Barnsidan - E-cigaretter inte ofarliga
Meny

Nyheter > E-cigaretter inte ofarliga

E-cigaretter inte ofarliga

– Resultaten är signifikanta, säger forskaren Lukasz Antoniewicz, läkare på medicinkliniken, Danderyds sjukhus.

Direkt kärlpåverkan
I studien som genomförts på Danderyds Sjukhus testades effekter av 10 puffar från en e-cigarett på unga friska försökspersoner.

– Vi observerade att e-cigarett inhalation har en omedelbar effekt på endoteliala progenitorceller (EPC) där antalet sådana stiger. EPC är en typ av celler som reparerar kärlskador. Vi tolkar resultaten som en akut effekt på kärlen där vi absolut inte kan utesluta en kärlskada, säger Lukasz Antoniewicz.

Även e-cigaretter påverkar lungorna
Det finns flera olika typer av e-cigaretter men samtliga består av ett batteri och en förångningskammare. Vätskan (”e-liquid”) som upphettas innehåller glycerol och propylenglykol. Det finns runt 8 000 olika smaker, med eller utan nikotin, där dosen varierar mellan 6mg/ml - 42mg/ml. I en vanlig cigarett finns mellan 10-15 mg nikotin.

– Tidigare studier har visat att inhalation av en e-cigarett ger ökad luftvägsobstruktion, partikelkoncentration i lungorna och verkar även öka blodtryck och puls samt kärlstyvhet, berättar Lukas Antoniewicz. I studier där man utsätter olika celler för e-cigarett-ånga har man observerat ökad celldöd. Och möss som utsätts för ånga har ökad inflammation och får trånga luftvägar.

Säljs av tobaksbolag
I dag säljs e-cigaretter både av specialiserade företag och av tobaksbolag, i dotterbolag med andra namn. E-cigaretten var ursprungligen tänkt som ett rökavvänjningsmedel men reklamen för ”vaping” riktas i hög grad mot en ung publik, som en väg in i ett nikotinberoende. I många länder är tobak belagt med reklamförbud, men detta förbud gäller inte e-cigaretter.

E-cigaretter inte lika farliga som tobak
Tidigare forskningsresultat har framställts i media som om e-cigaretter är lika farliga som tobak, men så är inte fallet.

– Det är viktigt med publicitet med tanke på att det finns lite forskning och en snabb växande marknad. Dock bör man komma ihåg att vanliga cigaretter är farligare än e-cigaretter. Men något händer i kärlen hos de som använder e-cigaretter, och det måste undersökas i noggrannare i framtida studier, avslutar Lukasz Antoniewicz.

Korta fakta

  • Glycerol är godkänt inom livsmedelsindustrin, en förtjockningstillsats och smakbärare. Däremot är det oklart vilka effekter långtidsinhalation har.
  • Propylenglykol används till exempel i rökmaskiner på uteställen. Även här är det oklart vilka effekter en långtidsanvändning har på lungan.
  • Vaping kommer från engelskans ord för ”inhalera ånga”
  • 2015 fanns 175 studier på e-cigaretter varav 32 på människor och 11 på djur. De flesta studier koncentrerade sig på analys av vätskan och ångan. En tredjedel av de genomförda studierna hade kopplingar till cigarett/e-cigarett industrin och påpekade ofta inga eller mycket små skadliga hälsoeffekter.
  • Det finns inga långtidsstudier på effekten av e-cigarettbruk.
  • Det är svårt att veta hur stor andel människor som ”vapar” men man uppskattar runt 13 miljoner användare av e-cigaretter globalt och andelen unga brukare ökar. 2011 fanns 1,5 % användare bland gymnasieelever i USA. 2015 hade andelen ökat till 16 %.
  • I e-cigaretten finns potentiella cancerframkallande ämnen, som t ex nitrosaminer och polycykliska aromatiska väteförbindelser. Det finns även ämnen som kan ge inflammation, oxidativ stress och allergier. Det är dock fortfarande betydligt högre halt av dessa ämnen i en cigarett.
  • I Sverige är e-cigaretter oreglerade.

Källa: Danderyds sjukhus 2016-12-08


Artikeln har visats: 2536 gånger
Publicerad: 2016-12-08 12:51:35
Inlagd: 2016-12-08 12:37:04
Uppdaterad: 2016-12-08 12:52:15Lämna gärna en kommentar!

Vad tyckte du om det du läste? Det är jättekul om du vill lämna ett litet avtryck här.(visas ej)

För att vi skall slippa få in skräpkommentarer och spam av olika slag
från 'robotar' på Internet måste du skriva in en kontrollkod nedan
« skriv talet åttiotvå med siffror i fältet här