Barnsidan - Innehåll taggat barndiabetes
Meny

Taggar/etiketter

Innehåll taggat med 'barndiabetes'

Ny app har utvecklats för barn och ungdomar med diabetes

2016-01-08
En ny app har utvecklats tillsammans med barndiabetespatienter och vårdpersonal på Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset.
Läs mer

Färre stick i fingret för diabetessjuka Oliver

2015-12-22
Nu blir det lättare och billigare att kolla blodsockret även i Region Kronoberg. Fingersticken ersätts av en tunn nål som sätts in under huden och som sedan mäter blodsockerhalten kontinuerligt. I Kalmar har tekniken varit tillgänglig och kostnadsfri sedan länge.
Läs mer

Vanligt virus kan trigga diabetessjukdom

2015-12-22
Ett vanligt virus kan vara en utlösare till typ 1-diabetes. I Malmö försöker forskarna förstå varför vissa barn drabbas och andra inte.
Läs mer

Ny app har utvecklats för barn och ungdomar med diabetes

2015-11-30
En ny app har utvecklats tillsammans med barndiabetespatienter och vårdpersonal på Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset.
Läs mer

Diabetes vanligare efter dödfödda barn

2014-09-22
I en italiensk observationsstudie verkar det som att traumat att få ett dödfött barn ökar risken för att få typ 2-diabetes hos en redan utsatt grupp kvinnor.
Läs mer

Rekordstort intresse för konferens om barndiabetes

2013-10-16
Från neonatal diabetes till långtidskomplikationer när barnen blivit vuxna. I morgon startar ISPAD:s barndiabeteskonferens i Göteborg med tema diabetes ur ett livslångt perspektiv.
Läs mer

Barn med diabetes som motionerar minskar risken för komplikationer som vuxen

2010-04-12
Regelbunden motion hos barn med diabetes, kan minska risken för framtida komplikationer av sjukdomen. Barn som aldrig motionerar har ett värde för sitt medelblodsocker, så kallat HbA1c, som ligger mer än en enhet över medelvärdet hos de barn som dagligen ägnar sig åt fysisk...
Läs mer

Tabletter överlägsna sprutorna vid nyföddhetsdiabetes

2009-06-04
Får patienterna med PND-diabetes rätt diagnos slipper de insulinsprutorna. En del av de barn som föds med diabetes behöver inte ta dagliga insulininjektioner för att hålla blodsockret i...
Läs mer

Kraftig ökning av barndiabetes

2009-05-28
I Sverige och Finland har utvecklingen länge sett skrämmande ut. Antalet barn som får diabetes typ 1 har mer än fördubblats de senaste tjugo åren. I dag drabbas även spädbarn vilket knappast hände...
Läs mer

Vitamin D till spädbarn - skydd mot typ 1 diabetes

2008-08-18
Spädbarn som får tillskott av vitamin D under första levnadsåret löper mindre risk att senare få typ 1 diabetes. Slutsatsen bygger på en sammanställning av flera undersökningar där nästan 6 500 barn...
Läs mer

Kunskap om diabetes ger bättre liv för barn

2008-08-06
En bra diabetesvård kräver bra kunskaper om sjukdomen hos barnet självt och hos de andra familjemedlemmarna. I den nya och reviderade boken Diabetes hos barn och ungdomar - frågor och svar har författarna och barnläkarna Gisela Dahlquist, Jonny Ludvigsson och Sture Sjöblad samlat de vanligaste frågorna de...
Läs mer

Faktorer bakom barndiabetes kartlagda

2005-12-05

Läs mer

Stress kan orsaka barndiabetes

2004-02-27

Läs mer

Populära taggar

Vi finns på Instagram och Facebook

Följ oss på Instagram Följ oss på Facebook