Barnsidan - Innehåll taggat våld i nära relationer
Meny

Taggar/etiketter

Innehåll taggat med 'våld i nära relationer'

Viruskarantän ökar risken för våld i hemmet

2020-03-23
När smittrisken tvingar fler att vara hemma ökar riskerna för kvinnor och barn i utsatta relationer.

– Vi ser på våra kvinnojourer att kvinnorna inte kommer till jouren, att förövarna använder tiden av karantän och exil till att kunna utöva det våld de redan gör. Man säger att "nu får du inte gå ut på grund av corona", säger Olga Persson.
Läs mer

Våldsutsatta barn mådde bättre efter terapi parallellt med föräldrarna

2019-05-27
Behandlingsmetoden KIBB som bygger på parallella insatser för barn och föräldrar, leder till att våldet minskar och relationerna förbättras.
Läs mer

Kan tidigt stöd minska risken för våld mot barn?

2019-02-05
För första gången ska forskare i Sverige undersöka om tidiga hjälpinsatser till föräldrar kan minska risken för att barn utsätts för våld.
Läs mer

Alkoholmissbruk ökar risken för våld mot gravida

2019-01-09
Risken att som kvinna uppleva våld i nära relation under graviditeten ökar om partnern dricker för mycket alkohol. Det visar resultaten från en nyligen publicerad befolkningsstudie baserad på Salut-data från 2010 till 2016 i Västerbotten.
Läs mer

Så kan insatser i skola och samhälle minska våld i nära relationer

2016-11-14
I genomsnitt dödas årligen 13 kvinnor och tre män i Sverige av en aktuell eller tidigare partner. Ett mångfalt större antal utsätts för icke-dödligt våld. Våldet är ett allvarligt samhällsproblem och insatser behövs! Särskilt angeläget är att förhindra uppkomsten av våld i ungas nära relationer. För att förhindra att våldet fortsätter in i vuxen ålder, krävs tidiga insatser som bryter våldcykeln.
Läs mer

Partnervåld ökar under graviditeten

2016-11-10
I början av graviditeten, när den fortfarande inte syns, utsätts cirka 1 procent av de gravida kvinnorna för våld. I vecka 34, när kvinnan är höggravid, utsätts 2 procent av de gravida kvinnorna, våldet fortsätter sedan att accelerera fram till förlossningen.
Läs mer

Barnmorskan införde rutiner för att upptäcka våld i nära relationer

2016-09-15
Hälsocentralen i Hortlax i Piteå kommun tilldelas ett jämställdhetspris på 100 000 kronor. Barnmorskan Ingela Norén berättar om arbetet som...
Läs mer

Mödravården bör göra mer för att upptäcka våld mot gravida

2014-06-02
Barn som föds i familjer med våldsproblematik riskerar negativa hälsokonsekvenser både på kort och lång sikt. Mödravården bör därför bli bättre på att uppmärksamma gravida kvinnor som är utsatta för våld i relationen. Även män som utövar våld efterfrågar hjälp och stöd.
Läs mer

Depressiva symptom under tidig graviditet kan vara tecken på familjevåld

2014-05-23
Minst 90 kvinnor i Malmö/Lund-området utsätts varje år för partnervåld under sin graviditet. Det visar ny forskning från Malmö högskola. Hafrún Finnbogadóttir har undersökt gravida kvinnors utsatthet för familjevåld.
Läs mer

Bris välkomnar Socialstyrelsens förslag om skärpning av skyddet för barn

2013-12-03
En viktig signal till kommunerna att de måste börja jobba mer systematiskt och förebyggande med våld i nära relationer.
Läs mer

Populära taggar

Vi finns på Instagram och Facebook

Följ oss på Instagram Följ oss på Facebook