Barnsidan - Innehåll taggat napp
Meny

Taggar/etiketter

Innehåll taggat med 'napp'

Nappar, amningsnormen och ansvarsfull riskinformation

2014-11-03
Det har nyligen rapporterats i medierna att Socialstyrelsen inte längre avråder från tidig nappanvändning. Diskussionen om nappanvändning visar på bristen på etiska hänsyn i information om risker till nyblivna föräldrar och aktualiserar återigen problemet med den så kallade amningsnormen.
Läs mer

"FN:s råd om nappanvändning är alltför kategoriska"

2014-10-20
I arbetet med att främja amning har Socialstyrelsen gjort en översättning och anpassning av WHO:s tio råd.
Läs mer

Många råd förvirrar nyblivna föräldrar

2014-10-20
Det pågår just nu ett myndighetsbråk om när små barn bör börja använda napp. Och de delade meningar går ut över de nyblivna föräldrarna.
Läs mer

Napp försenar amningen för förtidigt födda barn

2014-09-22
För tidigt födda barn som använder napp, löper dubbelt så stor risk att inte vara fullt ammande när de skrivs ut från sjukhuset jämfört med de barn som endast får använda napp minimalt.
Läs mer

Napp försenar amning hos prematura

2014-05-23
Barn som föds för tidigt bör inte använda napp alltför flitigt - då riskerar de nämligen att inte komma i gång med att amma ordentligt.
Läs mer

Populära taggar