Barnsidan - Interaktiva dagstidningar kan locka fler unga läsare
Meny

Nyheter > Interaktiva dagstidningar kan locka fler unga läsare

Interaktiva dagstidningar kan locka fler unga läsare

För dagens unga generation kommer dagstidningen också att vara ett digitalt medium, men denna möjlighet har inte de svenska dagstidningarna utnyttjat. Det konstaterar Ebba Sundin i doktorsavhandlingen "Seriegubbar och terrorkrig. Barn och dagstidningar i ett förändrat medielandskap". Hon försvarar sin avhandling den 14 maj vid Göteborgs universitet. De flesta svenska dagstidningar har någon form av barn- eller ungdomsmaterial, men barn är också intresserade av de lokala nyheterna. Dessutom finns det skillnader mellan pojkar och flickor, pojkarna vill läsa sportnyheterna medan flickorna väljer familjenyheter.

Avhandlingen som har skrivits inom ämnesområdet journalistik och masskommunikation är ett arbete som innehåller flera olika studier. Bland annat har barn i åldrarna 10 till 12 år fått svara på frågor om sitt intresse av att läsa dagstidningar. Svaren pekar på att barn söker sig till samma typ av innehåll, oavsett om de bor i Helsingborg eller Jönköping. De vill läsa om olyckor och brott, de vill se bilder på nyfödda och födelsedagsbarn, helst barn som de känner.

Arbetet innehåller också en genomgång av hur barn framställs i de båda lokala morgontidningarna Helsingborgs Dagblad och Jönköpings-Posten. Tidningarna har valt olika profiler men det har ingen betydelse för barns läsning av respektive tidning. En slutsats är därför att det är inte givet att barnsidor är nyckeln till barns läsning, men dagstidningar bör vara medvetna om vikten av att uppmärksamma barn i innehållet. Även hur dagstidningen används i skolan behandlas i avhandlingen. En slutsats här är att barn som har använt dagstidningen på lektionerna är mer positiva till att dagstidningen är en del av skolarbetet. Men dagstidningar i skolan påverkar inte läsningen av tidningen i lika hög grad som om tidningen finns i hemmet.

I avhandlingen lyfter Ebba Sundin fram en hel del tänkbara åtgärder för att dagstidningarna skall kunna möta den unga generationen som har andra förutsättningar att ta till sig information än tidigare generationer. En del av studierna genomfördes hösten 2001. Många av barnens svar har utgått från terrordåden den 11 september och det efterföljande kriget i Afghanistan. Detta fick också ge namn åt avhandlingen. Barn uppger att de har behov av att prata om stora nyheter, inte minst i skolan, för att bättre förstå vad som har hänt. Med tanke på dagens teknik skulle dagstidningarna kunna utveckla sina dagstidningar på Internet och skapa interaktiva sidor för barn, där de också skulle kunna diskutera händelser med varandra.

Ebba Sundin är verksam som lärare vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping.

Avhandlingens titel: Seriegubbar och terrorkrig. Barn och dagstidningar i ett förändrat medielandskap

Källa: forskning.se 2004-04-26


Artikeln har visats: 1320 gånger
Publicerad: 2004-04-26 19:07:33
Inlagd: 2004-04-26 19:07:33
Uppdaterad: 2013-07-08 14:55:06Lämna gärna en kommentar!

Vad tyckte du om det du läste? Det är jättekul om du vill lämna ett litet avtryck här.

         (visas ej)

För att vi skall slippa få in skräpkommentarer och spam av olika slag
från 'robotar' på Internet måste du skriva in en kontrollkod nedan
« skriv talet nittioett med siffror i fältet här