Barnsidan - Tidigt födda drabbas oftare av ögonproblem
Meny

Nyheter > Tidigt födda drabbas oftare av ögonproblem

Tidigt födda drabbas oftare av ögonproblem

Brytningsfel som närsynthet, översynthet och astigmatism är fyra gånger vanligare bland för tidigt födda barn än bland barn födda i normal tid. Allra mest drabbas de som fått frysbehandling för näthinnesjukdomen ROP. Det visar Eva Larsson som gjort en uppföljning av ögonfunktionen hos 200 för tidigt födda barn under sitt avhandlingsarbete.

För tidigt födda barn har en ökad risk för ögonkomplikationer. I nyföddhetsperioden kan de drabbas av näthinnesjukdom, s k prematuritetsretinopati (ROP). I allvarliga fall kan sjukdomen leda till synskada, men behandling finns i form av laser eller frysbehandling av näthinnan. Av den anledningen är ögonscreening av för tidigt födda barn införd sedan drygt 10 år tillbaka. För tidigt födda barn har också en högre risk för andra ögonproblem såsom synnedsättning, skelning och brytningsfel.

Eva Larsson visar i sin avhandling att förekomsten av ROP är 36 procent hos barn med en födelsevikt mindre än 1500 gram. Det är oförändrat jämfört med en liknande studie för 10 år sedan, förutom att förekomsten hade minskat hos mer ”mogna” barn och ökat hos de mest omogna barnen. Bland barn födda i graviditetsvecka 32 eller tidigare var förekomsten av ROP 25 procent. Den största riskfaktorn för ROP befanns vara omogenheten hos barnet. Denna studie har lett fram till att de nationella screeningkriterierna kunde modifieras.

Avhandlingen innehåller också en uppföljning av ögonfunktionen hos drygt 200 för tidigt födda barn vid tio års ålder. Barnen jämfördes med ett lika stort antal barn födda i normal tid. Bland de för tidigt födda barnen var brytningsfel i form av översynthet, närsynthet och astigmatism fyra gånger vanligare än bland barn födda i normal tid. Barnen som genomgått frysbehandling när de var spädbarn hade högst frekvens av brytningsfel. Synskärpan var sämre hos de för tidigt födda barnen än hos barnen födda i normal tid. Riskfaktorer för sämre synskärpa var genomgången frysbehandling eller neurologiska komplikationer. 1,8 procent av de för tidigt födda barnen var synskadade, hälften på grund av ROP och hälften på grund av neurologiska komplikationer. Synfältet undersöktes och var något inskränkt perifert hos barn som genomgått frysbehandling, men inte hos övriga för tidigt födda barn.

Studiens resultat visar att för tidigt födda barn har mer ögonproblem vid 10 års ålder än barn födda i normal tid, oavsett om de i nyföddhetsperioden hade ROP. Resultaten kommer att ha betydelse för uppföljningsprogram av ögonfunktion hos för tidigt födda barn.

Länk till spikbladet: http://publications.uu.se/theses/abstract.xsql?dbid=3994

Källa: Pressmeddelande från Uppsala universitet 2004-03-16


Artikeln har visats: 1785 gånger
Publicerad: 2004-03-30 10:16:09
Inlagd: 2004-03-30 10:16:09
Uppdaterad: 2013-07-08 14:55:06Lämna gärna en kommentar!

Vad tyckte du om det du läste? Det är jättekul om du vill lämna ett litet avtryck här.

         (visas ej)

För att vi skall slippa få in skräpkommentarer och spam av olika slag
från 'robotar' på Internet måste du skriva in en kontrollkod nedan
« skriv talet sextiotre med siffror i fältet här