Barnsidan - Innehåll taggat Lund
Meny

Taggar/etiketter

Innehåll taggat med 'Lund'

Spädbarn smittade av multiresistent bakterie

2018-12-12
Fyra spädbarn har smittats av en multiresistent bakterie på barnkirurgiavdelningen vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Efter det har...
Läs mer

Färre drabbas av allvarliga bristningar

2016-08-22
I en undersökning som Sveriges Radio gjorde förra året hade Lund flest förlossningsskador i Skåne när det gäller stora bristningar hos förstföderskor. På ett år har förlossningen i Lund minskat antalet allvarliga bristningar hos förstföderskor markant genom att använda en ny metod.
Läs mer

Edwin blev felmedicinerad och dog - IVO avslutar ärendet

2016-06-20
Johanna och Daniel Kedemyr anmälde förra året neonatala intensivvårdsavdelningen i Lund för felaktig läkemedelshantering sedan deras nyfödde son dött.

Nu har Inspektionen för vård och omsorg (IVO) kommit med beslutet att händelsen orsakades av brister i läkemedelshanteringen, men att det inte är möjligt att fastställa med säkerhet om barnets hjärnblödning orsakats av den felaktiga läkemedelsbehandlingen. IVO avslutar ärendet.
Läs mer

Trängsel skapar risk för fler MRSA-fall

2014-09-18
Minst tre för tidigt födda spädbarn på neonatalavdelningen i Lund har smittats av multiresistenta MRSA-bakterier.
Läs mer

Intagningsstopp på Lunds neonatal

2014-09-22
Sedan tre barn på neonatalavdelningen i Lund har konstaterats bära på multiresistenta MRSA-bakterier införs nu intagningsstopp
Läs mer

Trängsel sprider smittan

2014-03-17
Nyligen blev två nyfödda i Lund svårt sjuka av resistenta bakterier - trots att personalen lyckats minska smittspridningen på neonatal. För trånga lokaler pekas än en gång ut som möjlig orsak. Politiker lovar nya lokaler inom fem år.
Läs mer

Två barn sjuka av resistenta bakterier i Lund

2014-03-06
Trots ombyggnationer för 30 miljoner kronor och förstärkt personalstyrka för att förhindra smittspridning av resistenta bakterier så insjuknade två barn i blodförgiftning på neonatalavdelningen i Lund i höstas.
Läs mer

Personal smittade nyfödd med e-coli

2014-03-06
Två för tidigt födda barn på neonatalavdeningen i Lund blev sjuka i blodförgiftning med antibiotikaresistenta e-coli-bakterier. Det framgår av Region Skånes egen anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
Läs mer

Populära taggar

Vi finns på Instagram och Facebook

Följ oss på Instagram Följ oss på Facebook