Barnsidan - Dataspel kan bli vägen till nya jobb för unga
Meny

Aktuellt > Dataspel kan bli vägen till nya jobb för unga

Dataspel kan bli vägen till nya jobb för unga

Publicerad: 2017-01-31
Tanken är att undersöka om ungdomarnas intresse för spel, spelteknik och spelkultur kan underlätta för fler att etablera sig på arbetsmarknaden.

Genom att ta tillvara ungdomars intresse för spel, spelteknik och spelkultur, vill forskare i Skövde underlätta etableringen i arbetslivet för arbetslösa ungdomar. Ett annat mål i projektet är ett ökat deltagande i utbildning.

”Spel som etableringsverktyg” är ett nytt projekt på Högskolan i Skövde som handlar om att hitta nya vägar för att långsiktigt förbättra möjligheterna för unga att etablera sig på arbetsmarknaden. Tanken är att undersöka om ungdomarnas intresse för spel, spelteknik och spelkultur kan underlätta för fler att etablera sig på arbetsmarknaden.

Bakom förstudieprojektet står Katrin Dannberg, adjunkt i medier, estetik och berättande, och Per Backlund, biträdande professor i datavetenskap.

Ökat glapp mellan ungdomar med jobb och utan
– Arbetslösheten bland ungdomar har sjunkit de senaste åren, men det finns fortfarande stora grupper av unga som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. De kan sakna en fullständig gymnasieutbildning, de kan komma från andra länder eller ha en nedsatt arbetsförmåga. Gapet blir allt större mellan de som etablerat sig på arbetsmarknaden och de som står utanför. Och de senare vi vill nå, säger Katrin.

Det finns idag en stor grupp ungdomar som inte är så aktiva i sina utbildnings- och yrkesval. Trots ansträngningar från myndigheter och andra aktörer på området är det svårt att nå ut med information om de möjligheter som finns tillgängliga.

Locka till jobb och utbildning genom spel
– Vi vill därför pröva nya vägar och i det här projektet vill vi ta tillvara på ungdomarnas intresse för spel, spelteknik och spelkultur. Vi kommer att arbeta med att ta fram ett förslag till regionalt program där spel och spelutveckling är del av metoden för att underlätta etableringen i arbetslivet och öka deltagande i utbildning, berättar Per.

Förstudien kommer att fokuseras kring tre områden. Ungdomarnas spelintresse och vilka aktiviteter som kan fånga upp dem genom deras hobby, samt väcka deras intresse för att studera. Aktiviteter som kan få ungdomar som är intresserad av spelteknik att reflektera över hur de kan använda tekniken i andra sammanhang än spel (Gamification). Samt vilka möjligheter det finns till validering av kompetens inhämtad via dataspel.

– De metoder vi tar fram i förstudien måste vara attraktiva och spännande för målgruppen. Arbetet kommer därför att genomföras tillsammans med representanter från målgruppen. Denna målgrupp kommer att bestå av unga kvinnor och män som är i olika grad intresserade av spel och spelutveckling. Förstudien kommer också att kontinuerligt efterfråga synpunkter från Arbetsförmedlingen, kommunerna, spelbranschen, studie- och yrkesvägledare och andra relevanta aktörer, säger Katrin.

Fotnot: Förstudieprojektet ”Spel som etableringsverktyg” startar 1 februari på Högskolan i Skövde och ska pågå till sista oktober. Det finansieras med EU-pengar genom Europeiska socialfonden och bidraget är drygt 2,3 miljoner kronor.

Källa: Forskning.se / Högskolan i Skövde


Skrivet av: Mia Althoff
Född 1972, bor i villa med man och tre barn; Filippa -00, Felix -02 och Fredrika -07. Jag jobbar med webbutveckling på Mainloop och driver barnsidan.se på fritiden.


Lämna gärna en kommentar!

Vad tyckte du om det du läste? Det är jättekul om du vill lämna ett litet avtryck här.(visas ej)

För att vi skall slippa få in skräpkommentarer och spam av olika slag
från 'robotar' på Internet måste du skriva in en kontrollkod nedan
« skriv talet tjugotvå med siffror i fältet här

Vi finns på Instagram och Facebook

Följ oss på Instagram Följ oss på Facebook