Barnsidan - Vad betyder positiva attityder till skolan?
Meny

Nyheter > Vad betyder positiva attityder till skolan?

Vad betyder positiva attityder till skolan?

Idag har eleverna i år 6 mer positiva attityder till skolan än de hade i slutet av 1970-talet. Samtidigt har svenska elevers resultat blivit sämre under senare år. Det finns därför inget enkelt samband mellan elevers syn på skolan och de resultat som presteras där. Den största förbättringen i attityder gäller relationen till klasskamraterna. Det är tänkbart att den nuvarande läroplanen med rekommendationer om lärande genom samarbete har gynnat kamratrelationerna.
Mary-Anne Holfve-Sabel undersökte klassrumsmiljöerna i 78 skolklasser från Göteborg 2003 och jämförde dessa med en tidigare undersökning från 1967/68. Det visade sig att eleverna var mer positiva idag. Det var dock stora skillnader i attityder, arbetsklimat och sociala relationer i dagens klasser. Detta visar att skolan för närvarande inte uppfyller målen om att vara likvärdig.
Lärarens förmåga att hantera störningar och oro i klassen var av största betydelse för elevernas uppfattningar om läraren och arbetsmiljön. Också lärarens förmåga att tillsammans med eleverna skapa en förtroendefull, varm och mänsklig atmosfär hade mycket stor betydelse.
Lärarna såg elevers stress och trötthet, om de störde varandra och om de samarbetade, men de var mindre observanta på sina egna relationer med eleverna. Läraren skulle kunna dra stor fördel av att känna till sina elevers attityder till skolan, läraren och kamraterna.
Klassens sammansättning samt lärarens kännedom om de enskilda eleverna och förmågan att stötta dem som särskilt behöver detta är liksom förmågan att skapa struktur och ordning grundläggande för en god arbetsmiljö.
Närmare 1700 elever i år 6 i 30 Göteborgsskolor har undersökts tillsammans med sina 78 lärare. Svaren har databehandlats med en utvecklad statistisk metod vilken håller isär variation mellan enskilda elever och variationen mellan klasser. Metoden gör det möjligt att analysera äldre data och jämföra dessa med nutida.
Betydelsen av klassernas elevsammansättning och nätverken av kamrater liksom förekomst av segregation av enskilda elever och klasser behöver undersökas närmare.

Avhandlingens titel: Attitudes towards Swedish comprehensive school, Comparisons over time and between classrooms in grade 6.

Källa: expertsvar.se 2006-05-17


Artikeln har visats: 1004 gånger
Publicerad: 2006-05-17 23:07:50
Inlagd: 2006-05-17 23:07:50
Uppdaterad: 2013-07-08 14:55:06Lämna gärna en kommentar!

Vad tyckte du om det du läste? Det är jättekul om du vill lämna ett litet avtryck här.(visas ej)

För att vi skall slippa få in skräpkommentarer och spam av olika slag
från 'robotar' på Internet måste du skriva in en kontrollkod nedan
« skriv talet fjorton med siffror i fältet här

Vi finns på Instagram och Facebook

Följ oss på Instagram Följ oss på Facebook