Barnsidan - Ny rapport från SBU: Sfinkterskador vid förlossning
Meny

Nyheter > Ny rapport från SBU: Sfinkterskador vid förlossning

Ny rapport från SBU: Sfinkterskador vid förlossning

De flesta förlossningar förlöper utan komplikationer för mor och barn. Det uppstår dock ofta lindriga bristningar i underlivet. SBU:s rapport "Analsfinkterskador vid förlossning" fokuserar på de allvarligaste bristningarna i underlivet, analsfinkterskador. Dessa skador diagnostiseras vanligen med en klinisk undersökning. Hur den kliniska undersökningen utförs, varierar mellan kliniker men också mellan undersökare.

Analsfinkterskador diagnostiseras hos ungefär 3,5 procent av vaginalförlösta kvinnor i Sverige och kan leda till lidande i form av oförmåga att hålla gas och avföring.

Riskfaktorer är stort barn, avvikande bjudning, instrumentell förlossning (sugklocka, tång), att vara förstföderska och att vara könsstympad.

Sammanfattning / slutsatser

  • Om ultraljud används som undersökningsmetod direkt efter förlossning skulle fler skador på ändtarmens slutmuskler (analsfinktrar) upptäckas och åtgärdas. Färre kvinnor skulle då drabbas av analinkontinens och nedsatt livskvalitet.
  • När vårdpersonal deltagit i utbildningsprogram som syftar till att barnet inte föds fram för snabbt, att mellangården skyddas genom olika handgrepp och att klipp i mellangården utförs när det är nödvändigt, leder det till att antalet upptäckta analsfinkterskador minskar. De studier som hittills har gjorts kan dock inte visa vilket av dessa delmoment som har betydelse.
  • Hos förstföderskor som förlöses med sugklocka, kan klipp förebygga en del analsfinkterskador, samtidigt som ingreppet i sig orsakar en bäckenbottenskada. Även varma, våta kompresser mot mellangården under utdrivningsskedet har en viss skyddande effekt mot analsfinkterskador.
  • Det behövs mer kunskap om vilka undersökningsmetoder som kan användas rutinmässigt efter förlossning för att analsfinkterskador inte ska missas. Rektalpalpation efter förlossning är inte utvärderad som diagnostisk metod. Undersökningsmetoderna bör vara enkla men samtidigt tillförlitliga och känsliga. Framtida studier, som undersöker om antalet analsfinkterskador kan minska bör använda träffsäkra metoder. Osäkra mätmetoder och oklara diagnoskriterier gör befintliga forskningsresultat svårvärderade.

Bild på rapportens två sakkunniga: Eva Uustal (överläkare gynekologi) och Cecilia Ekéus (barnmorska) som får frågan vilken den viktigaste slutsaten från rapporten är:

Eva Uustal: Hur man undersöker kvinnor efter förlossning för att hitta skador är inte så strukturerat. Allvarliga skador missas.

Cecilia Ekéus: Andelen rapporterade sfinkterskador – det vill säga skador på knipmuskeln i ändtarmen – har minskat sedan år 2004. Idag får omkring 3,5 procent av alla kvinnor som föder vaginalt en sådan skada, 6 procent av förstföderskorna och 1,5 procent av omföderskorna. Vår rapport pekar på att ultraljud direkt efter förlossningen skulle kunna leda till att fler skador på ändtarmens slutmuskler upptäcks och åtgärdas.

Läs mer och ladda ner rapporten på SBU.se

Läs också rapporten "Behandling av förlossningsskador som uppkommit vid vaginal förlossning - en kartläggning av systematiska översikter"

Pressmeddelande från SBU

Källa: SBU - Statens beredning för medicinsk och social utvärdering


Artikeln har visats: 2193 gånger
Publicerad: 2016-05-09 10:47:36
Inlagd: 2016-05-09 10:30:38
Uppdaterad: 2016-05-09 10:54:19Lämna gärna en kommentar!

Vad tyckte du om det du läste? Det är jättekul om du vill lämna ett litet avtryck här.(visas ej)

För att vi skall slippa få in skräpkommentarer och spam av olika slag
från 'robotar' på Internet måste du skriva in en kontrollkod nedan
« skriv talet tolv med siffror i fältet här