Barnsidan - Bebis / Spädbarn
Meny

Barns utveckling > Bebis / Spädbarn

Bebis / Spädbarn


Känslighet för ljus hos spädbarn kopplas till autism

Spädbarn som senare får en autismdiagnos reagerar kraftigare på ljusförändringar än andra barn, visar en svensk studie. På sikt hoppas forskarna att det ska leda till tidigare diagnos än idag, och därmed möjlighet till tidigare insatser. Läs mer

Allergiproblem och astma kan inte förebyggas med amning

I en ny studie från Uppsala universitet, SciLifeLab, visar forskare att amning snarare kan öka risken för hösnuva och eksem, medan amning inte verkar påverka risken att utveckla astma. Läs mer


Depression bland nyblivna pappor upptäcks inte - riskerar att inte få hjälp

En ny studie från Lunds universitet visar att depressioner bland nyblivna fäder kan vara vanligare än man trott. Risken är stor att de aldrig upptäcks med dagens metoder och att fäderna inte får den hjälp de behöver. Läs mer

Så kan risken för hjärnskador hos nyfödda minska

En avhandling från Sahlgrenska Akademin visar att om infektioner hos nyfödda hejdas snabbt kan risken för hjärnskador minska Läs mer

Hud-mot-hudkontakt gör pappor mer delaktiga

Hud-mot-hudmetoden gör pappor lika delaktiga som mammor i vården av för tidigt födda barn. – Den fina anknytningen till både mamman och pappan är en stor vinst, menar Emma Olsson, vid Region Örebro län som undersökt pappors upplevelse av att vårda sitt för tidiga barn hud-mot-hud. Läs mer

Cancerframkallande ämnen i palmolja som används i bröstmjölksersättning

Raffinerad palmolja innehåller ämnen som framkallar cancer, varnar EU. Palmolja finns i hälften av all världens livsmedelsprodukter och även i bröstmjölksersättning. Livsmedelsverkets uppmaning är att välja bort palmolja, men vad gäller med bröstmjölksersättning som innehåller palmolja? Läs mer

Bättre möjlighet att förutsäga gulsot hos nyfödda

Nyfödda får ofta en mild form av gulsot som inte kräver behandling. Vissa utvecklar dock svår gulsot och nu har forskare hittat faktorer som ökar riskerna och förhoppningen är att man ska kunna riskbedöma mer effektivt och därmed förebygga skador. Läs mer

Flaskmata ditt barn

Petra Jankov Picha upptäckte att det inte fanns nån bra information för föräldrar som vill flaskmata sina barn. Då skrev hon en bok själv. Läs mer

Växa och Upptäcka Världen

Ett omfattande och personligt referat av boken med samma namn. Läs mer

Upplevelser

Barnets första utvecklingssprång Läs mer

Mönster

Barnets andra utvecklingssprång Läs mer

Nyanser

Det tredje utvecklingssprånget Läs mer

Händelser

Utvecklingssprång nummer fyra Läs mer

Relationer

Det femte språnget Läs mer

Kategorier

Sjätte utvecklingssprånget Läs mer

Sekvenser

Sjunde och sista utvecklingssprånget Läs mer

En vanlig men okänd diagnos

Torticollis betyder sned nacke, eller nackspärr rätt och slätt. På spädbarn kan detta behöva behandlas för att förhindra att skalle och ansikte inte växer till assymetriskt. Läs mer

Riskbarn för plötslig spädbarnsdöd kan identifieras med enkelt test

Förekomsten av plötslig spädbarnsdöd har sjunkit kraftigt sedan 1993 tack vare att fler barn nu sover på rygg. Trots det är plötslig spädbarnsdöd en av de vanligaste dödsorsakerna bland barn upp till 1 års ålder. Nu visar forskning att ett enkelt test kan hitta barn med förhöjd risk. Läs mer

Livet med ett nyfött barn

Ni har blivit mamma och pappa! Fantastiskt, eller hur? Nu börjar livet med ert barn. Läs mer

Bär ditt barn

Komplettera eller byt ut vagnen mot en bärsjal! Läs mer

Efter förlossningen

Här kommer en redogörelse för vad som händer i din kropp efter förlossningen. Läs mer

Mat och näring för små barn

Läs om vad det lilla barnet behöver i mat- och näringsväg Läs mer

Vaccinering

Läs om det svenska vaccinationsprogrammet, biverkningar av vaccinering och vilka sjukdomar man kan vaccinera mot. Läs mer

ABC om barnmat

Kort om smakportioner och barnmat Läs mer

Mer i samma ämne

2018-09-11
Amningsboken som förklarar, stöttar och peppar utan pekpinnar
2018-05-09
Känslighet för ljus hos spädbarn kopplas till autism
2018-05-02
Skapa unik födelseposter med ditt barns namn
2018-03-19
Tufft för nyförlösta mammor med diabetes typ 1
2018-02-21
Nyfödda med låg vikt behöver järntillskott
2018-02-09
Apgarpoäng hos nyfödda förutsäger risk för CP och epilepsi
2018-01-29
Studie har ringat in riskfaktor för autism
2018-01-17
Höga halter miljögift från flamskyddsmedel i bröstmjölk
2017-11-13
Allergiproblem och astma kan inte förebyggas med amning
2017-10-05
Astma ökar risken för komplikationer vid graviditet och förlossning
2017-05-16
Fler för tidigt födda kan bli hjälpta av kortison
2017-04-28
Hud-mot-hudkontakt gör pappor mer delaktiga
2017-03-29
Cancerframkallande ämnen i palmolja som används i bröstmjölksersättning
2017-01-18
Vänta några minuter att klippa navelsträngen - förhindra blodbrist
2016-12-19
Spara till barnen så tidigt som möjligt
2016-12-16
Forskning visar att för tidigt födda barn ammas mindre
2016-10-26
SBU sammanfattar forskning om skakvåld och "triaden"
2016-10-24
Säkert att använda p-piller vid amning
2016-10-24
Brist på sjuksköterskor som kan ta hand om för tidigt födda i Sundsvall: "En stor risk"
2016-10-17
Akademiska sjukhuset - experter på för tidigt födda barn
2016-10-17
Nya barnvaccinet: Åsikterna går isär bland föräldrarna
2016-09-29
"Socialstyrelsen måste ta ansvar för amningsmisslyckandet"
2016-09-23
Mängden avgörande för om barn blir glutenintoleranta
2016-09-13
Kristianstadmammornas mjölk räddar för tidigt födda
2016-09-07
Bebis dog efter vårdmiss - mamman berättar
2016-09-02
Sara ammade sin bebis på restaurang - fick filt över sig
2016-08-31
Brist på bröstmjölk på CSK:s neonatalvård
2016-08-31
Snäv policy missar de mest utsatta
2016-08-30
Amning upp i åldrarna - var går gränsen?
2016-08-30
Mamma ammade sin tvååring - fick hot om anmälan från BVC
2016-08-24
Projekt med fler BVC-hembesök kan permanentas
2016-08-24
Bröstmjölk sökes till för tidigt födda
2016-08-15
"Orimligt att nyblivna föräldrar inte blir upplysta också om flaskmatning"
2016-08-15
BVC-sköterskor gör allt fler hembesök hos nyfödda
2016-08-11
Ammade två-åring - hotades med socialen
2016-08-11
"Att stödet till ammande mammor prioriteras så lågt är under all kritik"
2016-07-28
Fyndplatsundersökning behövs vid plötslig oväntad död hos spädbarn
2016-07-28
Svårt upptäcka hjärnhinneinflammation
2016-06-28
Neonatal brottas med stora problem
2016-06-28
Lex Maria-anmälan efter fördröjd diagnos av vätskeförlust hos barn
2016-06-28
Louise Björkman får pris för artikel om infektioner på för tidigt födda
2016-06-20
Spädbarnsdöd ska utredas bättre
2016-06-20
Maja dog efter brister i vården
2016-06-13
Ungt företag gör succé med barnsäkerhet
2016-06-13
Så förebygger du plötslig spädbarnsdöd
2016-05-16
Skaraborgs Sjukhus behöver mer bröstmjölk
2016-05-16
Experternas bästa tips: Så får du ditt barn att sova
2016-05-16
BVC får kritik - ettåring vaccinerades inte
2016-05-09
Varannan kvinna tycker att informationen om amning under graviditeten är otillräcklig
2016-05-09
Ditt nyfödda barn härmar inte dina grimaser