Barnsidan - Innehåll taggat Friluftsfrämjandet
Meny

Taggar/etiketter

Innehåll taggat med 'Friluftsfrämjandet'

Friluftsfrämjandet får mer pengar - fokuserar på barns rörelse och lärande i naturen

2019-01-31
Stödet gör det också möjligt att fortsätta arbetet med att ge människor som är nya i Sverige meningsfulla friluftsaktiviteter och genom det stärka hälsa och innanförskap.
Läs mer

Skogshjältarna ger lärare nyckeln till skogen

2018-10-23
Forskning visar att utomhusvistelse under skoltid har positiva effekter på bland annat inlärningsförmåga, skolprestationer och hälsa. Därför lanseras nu utbildningen Skogshjältarna – som ger pedagoger verktyg att ta ut undervisningen och mer hållbart och långsiktigt möta läroplansmålen.
Läs mer

Friluftsfrämjandet satsar på kottar för att få skolor ut i naturen

2018-12-04
För att inspirera fler skolor att ha undervisning i naturen skickas nu hundratals kottar till landets rektorer. Kottarna förväntas landa i skolor med elever i årskurs F-3 under början på december.
Läs mer

Ny Skogsmulleapp visar barn ut i naturen

2018-11-13
Friluftsfrämjandet vill utmana och dra nytta av de digitala plattformarna, där barnen nu i större grad befinner sig, för att bryta stillasittandet och öka fysisk aktivitet och utevistelse hos barn.
Läs mer

Populära taggar