Barnsidan - Innehåll taggat apgarskala
Meny

Taggar/etiketter

Innehåll taggat med 'apgarskala'

Apgarskalan användbar hälsokontroll av för tidigt födda barn

2020-07-02
Forskare vid Karolinska Institutet har efter en stor studie kommit fram till att poängsystemet Apgar även bör användas för att bedöma hälsan hos för tidigt födda barn.
Läs mer

Apgarpoäng hos nyfödda förutsäger risk för CP och epilepsi

2018-02-09
Det nyfödda barnets poäng på den så kallade Apgarskalan kan förutsäga barnets risk att senare bli diagnostiserad med cerebral pares eller epilepsi. Risken ökar successivt ju lägre Apgarpoäng barnet har, men även lätt sänkta Apgarpoäng kan kopplas till ökad risk för dessa diagnoser.
Läs mer

Populära taggar