Digitala resurser i skolan omformar lärandet

Hur upplever barn övergång från förskola till skola

"Stoppa inte ballongen i munnen"

LasseMaja går igen


2014-10-06 15:35
Mia Althoff - på barnsidan Min yngsta är nu 7 år och har börjat första klass. Med två äldre syskon är bokhyllan red..
Läs bloggen

Skolresan


2014-09-17 15:08
Mia Althoff - på barnsidan I söndags gick Sverige till val. På min väg till valurnan besökte jag två av mina gamla ..
Läs bloggen