Barnsidan - Barn som exponerats för bly riskerar sämre skolresultat och kriminalitet
Meny

Nyheter > Barn som exponerats för bly riskerar sämre skolresultat och kriminalitet

Barn som exponerats för bly riskerar sämre skolresultat och kriminalitet

Barn som exponerats för bly klarar sig sämre i skolan och har en ökad risk för kriminalitet. Det visar ny forskning från IFAU, gjord av forskare vid IFAU och Stockholms universitet.

Rapportförfattarna jämför barn som hade mycket bly i sin närmiljö under de tre första åren av sina liv med barn som levde i områden med lägre blyföroreningar. De finner att de barn som levde i en blyförorenad miljö hade sämre skolresultat och lägre sannolikhet att avsluta gymnasiet. Gruppen hade även en något högre risk att begå brott.

När hänsyn tas till att familjer som bor i olika områden ser olika ut, till exempel har olika hög utbildning eller inkomst, har barn i blyförorenade områden betydligt sämre utfall. Effekterna är störst bland pojkar.

– Vi tycker att det är relativt stora effekter, säger Peter Nilsson, som är en av flera forskare som skrivit rapporten. En minskning av blyhalten i blodet från 10 till 5 mikrogram per deciliter leder till exempel till en ökning av sannolikheten att klara gymnasiet med 10 procent. Denna minskning motsvarar skillnaden mellan det tolererbara gränsvärde som gällde fram till 2012 och det som gäller i dag, och den ungefärliga skillnaden i blodblyhalter mellan barn som föddes i början respektive slutet av 1970-talet.

Effekterna är olika stora beroende på hur mycket bly barnen utsatts för.

Miljöpolitik minskade utsläppen
När den högsta tillåtna blyhalten i bensin sänktes med nästan 80 procent 1973 och 1981 minskade blyföroreningarna. Det uppstod ”naturliga experiment” då koncentrationen av bly i olika områden i Sverige påverkades i olika grad av regleringarna. Blynivåerna föll mest i områden med höga blynivåer vilket gör det möjligt för forskarna att jämföra utfallen för barn som råkade bo i områden med hög blyexponering med barn som bodde i områden med låg blyexponering. Det minskar risken att resultaten störs av andra faktorer. Rapportförfattarna följer 800 000 barn i mer än 20 år.

Läs mer i IFAU-rapport 2017:4

Källa: IFAU / Forskning.se


Artikeln har visats: 2555 gånger
Publicerad: 2017-05-24 09:45:28
Inlagd: 2017-05-24 09:38:23
Uppdaterad: 2017-05-24 09:46:32Lämna gärna en kommentar!

Vad tyckte du om det du läste? Det är jättekul om du vill lämna ett litet avtryck här.(visas ej)

För att vi skall slippa få in skräpkommentarer och spam av olika slag
från 'robotar' på Internet måste du skriva in en kontrollkod nedan
« skriv talet elva med siffror i fältet här

Fler nyheter

Upsala Nya Tidning 2021-09-14 09:30
Professorn: Illavarslande att RS-virus redan sprids
Sveriges Radio 2021-09-14 09:30
Aborterna fortsätter minska bland unga
Pressmeddelande från Friskolornas Riksförbund 2021-09-13 10:46
Skolpeng till friskolor kan sänkas med 8.5%
Pressmeddelande från Region Skåne 2021-09-13 09:59
Region Skånes amningsstrategi uppmärksammas av WHO
Pressmeddelande från Södersjukhuset (SÖS) 2021-09-13 09:34
Snart öppnas ny neonatalavdelning på SÖS
DN.se 2021-09-13 09:30
Yngre vill göra mer innan de bildar familj - och oroar sig mer över sin fertilitet
Nerikes Allehanda 2021-09-13 09:30
Barnläkarens uppmaning till tonårsföräldrar: "Prata med era barn om alkohol"
Alla nyheter

Vi finns på Instagram och Facebook

Följ oss på Instagram Följ oss på Facebook