Barnsidan - Öka säkerheten för barn i trafiken
Meny

Nyheter > Öka säkerheten för barn i trafiken

Öka säkerheten för barn i trafiken

Fotgängare och cyklister löper störst risk att skadas i trafiken. Barn och äldre är de som oftast drabbas. Charlotta Johansson, doktorand vid Luleå tekniska universitet, har i sin forskning hittat sätt att förbättra trafiksäkerheten för dessa grupper.

Gående och cyklister löper störst risk att dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Barn och äldre är de som drabbas oftast.

Charlotta Johansson, doktorand vid Luleå tekniska universitet har undersökt trafiksäkerhetseffekten av fysiska åtgärder för gående och cyklister, speciellt barn, när de korsar huvudgator i tätbebyggda områden.

Hon har också studerat vilken effekt ändringen av regeln om väjningsplikt vid övergångsställen har haft.

Ytterligare ett syfte med hennes avhandling har varit att föreslå riktlinjer för utformningen av trafikmiljön på platser där fotgängare och cyklister möter fordonstrafik.

Charlotta Johansson har, via en videobaserad metod, studerat trafikanters beteenden vid totalt 19 korsningar i Sverige och i Finland. Hon har också mätt fordonshastigheter och analyserat både svensk och finsk olycksdata.

I sin avhandling ”Safety and mobility of children crossing streets as pedestrians and bicyclists” kom Charlotta Johansson bland annat fram till att fysiska hastighetssänkande åtgärder är nödvändiga vid fotgängar- och cykelpassager för att de ska vara säkra.

I sin undersökning har hon kunnat se att fotgängare, oavsett ålder, oftare blir lämnade företräde vid övergångsställen anslutna till farthinder.

Johansson har också identifierat faktorer som har varit bidragande till olyckor med dödlig utgång. Hon har även föreslagit ett antal principer för att öka säkerheten för barn och äldre i trafiken.

Den viktigaste principen är att fordonshanstigheten inte överstiger 30 kilometer i timmen på de platser där fotgängare och cyklister regelbundet korsar trafikerade gator. Andra åtgärder är att öka orienterbarheten, sikten och synbarheten för barn och äldre.

Källa: expertsvar.nu 2004-08-19


Artikeln har visats: 1531 gånger
Publicerad: 2004-08-19 23:04:07
Inlagd: 0000-00-00 00:00:00
Uppdaterad: 2013-07-08 14:55:06Lämna gärna en kommentar!

Vad tyckte du om det du läste? Det är jättekul om du vill lämna ett litet avtryck här.

         (visas ej)

För att vi skall slippa få in skräpkommentarer och spam av olika slag
från 'robotar' på Internet måste du skriva in en kontrollkod nedan
« skriv talet femtioett med siffror i fältet här

Vi finns på Instagram och Facebook

Följ oss på Instagram Följ oss på Facebook