Barnsidan - Innehåll taggat KUB
Meny

Taggar/etiketter

Innehåll taggat med 'KUB'

KUB-test för alla gravida i höst - om barnmorskorna utbildar sig

2017-07-31
Landstinget Dalarna erbjuder i dag inte kvinnor under 35 år KUB-test, som är ett test för fosterdiagnostik. Den tekniska utrustningen...
Läs mer

Fler graviditeter avbryts efter kub-test

2014-01-08
Allt fler landsting erbjuder tidig diagnos-tik. Därför föds inte fler barn med Downs trots att mammorna blivit äldre.
Läs mer

Fler landsting erbjuder KUB-test

2013-11-22
Förra året rapporterades att 18,7 barn per 1 000 födda hade en fosterskada eller en kromosomavvikelse. Det är i nivå med siffrorna för de senaste åren. Allt fler landsting erbjuder nu tester tidigt i graviditeten för att upptäcka kromosomavvikelser.
Läs mer

Fler graviditeter avbryts på grund av kromosomavvikelser

2013-11-22
Allt fler landsting erbjuder tidig diagnostik med KUB-test - därför föds inte fler barn med Downs syndrom trots att mammorna blir allt äldre.
Läs mer

Vanligt att gravida gör KUB-test

2013-09-09
8 av 10 gravida i Östergötland väljer att göra ett så kallat KUB-test visar de senaste uppgifterna från landstinget. Syftet är att se om det finns en risk för att fostret har någon form av kromosomavvikelse, som till exempel Downs syndrom.
Läs mer

Gravida ska erbjudas metod mäta kromosomfel

2007-11-27
Alla gravida ska erbjudas kub-test, som mäter sannolikheten för kromosomfel. Det väntas Stockholms läns landsting besluta i veckan. Men det finns en osäkerhet i metoden. Amalia Syréns kub-test visade låg risk för kromosomavvikelse. Ändå föddes sonen Viktor med Downs...
Läs mer

Ofarligt blodtest gör många fostervattenprov onödiga

2007-07-11
På ett år har antalet fostervattenprov minskat med 30 procent i Stockholms län. Orsaken är att allt fler gravida gör ett så kallat kub-test, ett ultraljud kombinerat med blodprov som inte medför någon risk för...
Läs mer

»Erbjud KUB bara till dem som efterfrågar det aktivt«

2011-12-01
KUB-test för att upptäcka kromosomavvikelser hos foster uppfyller inte WHO:s kriterier för allmän screening och ska inte användas så. Det menade Rurik Löfmark från Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik vid ett symposium på onsdagen.
Läs mer

KUB-tester kräver sansad debatt kring fosterdiagnostik

2011-01-28
Ett institut för teknikvärdering skulle innebära att den offentliga debatten främjas genom att klarlägga samhälleliga, etiska och politiska aspekter på vetenskap och teknik. Det skriver Cornelis Dekker, med utgångspunkt från KUB-tester som gravida kvinnor erbjuds genomgå hos landstinget i Östergötland
Läs mer

KUB-test erbjuds i Uppsala

2009-03-30
Inom kort kan alla gravida kvinnor i Uppsala län som är 35 år eller äldre komma att erbjudas ett nytt och mer säkert test för att upptäcka skador på...
Läs mer

Överläkare: Gravida borde få göra kub-test

2008-04-08
Att erbjuda fosterdiagnostik som söker efter Downs syndrom till alla gravida kvinnor är en fråga om rättvis vård. Det menar Peter Conner, överläkare, Centrum för fostermedicin på Karolinska...
Läs mer

Gravida från 35 år erbjuds Kub-test

2008-02-15
Alla gravida kvinnor i Västra Götaland som är 35 år och äldre kommer att erbjudas ett Kub-test. Testet är säkrare än den fosterdiagnostik som nu görs. Men kvinnor som är yngre och vill göra testet får vända sig till den privata...
Läs mer

"Ja, vi vill ha KUB-testet"

2007-12-03
Stockholm är först med att erbjuda alla gravida kvinnor det omdebatterade Kub-testet. Beslutet gör Linda Skugge rädd att fler kvinnor gör sen abort därför att det inte passar med ett avvikande barn. Men Stockholmsmodellen får också stöd bland många kvinnor och snart kan fler landsting haka...
Läs mer

Alla gravida ska erbjudas Kub-test

2007-11-21
Från årsskiftet ska alla gravida i Stockholms läns landsting erbjudas ett Kub-test, som är en kombination av ultraljud och blodprov. Testet ger en tidig indikation på kromosomrubbningar hos fostret, t ex om barnet har Downs syndrom. Idag erbjuds testet gravida som fyllt 35...
Läs mer

Nationell screening i Danmark halverar antalet nyfödda med Downs syndrom

2009-04-15
I Danmark introducerades år 2004 nya nationella riktlinjer för prenatal scree­n­ing/diagnos under graviditet. Med ett suc­cessivt införande erbjuds alla gravida information om befintliga metoder. Kvinnor som så önskar erbjuds riskvärdering för Downs syndrom med ett kom­binerat test i första trimestern, där ultraljudsmätning av fostrets nackuppklarning och mätning av serummarkörer (fritt βhCG och PAPP-A) kombineras med kvinnans ålder (i Sverige kallat KUB-test). Om testet visar ökad risk för Downs syndrom erbjuds invasivt test (korionvillibiopsi eller fostervattenprov) för definitiv kromosombestämning.
Läs mer

Populära taggar

Vi finns på Instagram och Facebook

Följ oss på Instagram Följ oss på Facebook