcium och vitamin D.
Läs mer

Alla gravida i Blekinge erbjuds att göra diabetesprov

2008-04-28
Det är flera kontroller som ska göras under en graviditet och dessa görs i regel på en . Glukostestet görs i regel under vecka 27 eller...
Läs mer

Stöd från omgivningen extra viktigt för gravida med diabetes

2005-09-27

Läs mer

Graviditetsdiabetes - framtida risker för mamma och barn

2013-05-06
Graviditetsdiabetes är diabetes som uppkommer eller först upptäcks under en graviditet. Mellan 1-14 procent av alla gravida kvinnor runt om i världen drabbas av graviditetsdiabetes och i Sverige är det ungefär två procent.
Läs mer

Populära taggar

Vi finns på Instagram och Facebook

Följ oss på Instagram Följ oss på Facebook