Barnsidan - Innehåll taggat för tidigt födda
Meny

Taggar/etiketter

Innehåll taggat med 'för tidigt födda'

Hud-mot-hudkontakt gör pappor mer delaktiga

2017-04-28
Hud-mot-hudmetoden gör pappor lika delaktiga som mammor i vården av för tidigt födda barn.
– Den fina anknytningen till både mamman och pappan är en stor vinst, menar Emma Olsson, vid Region Örebro län som undersökt pappors upplevelse av att vårda sitt för tidiga barn hud-mot-hud.
Läs mer

Akademiska sjukhuset - experter på för tidigt födda barn

2016-10-17
På våningen längst ner på Akademiska barnsjukhuset ligger avdelning 95F där för tidigt födda barn vårdas. En av dem är Emma som är tre...
Läs mer

Smärtan ignoreras hos för tidigt födda

2015-09-28
Barn som föds för tidigt utsätts för stor smärta. Trots detta får hälften av barnen ingen smärtskattning, enligt ny internationell forskning.
Läs mer

Avliden nyfödd bar på multiresistent bakterie

2015-08-17
Ett för tidigt fött barn som avled på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg bar på multiresistenta bakterier.
Läs mer

Nyfödd misstänks ha dött av ovanlig bakterie

2015-08-17
Ett för tidigt fött barn misstänks ha dött på grund av multiresistenta bakterier på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.
Läs mer

För tidigt födda barn smittade med resistenta bakterier

2015-08-17
Fem nyfödda och för tidigt födda barn misstänks ha smittats av multiresistenta bakterier. Barnen har alla vårdats på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.
Läs mer

Populära taggar