Barnsidan - Innehåll taggat föda för tidigt
Meny

Taggar/etiketter

Innehåll taggat med 'föda för tidigt'

Covid-19 under graviditet kopplas inte till ökad komplikationsrisk för barnet

2020-09-23
Närmare två av tre gravida som testades positivt saknade symtom på covid-19 och forskarna fann inte någon högre förekomst av förlossningskomplikationer eller ohälsa hos barnet vid födseln. Fler och större studier bör göras med gravida som har mer uttalade symtom för att titta närmare på riskerna vid svårare fall av covid-19.
Läs mer

Covid-19 ökar risken för tidig födsel

2020-09-03
Allt fler studier pekar på att graviditet är en riskfaktor vid covid-19. Nu har en grupp forskare från bland annat Storbritannien, Nederländerna, Spanien, Kina och USA gjort en omfattande sammanställning av kunskapsläget.
Läs mer

Kvinnor som föder för tidigt har högre risk för hjärtinfarkt

2020-06-30
Kvinnor som föder före vecka 37 löper större risk att drabbas av kranskärlssjukdom senare i livet, enligt en ny studie.
Läs mer

Ätstörning ökar risken för komplikationer och för tidig födsel

2019-11-22
Gravida med ätstörningar och deras barn löper högre risk för komplikationer enligt forskare vid Karolinska Institutet. Forskarna kunde bland annat visa att barn till mödrar med ätstörningar hade ökad risk att födas för tidigt och med ett litet huvudomfång.
Läs mer

Gravida med typ 1-diabetes och högt blodsocker har ökad risk att föda för tidigt

2019-04-23
Gravida med typ 1-diabetes löper en högre risk att barnet föds för tidigt. Risken ökar när blodsockernivån stiger, men även kvinnor som håller en rekommenderad nivå löper risk att föda för tidigt.
Läs mer

Fetmaopererade kvinnor riskerar att föda för tidigt

2016-08-29
Fetmaopererade kvinnor som blir med barn riskerar att föda barnet för tidigt. Nu anser forskare att dessa graviditeter därför bör betraktas...
Läs mer

Fetma under graviditet ökar risken för både kvinna och barn

2015-11-30
Kompetent omhändertagande kan minska riskökningen.
Läs mer

Populära taggar

Vi finns på Instagram och Facebook

Följ oss på Instagram Följ oss på Facebook