Barnsidan - Innehåll taggat tobak
Meny

Taggar/etiketter

Innehåll taggat med 'tobak'

Var fjärde barn utsatts ofta för tobaksreklam

2019-09-04
En ny undersökning visar tydligt hur tobaksindustrin når ut till barn och unga med sin reklam.

- Få vuxna känner till hur vanligt det är med tobak i skolan.
Läs mer

Trenden fortsätter: Minskad användning av alkohol och tobak bland unga

2018-09-14
Stockholmsenkäten 2018 visar på en del positiva trender, men också på några områden som försämras. Framförallt flickor mår sämre psykiskt och upplever också ökad utsatthet för sexualbrott.
Läs mer

Rökning under graviditet ger hälsorisker för barnet

2015-12-04
Det är välkänt att rökning är skadligt för fostret och medför ökad risk för graviditetskomplikationer, däremot vet man väldigt lite om hur det kan påverka hälsan på längre sikt. I en registerstudie baserad på Medicinska födelseregistret har man kunnat följa barn som utsatts för tobakrök upp i vuxen och barnalstrande ålder och hittat ökad risk för bland annat övervikt och diabetes.

Studiens resultat tyder på att exponering för tobaksrökning under fosterlivet kan medföra hälsoproblem för barnet både på kort och lång sikt.
Läs mer

Minskad barnadödlighet i England efter rökförbud

2015-08-24
Rökförbud på allmänna platser kan ha förhindrat närmare 1 500 dödfödslar och spädbarnsdödsfall i England under de fyra åren som följde efter att förbudet introducerades.
Läs mer

Snusande och rökning ökar risken för dödfödsel

2013-08-16
Både snus och rökning i tidig graviditet ökar risken för dödfödsel, men det hjälper att sluta med sitt tobaksbruk så fort man förstår att man är gravid.
Läs mer

Populära taggar