Barnsidan - Smärtlindring vid förlossning och tiden efteråt
Meny

Länkar > Smärtlindring vid förlossning och tiden efteråt

Smärtlindring vid förlossning och tiden efteråtTvå grupper

Det finns två huvudgrupper av smärtlindringsmetoder: icke-medicinsk och medicinsk smärtlindring.
Icke-medicinska metoder

Icke-medicinska metoder ger färre biverkningar. Både mamman och barnet mår bättre efteråt om allt varit normalt. De ger däremot inte alltid samma effekt som medicinska metoder. Här är några icke-medicinska metoder:

fysisk aktivitet
massage
psykoprofylax (andningsteknik)
hypnos
yoga
dusch och bad
akupunktur
sterila kvaddlar (injektioner med sterilt vatten på de ställen där smärtan sitter)
TENS (när man stimulerar hudnära nerver med svag elektrisk ström).

Medicinska metoder

Medicinsk smärtlindring ger oftast bättre effekt än icke-medicinsk. Nackdelen är att den kan påverka både mamman och barnet. Det är viktigt att vara medveten om att det finns risker och biverkningar. Här är några metoder:

smärtstillande tabletter
morfin, ges sällan
lustgas
ryggbedövning (epiduralbedövning, EDA)
spinalbedövning
kombinerad spinal- och epiduralbedövning (CSE)
livmoderbedövning (paracervikalblockad, PCB)
bäckenbottenbedövning (pudendusblockad, PDB)
Infiltration, bedövning som ges lokalt när barnmorskan ska sy eventuella bristningar.

Mycket kan du göra själv eller med lite hjälp

Det finns mycket du kan göra själv för att lindra smärtan, inte minst med lite stöd och hjälp från din barnmorska, partner, medföljare eller doula. Fysisk aktivitet, att gå omkring till exempel, kan underlätta förlossningen. När du rör på dig frisätts endorfiner, kroppens egna smärtstillare, och syretillförseln till kroppen ökar. Dessutom blir värkarna effektivare. Värmen från en värmedyna, en dusch eller ett bad kan också dämpa smärtan. Det kan hjälpa att stryka med handen över nedre delen av buken eller massera med cirkelrörelser och gnida ryggens nedre del, vid bäckenet.

Det finns kurser i yoga och andningstekniker som du kan gå under graviditeten. Det är metoder som kan hjälpa dig att hantera smärtan under förlossningen. Fråga gärna din barnmorska.

Läs mer