Barnsidan - Innehåll taggat född för tidigt
Meny

Taggar/etiketter

Innehåll taggat med 'född för tidigt'

Covid-19 ökar risken för tidig födsel

2020-09-03
Allt fler studier pekar på att graviditet är en riskfaktor vid covid-19. Nu har en grupp forskare från bland annat Storbritannien, Nederländerna, Spanien, Kina och USA gjort en omfattande sammanställning av kunskapsläget.
Läs mer

Apgarskalan användbar hälsokontroll av för tidigt födda barn

2020-07-02
Forskare vid Karolinska Institutet har efter en stor studie kommit fram till att poängsystemet Apgar även bör användas för att bedöma hälsan hos för tidigt födda barn.
Läs mer

Koncentrerad näringslösning ökar tillväxten hos för tidigt födda

2019-11-27
En studie vid Norrlands universitetssjukhus visar att koncentrerad näringslösning som ges direkt i blodet har lett till tydliga förbättringar av för tidigt födda barns tillväxt.
Läs mer

Ätstörning ökar risken för komplikationer och för tidig födsel

2019-11-22
Gravida med ätstörningar och deras barn löper högre risk för komplikationer enligt forskare vid Karolinska Institutet. Forskarna kunde bland annat visa att barn till mödrar med ätstörningar hade ökad risk att födas för tidigt och med ett litet huvudomfång.
Läs mer

För tidigt födda har större risk för KOL

2019-06-12
Forskningsgenombrott: En svensk studie visar att för tidigt födda har en tydligt ökad risk att drabbas av KOL. Närmare 30 procent av de studiedeltagare som föddes med skador på lungorna hade tecken på KOL redan i 20-årsåldern.
Läs mer

För tidig födsel kan ge kronisk njursjukdom senare i livet

2019-05-08
Det finns tydliga samband mellan för tidig födsel och risk att utveckla kronisk njursjukdom under barndomen eller vuxenlivet. Det har svenska och amerikanska forskare upptäckt genom en stor registerstudie.
Läs mer

Astma ökar risken för komplikationer vid graviditet och förlossning

2017-10-05
Kvinnor med astma drabbas oftare av havandeskapsförgiftning. Dessutom var risken för låg födelsevikt, instrumentella förlossningar, kejsarsnitt och kortare graviditet högre, visar en studie från Karolinska Institutet.
Läs mer

Landstinget satsar 140 miljoner kronor på för tidigt födda barn

2017-06-14
Neonatalverksamheten vid Länssjukhuset i Kalmar och Västerviks sjukhus ska få nya lokaler.
Läs mer

Hud-mot-hudkontakt gör pappor mer delaktiga

2017-04-28
Hud-mot-hudmetoden gör pappor lika delaktiga som mammor i vården av för tidigt födda barn.
– Den fina anknytningen till både mamman och pappan är en stor vinst, menar Emma Olsson, vid Region Örebro län som undersökt pappors upplevelse av att vårda sitt för tidiga barn hud-mot-hud.
Läs mer

Akademiska sjukhuset - experter på för tidigt födda barn

2016-10-17
På våningen längst ner på Akademiska barnsjukhuset ligger avdelning 95F där för tidigt födda barn vårdas. En av dem är Emma som är tre...
Läs mer

Brist på sjuksköterskor som kan ta hand om för tidigt födda i Sundsvall: "En stor risk"

2016-10-24
Det saknas sjuksköterskor på neonatalavdelningen i Sundsvall.
Om fler inte anställs innan jul - kan de vara nere på nästan hälften så många...
Läs mer

Probiotika hjälpte inte för tidigt födda barn

2015-11-30
Probiotika med bifidobakterier minskade inte risken för livshotande tarmsjukdom och svår blodförgiftning efter födseln hos för tidigt födda barn, visar en ny studie.
Läs mer

Så ska de små hjärnorna räddas

2015-11-23
Allt fler barn som föds extremt tidigt överlever. I Lund försöker forskarna rädda det lilla barnets hjärna efter hjärnblödningar, genom att rena blodet från gifter.
Läs mer

Populära taggar

Vi finns på Instagram och Facebook

Följ oss på Instagram Följ oss på Facebook