Barnsidan - Innehåll taggat Autism
Meny

Taggar/etiketter

Innehåll taggat med 'Autism'

Lagom immunaktivering vid födseln kan skydda mot autism

2020-11-13
Forskare vid Karolinska Institutet har undersökt sambandet mellan vissa immunmarkörer i blodet hos nyfödda barn och risken att senare utveckla autism. De fann att medelhöga nivåer av en klassisk inflammationsmarkör, C-reaktivt protein (CRP), var kopplat till lägst risk, medan både höga och låga CRP-nivåer kunde kopplas till ökad risk för autism.
Läs mer

Riksförbund kräver åtgärder mot hemmasittandet

2019-08-20
Nu kräver Riksförbundet Attention och Autism- och Aspergerförbundet omedelbara åtgärder mot hemmasittandet. Mer än hälften av barnen med autism har skolfrånvaro som beror på brister i skolan, visar deras undersökning.
Läs mer

Autism kan synas redan hos spädbarn

2019-05-27
Spädbarn, som senare diagnostiseras med autism, följer spontant föräldrarnas blick precis som andra barn. Men de tar mer sällan egna initiativ till att dela sin upplevelse. Detta stödjer hypotesen att barn med autism har reducerad social motivation redan när de är spädbarn.
Läs mer

Mer än vart tredje barn med Downs syndrom har autism eller ADHD

2017-01-30
Drygt vart tredje barn med Downs syndrom har autism eller ADHD. Det framgår av en studie vid bland annat Akademiska sjukhuset. Enligt forskarna är många av dessa barn otillräckligt utredda och saknar rätt diagnos. De efterlyser screening i 3-5 årsåldern för autism och tidigt i grundskolan för ADHD. Detta för att tidigt kunna ge rätt stöd till familjen och rätt anpassning i förskola/skola.
Läs mer

Barn med autismspektrumtillstånd bör erbjudas genetisk analys

2015-09-02
Exakta molekylära diagnoser, kan bland annat kan ge svar till familjen om biologiska orsaker till tillståndet och hjälpa barnen att få bättre vård.
Läs mer

Populära taggar

Vi finns på Instagram och Facebook

Följ oss på Instagram Följ oss på Facebook