Barnsidan - Innehåll taggat HPV-vaccin
Meny

Taggar/etiketter

Innehåll taggat med 'HPV-vaccin'

HPV-vaccination minskar kraftigt risken för livmoderhalscancer

2020-10-02
Forskare vid Karolinska Institutet:
- Nu kan vi för första gången på befolkningsnivå visa att HPV-vaccination skyddar mot invasiv livmoderhalscancer, och inte bara mot cellförändringar som kan vara förstadier till livmoderhalscancer.
Läs mer

HPV-vaccination till alla barn i årskurs 5

2020-05-18
Nu har Folkhälsomyndigheten fattat beslut om den föreskriftsändring som krävs för att erbjuda vaccinationen också till pojkar. Detta förebygger på sikt ytterligare 120–130 HPV-relaterade cancerfall om året.
Läs mer

Yngre kvinnor med HPV 16 eller 18 har ökad cancerrisk

2018-12-12
Humant papillomvirus, HPV, kan orsaka livmoderhalscancer. Enligt nya riktlinjer ska kvinnor över trettio år därför screenas för viruset i första hand, i stället för med cellprov. Men även yngre kvinnor har påtagligt ökad risk för cellförändringar om de bär på typerna HPV 16 eller 18.
Läs mer

Besked om cellförändringar efter gynekologiskt cellprov chockar många

2017-10-24
Många kvinnor är inte förberedda på att den rutinmässiga kontrollen för livmoderhalscancer ska visa på cellförändringar. Mer information och gärna muntlig sådan skulle minska ångesten, visar en studie vid Linnéuniversitetet.
Läs mer

HPV-vaccination före 17 års ålder ger bäst skydd

2016-03-09
– Vår slutsats är att vaccinet skyddar mot allvarliga förstadier till livmoderhalscancer. Skyddseffekten är störst om man vaccinerar sig vid unga år, tidigare än 16 år, säger Lisen Arnheim Dahlström.
Läs mer

Självklart att tacka ja till HPV-vaccinet

2016-01-27

Läs mer

Snart kan pojkar få vaccin mot cancer

2015-05-11
Snart kan även pojkar vaccineras mot HPV- virus.
Läs mer

HPV-vaccineringen har inte nått målen

2014-10-06
Folkhälsomyndigheten har satt som mål att minst 90 procent av de svenska flickorna ska HPV-vaccineras. Men ännu har inte målet nåtts och skillnaderna mellan olika regioner är stor.
Läs mer

Populära taggar