Barnsidan - Studie har ringat in riskfaktor för autism
Meny

Nyheter > Studie har ringat in riskfaktor för autism

Studie har ringat in riskfaktor för autism

Se även:
Autism kan synas redan hos spädbarn

Att kunna integrera olika sinnesintryck är viktigt för ett spädbarns utveckling – och för perceptionen av omvärlden. Att som spädbarn ha en reducerad förmåga att integrera det man ser med det man hör kan vara en riskfaktor för att utveckla autism, enligt en studie från Uppsala universitet.

Insikten från studien om tidig utveckling av autism kan på sikt bidra till tidigare upptäckt och förebyggande behandling, tror forskarna.

Så här kom forskarna fram till att vissa bebisar hade en reducerad förmåga att synkronisera ljud med rörelse:

Spädbarn fick titta på en datorskärm där den ena sidan visade föremål som rörde sig synkront med ett ljud, medan den andra sidan visade rörelse som inte hade något samband med ljudet. Spädbarn som vid tre års ålder uppfyllde kriterierna för autism tittade lika mycket på båda sidor, medan barn med normal utveckling visade en kraftig preferens för audiovisuell synkroni, det vill säga när föremålen ändrade hastighet samtidigt som ljudet ändrade volym.

Stora skillnader mellan barnen
– Vi förväntade oss en effekt i denna riktning, ändå var det förvånande över att gruppskillnaderna var så pass stora, säger Terje Falck-Ytter, docent vid Institutionen för Psykologi och huvudansvarig för studien.

– Vi tror resultaten är viktiga därför att de pekar på en basal funktion som inte har studerats tidigare i samband med tidiga tecken på autism.

Studien är en del av Projekt Småsyskon, som drivs av Uppsala universitet i samarbete med Center of Neurodevelopmental Disorders vid Karolinska Institutet (KIND). I Projekt Småsyskon ingår småsyskon till barn med autism, ADHD och språkstörning.

Barnen följs från fem månaders ålder tills de är sex år gamla. De flesta småsyskon till barn med dessa diagnoser utvecklas normalt, men cirka 10-20 procent av småsyskonen förväntas själva få samma diagnos.

Sen diagnos för autism
Barnen i den aktuella studien studerades vid 10 månaders ålder, och följdes upp till 3 år, då en diagnostisk bedömning gjordes. Totalt ingick 33 spädbarn vars storasyskon hade autism, tretton av dessa uppfyllde kriterier för autism vid uppföljningen. I studien ingick även en kontrollgrupp som bestod av fjorton spädbarn vars storasyskon inte hade autism.

– Idag kan inte autism diagnosticeras före 2-3-årsåldern, och trots mycket forskning saknar vi en god förståelse av exakt vad som gör att vissa barn utvecklar autism. Även om tvillingstudier visar att genetik är en viktig faktor, så vet vi för lite om vilka specifika gener det rör sig om och hur de påverkar utvecklingen. Filosofin bakom vår studie är att förståelsen av vad autism är kommer bli klarare om vi studerar den tidiga utvecklingen, förklarar Terje Falck-Ytter.

Bilden illustrerar hur en experimentsituation kunde se ut i studien. Personerna på bilden ingår inte i den aktuella studien.

Foto: Terje Falck-Ytter

Eye tracking mätte barnens blick
Resultatet visade på signifikanta gruppskillnader, men det är för tidigt att säga om metoden i sin nuvarande form kan bidra till tidig upptäckt i en klinisk kontext.

– Vi använde eye tracking för att mäta barnens blick, och experimentet tog bara några få minuter. Det är självklart fascinerande och lovande att man genom att mäta ett barn blick så kort tid kan säga något om hur det utvecklas flera år senare. Men det är viktigt att komma ihåg att signifikanta gruppskillnader inte betyder att man direkt kan ta vårt ”test” och tro att man kan få säkra resultat på individnivå, säger Terje Falck-Ytter.

Källa: Uppsala Universitet / Forskning.se


Artikeln har visats: 1782 gånger
Publicerad: 2018-01-29 22:32:36
Inlagd: 2018-01-29 22:21:13
Uppdaterad: 2018-01-30 09:49:54

taggar
autism  eye-tracking  


Lämna gärna en kommentar!

Vad tyckte du om det du läste? Det är jättekul om du vill lämna ett litet avtryck här.(visas ej)

För att vi skall slippa få in skräpkommentarer och spam av olika slag
från 'robotar' på Internet måste du skriva in en kontrollkod nedan
« skriv talet nitton med siffror i fältet här

Fler nyheter

 2020-05-29 14:19
FHM: Gymnasieskolorna kan öppna igen till hösten
Sveriges Radio 2020-05-29 11:35
Kinkiga barn långvarig utmaning vid matbordet
DN.se 2020-05-29 11:35
Så räddades bebisen i Uppsala - Sveriges yngsta covid-patient
SvD 2020-05-29 11:35
Skolöppning gav inte ökad spridning i Danmark
Sveriges Radio 2020-05-28 16:30
Kvinnor erbjuds självtest för HPV-virus
Region Västerbotten / MyNewsdesk Sweden 2020-05-28 16:30
Fler efterkontroller och färre bristningar i Västerbotten
Göteborgs Universitet 2020-05-28 16:30
Nationell studie om covid-19 och graviditet
Alla nyheter