Barnsidan - Är ditt barn vänsterhänt?
Meny

Inblick > Är ditt barn vänsterhänt?

Är ditt barn vänsterhänt?

Publicerad: 2004-09-30
Här finns en del material samlat från sajten alltforvansterhanta.se

Ska man försöka ändra ett barns vänsterhänthet?

Svaret på den frågan är ett kort och bestämt Nej! Vilken hand som blir den dominanta styrs av hjärnan, inte handen, och den mest mångsidiga handen är den som hjälper hjärna och hand att bäst samarbeta när man skriver.

Om vänsterhänta personer tvingas att utföra uppgifter med högerhanden så innebär det att de använder sin svagare, mindre koordinerade hand, vilket gör dem onödigt klumpiga, ineffektiva och snabbare trötta. Det krävs betydligt mer övning och koncentration än om de använder sin naturligt dominanta hand och uppgiften blir därmed mindre rolig och givande. Dessutom kommer svårigheten i att lära sig uppgiften att få dem att känna sig mindre skickliga än de egentligen är.

Även om man “lär” vänsterhänta personer att utföra en uppgift med högerhanden så kommer de ändå alltid att vara naturligt vänsterhänta vad gäller alla andra handlingar – vänsterhänthet är en del av en människas sammansättning, inte en tendens eller vana som kan undertryckas eller motverkas.

Med omtanke och uppmuntran kan vänsterhänta lära sig att övervinna många av de hinder som de stöter på i en högerhänt värld. De kan utveckla självförtroende för att utforska sport, musik och andra artistiska aktiviteter som så många vänsterhänta utmärker sig inom, och därmed bli mer flexibla, självsäkra och skickliga.

Lyckligtvis tillrättavisar väldigt få lärare i dag sina elever för att de använder “fel” hand, som man gjorde förr, men man kan fortfarande stöta på vuxna som har tvingats att skriva med högerhanden eftersom det var brukligt så sent som för några årtionden sedan. Nuförtiden inser dock de allra flesta människor hur meningslöst grymt och hämmande detta meningslösa tvång kunde vara för ett ungt barn i utveckling; tvånget byggde förstås enbart på vidskeplighet och fördomar.

Hur kan jag som högerhänt förälder hjälpa mitt barn att lära sig vardagliga handlingar som att knyta skorna?

Det visar sig tidigt för en högerhänt förälder att det krävs lite extra omtanke när man ska lära ett vänsterhänt barn vardagliga handlingar. När man hjälper dem att klä på sig är det vanligast att de först stoppar i högerbenet i byxorna (medan de balanserar på vänsterbenet). Knappar på jackor och blusar för flickor är lättare för vänsterhänta att knäppa eftersom knapparna sitter tvärtemot hur de gör på pojkkläder.

Om man själv är högerhänt och ska lära vänsterhänta barn att knyta skorna, slipsar, sy eller sticka, gör man detta bäst genom att sätta sig mittemot barnet snarare än bredvid det, eftersom ens högerhänta utförande då automatiskt syns spegelvänt och blir lättare att imitera.
Detta kan tillämpas inom många inlärningssituationer och är en bra tumregel som kan användas av alla högerhänta lärare eller föräldrar.

Skall jag placera besticken omvänt för en vänsterhänt?

I de flesta fall inte. Det är en missuppfattning att alla vänsterhänta använder bestick omvänt, då de flesta konsekvent äter med vänsterhanden, alltså håller gaffeln i vänster hand, men även håller en sked i vänster hand.

Vissa vänsterhänta föredrar att låta kniv och gaffel byta sida om de har problem att hantera en kniv med höger hand. Däremot är det inte ovanligt att vänsterhänta lyfter glaset som tillhör bordsgrannen till vänster, eller att de äter brödet från bordsgrannens assiett!
De flesta personer med starkt dominerande högerhand föredrar egentligen att hålla gaffeln i högerhanden och äta som barn gör, tills sociala normer sätter in när man börjar använda kniv och gaffel. Detta märks tydligt när man äter med pinnar. Då är det inte ovanligt att ens armbåge stöter i den vänsterhänte bordsgrannens armbåge – de flesta vänsterhänta håller ju pinnarna i vänster hand medan de flesta högerhänta håller pinnarna i höger hand.

Kommer mitt barn att stöta på problem i skolan för att han/hon är vänsterhänt?

Det är viktigt att känna till att det finns olika grader av vänsterhänthet och att även om de flesta vänsterhänta aldrig upplever några problem, eller i värsta fall mindre problem, så finns det andra som behöver särskild hjälp.
Lyckligtvis kan de vanligaste fällorna för vänsterhänta undvikas om lärare och föräldrar vet vad de ska tänka på. Här följer en rad användbara råd till hur man gör klassrummet till en bra miljö för vänsterhänta:

-Om ditt barn visar en starkt dominerande vänsterhand när de klipper, se till att de har en sax särskilt utformad för vänsterhänta, eftersom en vanlig sax inte fungerar lika väl för dem. Tänk dessutom på att DET INTE FINNS NÅGRA UNIVERSALSAXAR, så slösa inte onödiga pengar på en sax som säljs under förespeglingen att den fungerar lika bra för vänsterhänta som för högerhänta!
-Placeringen i klassrummet är viktig för att se till att en vänsterhänt elev inte slår armbågen i den högerhänte grannens armbåge. Placera den högerhänte eleven till höger så att de båda eleverna inte begränsar varandras arbetsutrymme. En annan möjlighet är att placera vänsterhänta elever tillsammans, men inte om resultatet blir att de känner sig utpekade, och man måste försäkra sig om att de inte känner sig osäkra eller tror att de orsakar problem.
-Arrangera klassrummet så att både vänster- och högerhänta har klar uppsikt över läraren och tavlan, och se till så att inga av barnen behöver vrida på huvudet eller kroppen för att kunna se. Det är bättre för vänsterhänta att sitta på högersidan av rummet när de ska titta in mot mitten.
-Vet skolan precis hur de ska hjälpa sina vänsterhänta elever?
Många lärare känner väl till de vänsterhänta elevernas behov i ett klassrum, men man bör alltid självmant göra lärare uppmärksamma på att ens barn är vänsterhänt och prata med dem för att ta reda på hur hänsynstagande de är.

Mitt barn skriver baklänges – är detta ovanligt?

Detta är ett mycket vanligt drag hos vänsterhänta när de lär sig att skriva, och det måste bemötas med varsamhet för att barnen inte ska känna sig pressade eller tro att de inte är bra på att skriva. Det är viktigt att tidigt lära ut att skriva från rätt sida av papperet. Vänsterhänta har en tendens att börja skriva på högersidan av papperet för att sedan flytta kritan eller pennan åt vänster. Det är betydligt lättare och mer naturligt för dem.

När de formar bokstäver kan de med hjälp av sin goda visualiseringsförmåga göra detta baklänges och skriva spegelvänd skrift, vilket de dessutom obehindrat kan läsa. Förebrå aldrig ett barn för detta, det är fullkomligt naturligt. Däremot kan det hämma läsförmågan om barnet vill läsa bokstäverna i en bok baklänges, och det hindrar förstås ett korrekt utformande av bokstäver.
Prova att sätta färgade klisterlappar eller stjärnor längst upp till vänster på varje sida för att påminna barnet om var man ska börja skriva, och lär dem i tidig ålder hur man korrekt formar bokstäver för att garantera att de skriver i rätt riktning.

Vilken särskild utrustning behöver vänsterhänta barn?

Detta beror på hur gammalt barnet är. De tidiga åren är en tid av utforskande och ny erfarenhet för alla barn, och hur mycket nytta vänsterhänta barn kan dra av din omsorg är avhängigt hur väl de kan anpassa sig till den högerhänta miljö de kommer att möta genom livet. Denna anpassning är en av de stora fördelarna vänsterhänta har i förhållande till högerhänta, som aldrig behöver lösa de problem som vänsterhänta möter regelbundet.

Vad föräldrar och lärare kan göra är att uppmuntra och ge förslag och på så sätt skapa självförtroende att betrakta potentiella hinder som utmaningar, och tillsammans utforska eventuella lösningar. Om man däremot inte kan anpassa sig till vissa föremål, såsom saxar, eller barnet hamnar efter i undervisningen utan att hitta en lösning, eller att barnet utvecklar en försvårande stil för att till exempel skriva, då är det viktigt att man tillgodoser den särskilda hjälp som finns tillgänglig.

Saxar för vänsterhänta är ett måste i varje klassrum, inklusive dagis. Men de tjänar ingenting till om man tappar bort dem eller blandar dem med andra föremål eller lägger dem högt uppe på en hylla och den vänsterhänte inte kan nå dem! Se till att de tydligt märks och att barnen vet att de kan be om sina särskilda saxar.

Linjaler med måttgradering från höger till vänster hindrar att handen skymmer måtten när de drar linjen, vilket inträffar på grund av att vänsterhänta drar linjer från höger till vänster. Måtten på linjalen är mer användbara för äldre barn.

Pennvässare för vänsterhänta har omvänt vässarblad. Pennvässaren håller man i höger hand och pennan håller man i vänster hand samtidigt som man vrider motsols från kroppen.

Källa: www.alltforvansterhanta.se


Skrivet av: Mia Althoff
Född 1972, bor i villa med man och tre barn; Filippa -00, Felix -02 och Fredrika -07. Jag jobbar med webbutveckling på Mainloop och driver barnsidan.se på fritiden.


Lämna gärna en kommentar!

Vad tyckte du om det du läste? Det är jättekul om du vill lämna ett litet avtryck här.

         (visas ej)

För att vi skall slippa få in skräpkommentarer och spam av olika slag
från 'robotar' på Internet måste du skriva in en kontrollkod nedan
« skriv talet arton med siffror i fältet här

Tidigare kommentarer/betyg
Sandra (2014-03-30 22:01)
Betyg: 1
När jag läser det som står ovan uppfattar jag att man tycker att vänsterhänta är handikappade
Kristina Grankvist (2010-08-23 22:51)
Betyg: 5
Som Mormor orar man sig alltid, och vill att allt ska vara rätt för ens barn o barnbarn. Jag har 4 underbara barnbarn och ett av dem är vänsterhänt. Anton är nu 6 år och ska börja i skolan. Därför söker jag all information om vänsterhänta och denna sidan var ju helt underbar. Tack jag har fått svar på mina frågor och funderingar.
Millan (2010-05-25 21:20)
Betyg: 5
Mycket intressant! Min sexåring skriver nästan allt spegelvänt och från höger till vänster, och ingen lärare har kopplat ihop detta med vänsterhäntheten vilket jag länge misstänkt...
Jörgen Hellgren (2005-11-20 19:41)
Betyg: 5
Det var väldigt förlösande för mig att läsa om " hur meningslöst grymt och hämmande detta meningslösa tvång kunde vara för ett ungt barn i utveckling" eftersom jag själv tvingats att lära om till högerhand.
Ingen har tidigare egentligen uttryckt att det varit grymt och meningslöst så jag började faktiskt gråta och kände mig väldigt arg på min lärarinna från den tiden.
Så tack för det !
Rebecca L (2004-09-30 10:04)
Betyg: 5
Kul!

Som "dubbelhänt" är det intressan läsning. Jag äter som en vänsterhänt, stickar som en vänsterhänt, skriver med högerhand, skrev baklänges länge som barn, tar lyra med båda händer etc. Kanske är jag ett fenomen av att "försöka bli högerhänt" eller kan man helt sonika vara dubbelhänt?

Våra små barn verkar vara högerhänta båda två:)
Ann med Lovisa maj -01 och Erik aug -03 (2004-05-14 01:50)
Betyg: 5
Kul läsning!
Både eftersom jag är vänsterhänt och lärare. :o)
Min vänsterhänthet räknar jag som ärftlig, eftersom både min mamma och min bror är det, även om det nu inte är bevisat att det går att ärva. ;o)
Vet ännu inte hur det kommer att bli för våra barn, men eftersom jag är gift med en sådan där högerhänting, så kommer det säkert att ordna sig i vilket fall!
Har på senare år skaffat mig vänsterhänta saxar, och skulle gärna bunkra upp på lite saker i stil med vänsterhänt plånbok, kalender, soppslev och liknande, men det har inte blivit av än. Vet dock att det numera finns bra svenska hemsidor för detta!
Sophia Johansson (2003-06-14 22:16)
Betyg: 5
Kul!

Irriteras också av soppslevar med pipen åt fel håll! Saxar däremot är jag så van vid att de är "fel" så att en sax för vänsterhänta känns "fel" för mig nu! *S* Man Martina ska få en, för hon är definitivt vänsterhänt! Marcus vet jag inte ännu...
Erika Kamsvåg (2003-06-12 08:59)
Betyg: 4
Kul att detta tas upp! Nu ser jag inte min sons vänsterhänthet som ett problem, men visst fick artikeln mig att inse att jag som förälder kan underlätta för honom i kommande skoknytarsituationer osv.

Han har fått en "egen" sax både på dagis o hemma och jag lägger hans gaffel till vänster om tallriken för jag vet att han äter med vänster.

Just det där med att kliva i byxorna med höger el vänster ben först, var intressant att läsa. Jag låter honom välja själv och följer med på det han väljer, likadant med exvis skor, tröjärmar osv.

Bra artikel! Tack för den :)
Cayenne (2003-06-11 21:21)
Betyg: 5
Mycket bra artikel! Jag är själv dubbelhänt, och detta klassades som omöjligt när jag växte upp, men jag ficks kriva med vilken hand jag ville (vänster).

Själv är jag ofta irriterad på att köksredskap är väldigt "högerhänta" Soppslev med pip åt bara ett håll t ex...


Vi finns på Instagram och Facebook

Följ oss på Instagram Följ oss på Facebook