Barnsidan - Svårt att förändra solvanor
Meny

Nyheter > Svårt att förändra solvanor

Svårt att förändra solvanor

Trots att kunskapen är god om sambandet mellan hudcancer och solexponering är det få personer som verkligen har ändrat sina solvanor. En aktuell avhandling från Karolinska Institutet visar att ett förändrat beteende mognar fram successivt och att flera olika informationsstrategier behövs.

En stor studie av 4000 vuxna och 6000 ungdomar visar att solkräm är det vanligaste sättet att minska en skadlig solexponering. Resultaten tyder dock på att solkräm i vissa fall används för att kunna förlänga tiden man är i solen, och det ger då inget ökat skydd mot hudcancer. En övervägande majoritet visste att största risken för att bli bränd av solen är mitt på dagen. Trots det var det få som överhuvudtaget övervägde att undvika solen under de värsta timmarna eller att sluta att sola sig. Hälften av de tillfrågade hade varit på solsemester under det senaste åter och 61 procent av dessa hade då blivit brända av solen.

Enligt den s.k. transteoretiska modellen kan förändringen av ett beteende delas upp i ett antal steg: från att inte ha en avsikt att förändra beteende (föreövervägandesteget) via funderingar om att förändra beteendet (övervägandesteget), förberedelse för förändring (förberedelsesteget), förändring av beteendet (handlingssteget) och slutligen till att beteendet blir en vana (vidmakthållandesteget).

Syftet med modellen är att man utifrån den skall kunna utforma olika interventioner beroende på i vilket steg man befinner sig. En individ som befinner sig på föreövervägandesteget behöver fakta om varför han ska förändra sitt beteende för att få honom till att börja överväga beteendeförändring. En annan individ som befinner sig i förberedelsesteget behöver kanske mer information om hur man bör gå till väga för att genomföra förändringen.

Källa: Pressmeddelande från KI 2004-04-21


Artikeln har visats: 1920 gånger
Publicerad: 2004-04-21 23:48:55
Inlagd: 2004-04-21 23:48:55
Uppdaterad: 2013-07-08 14:55:06

taggar
sol  


Lämna gärna en kommentar!

Vad tyckte du om det du läste? Det är jättekul om du vill lämna ett litet avtryck här.

         (visas ej)

För att vi skall slippa få in skräpkommentarer och spam av olika slag
från 'robotar' på Internet måste du skriva in en kontrollkod nedan
« skriv talet fyrtiosju med siffror i fältet här