ASD

Atrium Septum Defekt
ASD
ASD är förkortning på Atrium Septum Defekt vilket alltså betyder att det finns ett hål i skiljeväggen mellan förmaken. Detta fel innebär att förmak, kammare och lungpulsåder förstoras.
/
/
/ Barn med detta typ av fel har sällan några synliga symptom, men på lång sikt finns det risk för att höger kammare sviktar. Symptomen andfåddhet och trötthet kommer vanligtvis först i tonåren eller i vuxen ålder. För att förebygga sviktande hjärta senare i livet bör en operation göras redan i barndomen.
Skrivet av: Mia Althoff
Född 1972, bor i villa med man och tre barn; Filippa -00, Felix -02 och Fredrika -07. Jag jobbar med webbutveckling på Mainloop och driver barnsidan.se på fritiden.

annons:         (visas ej)

För att vi skall slippa få in skräpkommentarer och spam av olika slag
från 'robotar' på Internet måste du skriva in en kontrollkod nedan
« skriv talet fyrtiofyra med siffror i fältet här