Barnsidan - Autism kan synas redan hos spädbarn
Meny

Nyheter > Autism kan synas redan hos spädbarn

Autism kan synas redan hos spädbarn

Se även:
Känslighet för ljus hos spädbarn kopplas till autism
Studie har ringat in riskfaktor för autism
Tydligare koppling mellan för tidig födsel och autism

Spädbarn, som senare diagnostiseras med autism, följer spontant föräldrarnas blick precis som andra barn. Men de tar mer sällan egna initiativ till att dela sin upplevelse. Detta stödjer hypotesen att barn med autism har reducerad social motivation redan när de är spädbarn.

Normalt sett använder både spädbarn och deras föräldrar flera beteenden för att dela med sig av sina upplevelser, som när ett barn följer sin förälders blick och upptäcker ett flygplan på himlen. I en ny studie har en internationell forskargrupp undersökt förmågan till delad uppmärksamhet hos 10 månader gamla barn.

Att uppmärksamma samma saker som andra hjälper spädbarnen lära sig nya saker, och utveckla sitt språk. Genom att exempelvis peka eller göra ljud kan det lilla barnet påkalla den vuxnas uppmärksamhet, och därigenom påverka sin egen sociala miljö så att den passar barnets intressen och behov. Redan innan barn kan göra det använder de sina ögon för att påverka föräldern, till exempel genom att titta fram och tillbaks mellan föräldern och något intressant de fått syn på.

Tidiga blickbeteenden

– I den här studien undersökte vi den här typen av tidiga kommunikativa blickbeteenden, säger Pär Nyström, forskare vid institutionen för psykologi och Uppsala Barn- och Babylab vid Uppsala universitet, och en av författarna bakom studien.

I studien ingick barn som hade ett äldre syskon med autism. De flesta småsyskon till barn med autism utvecklas normalt själva, men sannolikheten att själv få diagnos är betydligt större i denna grupp än i befolkningen generellt. Spädbarnen deltog i lekfulla undersökningar medan vad de tittade på registrerades med en så kallad eye tracker, ett instrument som mäter hur blickar rör sig.

Skapade mindre kommunikation

Barnen satt i sina föräldrars knä när en udda och färgglad lampa plötsligt började att blinka, till synes utom synhåll för experimentledaren. Lampan blinkade i 10 sekunder, för att barnet skulle få tid att försöka visa sin förälder och initiera delad uppmärksamhet om barnet ville det. Som förväntat tittade de spädbarn som senare inte utvecklade autism ofta fram och tillbaka mellan det blinkande ljuset och experimentledaren, som om de försökte att påkalla hennes uppmärksamhet och dela denna upplevelse med den vuxna. De spädbarn som senare fick autismdiagnos tittade fram och tillbaka mellan lampan och experimentledaren mycket mer sällan.

llustration av experimentet som undersökte initiering av delad uppmärksamhet hos spädbarn. Barnen satt i sina föräldrars knä när en udda och färgglad lampa plötsligt började att blinka. Illustration: Pär Nyström

– Resultaten antyder att barn med autism inte skapar lika många kommunikativa situationer med vuxna när de är spädbarn. Skillnaderna var ganska subtila, men fullt möjliga att upptäcka med modern teknik för ögonrörelsemätning. Resultaten visade på statistiskt säkerställda gruppskillnader, men det är viktigt att betona att träffsäkerheten var för låg för att kunna förutsäga utvecklingen för individuella barn. Huruvida denna metod kommer att ha ett klinisk värde, till exempel för tidig upptäckt, är alltså för tidigt att säga, säger Terje Falck-Ytter, forskare vid institutionen för psykologi och Uppsala Barn- och Babylab vid Uppsala universitet, och projektledaren för studien.

Input till tidiga insatser

Studien visade också att alla barn, oberoende om barnet senare fick autismdiagnos eller inte, kunde följa experimentledarens blick. De kunde detta även när experimentledaren bara flyttade blicken utan att röra huvudet.

– Att det för barnen som senare fick diagnosen autism var så stor skillnad mellan förmågan att följa någon annans blick och förmågan att själva skapa interaktion, kan vara viktigt att tänka på när man utformar tidiga insatser, säger Terje Falck-Ytter.

Källa: Uppsala Universitet / Forskning.se

Del i Projekt Småsyskon

Deltagarna i experimentet var 10, 14 och 18 månader gamla när förmåga till delad uppmärksamhet undersöktes. Autismutredningen gjordes när barnen blivit tre år. Totalt 81 småsyskon till barn med autism deltog i studien, av vilka 22 uppfyllde kriterierna för autism vid uppföljningen. Studien inkluderade även en kontrollgrupp om 31 barn vars storasyskon inte hade någon diagnos.
Studien är en del av det större forskningsprojektet Projekt Småsyskon, som är ett samarbete mellan Uppsala universitet och Center of Neurodevelopmental Disorders vid Karolinska Institutet (KIND).


Artikeln har visats: 4772 gånger
Publicerad: 2019-05-27 10:07:01
Inlagd: 2019-05-27 09:57:18
Uppdaterad: 2019-05-27 10:07:59Lämna gärna en kommentar!

Vad tyckte du om det du läste? Det är jättekul om du vill lämna ett litet avtryck här.(visas ej)

För att vi skall slippa få in skräpkommentarer och spam av olika slag
från 'robotar' på Internet måste du skriva in en kontrollkod nedan
« skriv talet tjugotre med siffror i fältet här

Fler nyheter

Capio / mynewsdesk 2022-09-06 14:56
BB S:t Göran öppnar för föderskor 1 april 2023
Göteborgs Universitet / Forskning.se 2022-09-05 11:49
Gifter i gamla plastleksaker innebär hälsorisk för barn
 2022-07-18 18:16
Ny terapiform online för att behandla tonårsdepression
Umeå Universitet / Forskning.nu 2022-07-06 08:56
Så påverkas skolresultaten av prematur födsel
Karolinska Institutet 2022-06-27 16:06
Forskare: Minska matallergi med tidiga smakportioner
 2022-06-01 09:59
Bilbarnstol från Cybex i topp i stort test
Karolinska Institutet 2022-03-28 09:48
Vaccination mot covid-19 under graviditeten ger ingen ökad risk
Alla nyheter

Vi finns på Instagram och Facebook

Följ oss på Instagram Följ oss på Facebook