Barnsidan - Samband mellan glutenmängd och risk för celiaki bekräftas i stor studie
Meny

Nyheter > Samband mellan glutenmängd och risk för celiaki bekräftas i stor studie

Samband mellan glutenmängd och risk för celiaki bekräftas i stor studie

En stor studie bekräftar att mängden gluten sannolikt inverkar på risken att utveckla celiaki. I den nya långtidsstudien från Lunds universitet ingår barn från flera länder.

Studien är av observationstyp och påvisar därför inte orsakssamband, men den är den hittills mest omfattande i sitt slag. Resultaten presenteras i den ansedda i tidskriften JAMA.

Sammanlagt har drygt 6 600 barn med förhöjd risk att utveckla celiaki följts från födseln fram till femårsdagen. Barnen kommer från Sverige, Finland, Tyskland samt USA och deltar i forskningsprojektet TEDDY.

– Det finns i studien en tydlig koppling mellan mängden gluten som barnen får i sig och risken att utveckla celiaki eller förstadium till celiaki. Detta bekräftar våra tidigare fynd gjorda på svenska barn, berättar Daniel Agardh, docent vid Lunds universitet och överläkare vid Skånes universitetssjukhus i Malmö samt ansvarig för studien.

De tidigare fynden ingick i en mindre pilotstudie från samma forskargrupp som presenterades 2016. I den deltog endast svenska barn med förhöjd risk för celiaki (se faktaruta ”Riskgrupp”) och uppföljningstiden var kortare.

Störst risk bland 2-3-åringarna

De nu aktuella resultaten visar även att risken att utveckla förstadium eller sjukdom var som högst vid 2-3 års ålder hos barn med förhöjd risk att utveckla celiaki. Riskökningen kunde noteras redan vid små mängder gluten, 2 gram i dagligt intag, som motsvarar 1 skiva vitt bröd.

– Ett dagligt glutenintag över 2 gram vid 2 års ålder var associerat med en 75 procent ökad risk att utveckla celiaki. Detta jämfört med barn som åt mindre än 2 gram gluten. Men att fastställa en gräns är en utmaning eftersom glutenintaget varierar och ökar under de första levnadsåren, berättar Carin Andrén Aronsson, huvudförfattare till artikeln och dietist vid Lunds universitet.

Olika livsmedel ska undersökas

Den nya studien visar också att kopplingen mellan storleken på glutenintag och risken för celiaki finns i flera länder. Sambandet återfanns i samtliga deltagarländer utom Tyskland där underlaget var för litet för att dra några säkra slutsatser.

Den nu aktuella forskningen är baserad på det totala intaget av gluten. Nästa steg är att undersöka vilka livsmedelsgrupper, där gluten ingår, som har större betydelse än andra för utvecklingen av celiaki.

När det gäller kostråd anser Daniel Agardh att det är Livsmedelsverket och motsvarande organisationer i andra länder som ska dra slutsatser kring om och hur rekommendationerna kring gluten ska ändras med anledning av de nya resultaten. Han framhåller också att majoriteten av gruppen med förhöjd risk för celiaki inte utvecklar sjukdomen.

– Det kräver därför stor eftertanke innan råd kring särskild diet eller specialkost införs, säger Daniel Agardh.

Har studerat amning och tidpunkt för glutenintroduktion

Forskargruppen har tidigare genomfört flera omfattande studier kring orsakerna bakom celiaki. De har bland annat visat att betydelsen av tidpunkten när man börjar äta gluten (glutenintroduktion) troligen spelar liten eller ingen roll. De har inte heller kunna påvisa någon tydlig skyddande effekt av amning.

I kommande forskning ska, som ovan nämnts, betydelsen av olika glutenkällor undersökas samt hur de påverkar barn i olika åldrar i deltagarländerna. I andra forskningsprojekt undersöker Daniel Agardh och hans kolleger betydelsen av infektionssjukdomar samt om helt glutenfri kost kan minska celiakirisken bland de barn som bedöms ha allra högst risk att utveckla sjukdomen.

Läs mer i Expertsvar.se

Källa: Lunds Universitet / Expertsvar.se


Artikeln har visats: 1124 gånger
Publicerad: 2019-08-19 09:55:02
Inlagd: 2019-08-16 12:43:21
Uppdaterad: 2019-08-19 11:27:26Lämna gärna en kommentar!

Vad tyckte du om det du läste? Det är jättekul om du vill lämna ett litet avtryck här.(visas ej)

För att vi skall slippa få in skräpkommentarer och spam av olika slag
från 'robotar' på Internet måste du skriva in en kontrollkod nedan
« skriv talet sextio med siffror i fältet här

Fler nyheter

Karolinska Institutet 2022-06-27 16:06
Forskare: Minska matallergi med tidiga smakportioner
 2022-06-01 09:59
Bilbarnstol från Cybex i topp i stort test
Karolinska Institutet 2022-03-28 09:48
Vaccination mot covid-19 under graviditeten ger ingen ökad risk
Stockholms Universitet 2022-03-15 17:55
Ensambarns hälsa sämre i vuxen ålder
Karolinska Institutet / Forskning.se 2022-01-14 00:24
Ingen förhöjd risk för psykisk ohälsa för IVF-barn
Rabén & Sjögren 2021-12-14 17:02
Lagom till jul kommer 20:e boken i Emil Wern-serien
 2021-11-30 12:33
Mammor hjälper forskare hitta faktorer som påverkar amningen av nyfödda
Alla nyheter

Vi finns på Instagram och Facebook

Följ oss på Instagram Följ oss på Facebook