Barnsidan - Stress drabbar tidigt födda
Meny

Nyheter > Stress drabbar tidigt födda

Stress drabbar tidigt födda

För tidigt födda spädbarn upplever mer stress och smärta än friska nyfödda. Men varje barn reagerar på sitt eget sätt och därför bör vården på neonatalavdelningarna i högre grad fokuseras på individen, visar en unik studie vid Linköpings universitet.
Det är första gången forskare har lyckats att vid upprepade tillfällen mäta halten av stresshormonet kortisol vid låga nivåer och i små mängder saliv från för tidigt födda barn. Tack vare det har man fått ett objektivt mått på deras stressreaktioner under tiden i neonatal intensivvård. Resultaten visar på stora individuella skillnader hos dessa barn, som för inte så länge sedan betraktades som en homogen grupp utan förmåga att uppleva vare sig stress eller smärta.

- I stället för att ha fixa tider för exempelvis blöjbyten måste vi vara flexibla och låta våra rutiner utgå från varje enskilt barns behov, säger Evalotte Mörelius, barnsjuksköterska som inom kort lägger fram resultaten i sin doktorsavhandling.

Under de senaste 20 åren har dödligheten och sjukligheten bland prematura barn sjunkit kraftigt. Förutom de rent medicinska framstegen har man börjat inse vikten av kroppskontakt mellan barnet och mamman eller pappan, så kallad känguruvård. Avhandlingen visar att även föräldrarna mår bra av sådan kontakt. För varje gång mamma och barn träffades hud mot hud minskade mammornas stress och deras kontroll över situationen ökade.

Två delstudier genomfördes i öppenvården. Hos spädbarn i psykosocialt utsatta familjer minskade stressen när familjerna fick professionellt stöd. Vid vaccination av tre månader gamla barn visade det sig att barnens stressnivå mätt i kortisolhalt steg. Stressen dämpades när barnen fick en sockerlösning i munnen samtidigt som de sög på en napp.

Handledaren Nina Nelson, överläkare och docent i pediatrik, betonar vikten av en kritisk inställning till rådande rutiner i den kliniska vardagen.

- Jag tror och hoppas att den nya kunskapen kommer att förfina vårt sätt att behandla och bemöta spädbarn och deras föräldrar inom den neonatala intensivvården, i barnpsykiatriskt relationsstöd och kanske även på barnavårdscentralerna, säger Nina Nelson.

Källa: expertsvar.se 2006-05-03


Artikeln har visats: 957 gånger
Publicerad: 2006-05-05 08:59:06
Inlagd: 2006-05-05 08:59:06
Uppdaterad: 2013-07-08 14:55:06Lämna gärna en kommentar!

Vad tyckte du om det du läste? Det är jättekul om du vill lämna ett litet avtryck här.(visas ej)

För att vi skall slippa få in skräpkommentarer och spam av olika slag
från 'robotar' på Internet måste du skriva in en kontrollkod nedan
« skriv talet femtioåtta med siffror i fältet här